NIPOS > Kontakty

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Vážení návštěvníci, prosíme vás, abyste při kontaktu s námi používali přednostně čísla mobilních telefonů. Na pevné linky (začínající 221…) se nemusíte vždy dovolat.

Fügnerovo náměstí 1866/5 • P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2
telefon – ústředna: +420 221 507 900
obecný e-mail: info@nipos.cz
ID datové schránky: vcwqfka

Veškerou úřední poštu v elektronickém formátu prosím posílejte na: podatelna@nipos.cz

Kde nás najdete viz • MAPY.CZ

IČO: 14450551
DIČ: CZ14450551 (nejsme plátci DPH)
ČÍSLO ÚČTU: 25038021/0710
Česká národní banka, Praha 1

Útvary ředitelky

ředitelka
Mgr. Lenka Lázňovská
telefon: 221 507 935
e-mail: laznovska@nipos.cz

tajemnice
Anna Ročková
telefon: 221 507 935
e-mail: rockova@nipos.cz

podatelna
e-mail: podatelna@nipos.cz

telefonní ústředna
telefon: 221 507 900

Svatava Šancová
e-mail: sancova@nipos.cz

spisová a archivní služba
PaedDr. Bohumír Brom
telefon: 221 507 947
mobil: 778 419 740
e-mail: brom@nipos.cz

bezpečnostní referent
Ing. Jaroslav Ševčík
telefon: 221 507 926
e-mail: sevcik@nipos.cz

auditor
Ing. Tomáš Vajsner
telefon: 221 507 935

koordinátor výzkumu
Mgr. Robert Bargel
telefon: 221 507 973
e-mail: bargel@nipos.cz

řidič, údržbář
Fantyš Miroslav
telefon: 221 507 916
mobil: 725 929 700

PUBLIC RELATIONS

Tomáš Čivrný
mobil: 605 386 790
e-mail: civrny@nipos.cz

Mgr. Andrea Zborníková
telefon: 778 702 377
e-mail: zbornikova@nipos.cz


ZAHRANIČNÍ KONTAKTY
ČESKÉ STŘEDISKO AITA/IATA (SEKRETARIÁT)

Mgr. Karel Tomas
telefon: 221 507 932
mobil: 778 702 378
e-mail: tomas@nipos.cz

DATABÁZE ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA

www.amaterskedivadlo.cz
e-mail: divadlo.baze@nipos.cz

Mgr. Petra Richter Kohutová
telefon: 221 507 973
mobil: 605 708 325
e-mail: prichterkohutova@nipos.cz

PhDr. Milan Strotzer
e-mail: mistr@nipos.cz

Mgr. Jiří Němec
telefon: 221 507 973
mobil: 778 702 376
e-mail: nemec@nipos.cz

ARTAMA

ÚTVAR PRO NEPROFESIONÁLNÍ
UMĚLECKÉ AKTIVITY

vedoucí útvaru
Ing. Pavlína ČERMÁKOVÁ
telefon: 221 507 952
mobil: 605 981 888
e-mail: cermakova@nipos.cz

sekretariát
Václav Tintěra
Amelie Slavíková
telefon: 221 507 953-4
mobil: 778 702 391
e-mail: tintera@nipos.cz
e-mail: slavikova@nipos.cz

koncepce, projekty
Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.
telefon: 221 507 964
mobil: 770 144 285
e-mail: klementova@nipos.cz

KaM

ÚTVAR KONCEPCÍ A METODIKY

vedoucí útvaru
zástupce ředitelky

PhDr. Jindřiška GREGORINIOVÁ
telefon: 221 507 949
mobil: 732 939 186
e-mail: gregoriniova@nipos.cz

sekreteriát
Alena Ladrová
telefon: 221 507 942
mobil: 778 702 380
e-mail: ladrova@nipos.cz


METODICKO-PORADENSKÁ ČINNOST

MgA. Hana Mlynářová
telefon: 221 507 941
e-mail: mlynarova@nipos.cz

Ing. MgA. Pavel Farský
telefon: 221 507 976
mobil: 778 757 857
e-mail: farsky@nipos.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Vítová
telefon: 221 507 942
mobil: 778 702 385
e-mail: vitova@nipos.cz

Ekonomický útvar

vedoucí útvaru
Mgr. Hana KYJOVSKÁ
telefon: 221 507 937
mobil: 775 887 028
e-mail: kyjovska@nipos.cz

mzdová účetní, personální
Jana Jinochová
telefon: 221 507 938
mobil: 778 727 629
e-mail: jinochova@nipos.cz

finanční účetní
Hana Paterová
telefon: 221 507 936
e-mail: paterova@nipos.cz

PaM, personální
Blanka Vlčková
telefon: 221 507 939
mobil: 778 448 882
e-mail: vlckova@nipos.cz

fakturace, publikace, veřejné zakázky
Bc. Markéta Šťastná
telefon: 221 507 912
mobil: 732 913 047
e-mail: mstastna@nipos.cz

CIK

CENTRUM INFORMACÍ A STATISTIK KULTURY

vedoucí útvaru
Ing. Milan DEDERA
telefon: 221 507 914
mobil: 778 702 494
e-mail: dedera@nipos.cz

Programátor
Ing. Petr Adam
e-mail: adam@nipos.cz

Knihovna

vedoucí knihovny
PhDr. Kateřina Brožová

telefon: 221 507 951
e-mail: brozova@nipos.cz

Mgr. Helena Grycová
telefon: 221 507 951
e-mail: grycova@nipos.cz

Statistika – pracoviště

Statistika divadel
Mgr. Juraj Gerbery
telefon: 221 507 934
mobil: 778 702 398
e-mail: gerbery@nipos.cz

Statistika výstavní činnosti
a statistika vydavatelů
Jana Razáková
telefon: 221 507 917
e-mail: razakova@nipos.cz

Statistika muzeí a galerií
Ing. Eliška Nováková
telefon: 221 507 919
mobil: 778 702 396
e-mail: novakova@nipos.cz

Statistika památkových objektů
PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
telefon: 221 507 933
e-mail: lindnerova@nipos.cz

Statistika knihoven
Mgr. Helena Grycová
telefon: 221 507 951
mobil: 778 702 393
e-mail: grycova@nipos.cz

Statistika kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
a statistika hudebních těles
PhDr. Marie Gonzálezová
telefon: 221 507 931
e-mail: gonzalezova@nipos.cz

Statistika festivalů
Mgr. Aglaja Peroutková
telefon: 221 507 922
e-mail: peroutkova@nipos.cz

analytik
Ing. Josef Richtr
telefon: 221 507 913
mobil: 778 702 386
e-mail: richtr@nipos.cz

analytik
PhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
telefon: 221 507 920
e-mail: novak@nipos.cz

Místní kultura

INTERNETOVÝ MAGAZÍN PRO KULTURNÍ ŽIVOT

Mgr. Lenka KREJZOVÁ
vedoucí redaktorka

další kontakty zde

ÚTVAR ICT

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

vedoucí útvaru
Tomáš BAŠUS
mobil: 778 702 389
e-mail: basus@nipos.cz

Grafička, DTP, multimédia
Eva Filipová
telefon: 221 507 960
mobil: 775 887 026
e-mail: filipova@nipos.cz

Grafik, DTP, multimédia
MgA. Martin Krupa
e-mail: krupa@nipos.cz

sekretariát
Mgr. Vendula Melíšková, DiS.
telefon: 221 507 943
mobil: 775 887 025
e-mail: meliskova@nipos.cz

ARTAMA – JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

Umělecké aktivity dětí a mládeže

Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova
Středoškolské a mladé divadlo

Mgr. Jakub Hulák
telefon: 221 507 969
mobil: 778 702 490
e-mail: hulak@nipos.cz

dramatická výchova,
časopis Tvořivá dramatika

Mgr. MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D.
telefon: 221 507 967
mobil: 774 166 041
email: sittova@nipos.cz

prof. Mgr. Jaroslav Provazník
telefon: 221 507 967
email: provaznik@nipos.cz
email: jaroslav.provaznik@damu.cz

časopis Tvořivá dramatika

Mgr. Anna Hrnečková
telefon: 221 507 971
e-mail: hrneckova@nipos.cz

Sborový zpěv dětí

Mgr. Michaela Králová
telefon: 221 507 977
mobil: 778 702 491
e-mail: kralova@nipos.cz

Dětský scénický tanec

doc. Mgr. Jiří Lössl
telefon: 221 507 966
mobil: 778 702 492
e-mail: lossl@nipos.cz

Dětský taneční folklor

MgA. Kateřina Černíčková, PhD.
telefon: 221 507 965
mobil: 778 702 392
e-mail: cernickova@nipos.cz

Výtvarné aktivity

MgA. Michal Chodanič
telefon: 221 507 971
mobil: 725 068 513
e-mail: chodanic@nipos.cz

Filmová výchova

MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958
mobil: 778 702 498
e-mail: forejt@nipos.cz

Koordinátorka centra estetických aktivit
dětí a mládeže

Alena Crhová
telefon: 221 507 968
mobil: 604 569 781
e-mail: crhova@nipos.cz

Divadelní obory

Činoherní a hudební divadlo
Činoherní divadlo pro děti

Mgr. Simona Bezoušková
telefon: 221 507 957
mobil: 775 508 654
e-mail: bezouskova@nipos.cz

Loutkářství

Michal Drtina
telefon: 221 507 956
mobil: 606 644 294
e-mail: drtina@nipos.cz

Experimentující divadlo

Alena Crhová
telefon: 221 507 968
mobil: 604 569 781
e-mail: crhova@nipos.cz

Umělecký přednes a divadlo poezie

Mgr. BcA. Iva Lubinová
telefon: 221 507 970
mobil: 778 702 493
e-mail: lubinova@nipos.cz

Pohybové divadlo a pantomima

Karel Tomas
telefon: 221 507 932
mobil: 778 702 378
e-mail: tomas@nipos.cz

Seniorské divadlo

Mgr. Petra Richter Kohutová
telefon: 221 507 973
mobil: 605 708 325
e-mail: pkohutova@nipos.cz

Středoškolské a mladé divadlo

MgA. Lenka Huláková
telefon: 221 507 974
mobil: 773 184 172
e-mail: hulakova@nipos.cz


JIRÁSKŮV HRONOV
mezidruhová divadelní přehlídka

Jan Julínek
mobil: 603 113 222
e-mail: julinek@nipos.cz


AMATÉRSKÁ SCÉNA – informační portál
www.amaterskascena.cz

vedoucí redaktor
Michal Drtina
telefon: 221 507 956
mobil: 606 644 294
e-mail: drtina@nipos.cz

redaktorka
Mgr. Pavlína Schejbalová
mobil: 732 187 228


Týden uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby

MgA. Karolína Bulínová, Ph.D.
telefon: 221 507 964
e-mail: bulinova@nipos.cz

Hudební obory

Středoškolský sborový zpěv
Národní sborová databáze


Mgr. Barbora Hanslianová
e-mail: hanslianova@nipos.cz

Sborový zpěv dospělých
Knihovna a databáze not

PhDr. Jan Pirner
telefon: 221 507 975
mobil: 778 702 495
e-mail: pirner@nipos.cz

Klub sbormistrů
Skladatelská soutěž Opus ignotum

Mgr. Zuzana Jandová
telefon: 221 507 961
mobil: 778 702 375
e-mail: jandova@nipos.cz
e-mail: opusignotum@nipos.cz

Bc. Petr Koronthály
telefon: 221 507 961
mobil: 778 702 375
email: koronthaly@nipos.cz

Komorní a symfonická hudba

Soňa Hanzalová
telefon: 221 507 962
mobil: 778 702 394
e-mail: hanzalova@nipos.cz

Dechová hudba

Václav Hlaváček
telefon: 221 507 962
mobil: 603 242 784
e-mail: hlavacek@nipos.cz


Taneční obory

Scénický tanec

doc. Mgr. Jiří Lössl
telefon: 221 507 966
mobil: 778 702 492
e-mail: lossl@nipos.cz

Taneční folklor

MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D.
telefon: 221 507 965
mobil: 778 702 392
e-mail: cernickova@nipos.cz

pam pam – časopis

MgA. Karolína Bulínová, Ph.D.
telefon: 221 507 964
e-mail: bulinova@nipos.cz


Film a foto

Fotografie

Milan Sedláček
telefon: 221 507 963
mobil: 736 704 228
e-mail: sedlacek@nipos.cz

Film

MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958
mobil: 778 702 498
e-mail: forejt@nipos.cz

prof. Mgr. Jaroslav Provazník
telefon: 221 507 967
email: provaznik@nipos.cz
email: jaroslav.provaznik@damu.cz

Samostatné weby NIPOS