STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Publikace a periodika NIPOS

KORMIDLO – bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže

Jeden z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech estetických aktivit dětí a mládeže po celé republice. Jsou zde zastoupeny obory:

dětské a mladé divadlo, přednes a dramatická výchova,

dětský a středoškolský sborový zpěv,

scénický tanec,

taneční folklor,

výtvarné aktivity

a filmová výchova.

Kormidlo informuje také o publikacích, které vydává NIPOS-ARTAMA.

Vychází 3× ročně a je rozesíláno zdarma.

Kormidlo si můžete objednat na e-mailové adrese kormidlo@nipos-mk.cz nebo poštou na adrese Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.

Kormidlo vychází v papírové i elektronické podobě. Protože je ale počet výtisků Kormidla z finančních důvodů omezený, prosíme všechny čtenáře, aby dali pokud možno přednost elektronické podobě bulletinu (ve formátu PDF). Objednáte si ji tak, že na adresu kormidlo@nipos-mk.cz pošlete zprávu s názvem chci Kormidlo, která bude obsahovat vaše celé jméno a adresu bydliště.

Objednáním bulletinu dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Ty zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Poslední číslo (duben 2019) ve formátu PDF je ke stažení zde: KORMIDLO 2/2019

Další číslo (3/2019) vyjde v září 2019. Předchozí čísla jsou ke stažení zde:

KORMIDLO 1/2019
KORMIDLO 1/2018,
 KORMIDLO 2/2018
,
KORMIDLO 3/2018
KORMIDLO 1/2017, KORMIDLO 2/2017, KORMIDLO 3/2017
KORMIDLO 1/2016, KORMIDLO 2/2016, KORMIDLO 3/2016
KORMIDLO 1/2015, KORMIDLO 2/2015, KORMIDLO 3/2015
KORMIDLO 1/2014, KORMIDLO 2/2014, KORMIDLO 3/2014
KORMIDLO 1/2013, KORMIDLO 2/2013, KORMIDLO 3/2013
KORMIDLO 1/2012, KORMIDLO 2/2012, KORMIDLO 3/2012
KORMIDLO 1/2011, KORMIDLO 2/2011, KORMIDLO 3/2011
KORMIDLO 1/2010, KORMIDLO 2/2010, KORMIDLO 3/2010
KORMIDLO 1/2009, KORMIDLO 2/2009, KORMIDLO 3/2009
KORMIDLO 1/2008, KORMIDLO 2/2008, KORMIDLO 3/2008
KORMIDLO 1/2007, KORMIDLO 2/2007, KORMIDLO 3/2007
KORMIDLO 1/2006, KORMIDLO 2/2006, KORMIDLO 3/2006
KORMIDLO 1/2005, KORMIDLO 2/2005
KORMIDLO 1/2004, KORMIDLO 2/2004, KORMIDLO 3/2004
KORMIDLO 1/2003, KORMIDLO 2/2003, KORMIDLO 3/2003

Vloženo 23. 04. 2019 v 17:00 do kategorie Aktuálně, Publikace a periodika NIPOS.

Zhlédnuto 863 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS