ARTAMA > Dětské estetické aktivity > Divadlo, přednes, dramatická výchova dětí a mládeže

Divadlo, přednes, dramatická výchova dětí a mládeže

Divadlo z různých úhlů pohledu

Divadlo z různých úhlů pohledu 2022–2024

Základy dětského divadla – celoroční cyklus praktických seminářů

ZDD 2020/2021 – přihláška

Základy dětského divadla 2021/2022

Tvorba-tvořivost-hra – celostátní dílna komplexní estetické výchovy

Tvorba-tvořivost-hra 2019

Tvorba-tvořivost-hra 2021

Nahlížení – celostátní dílna SŠ dramatiky a mladého divadla

Program Nahlížení 2019

Nahlížení 2021 – nabídka pro soubory

Nahlížení 2021, 31. ročník

Kurzy herecké průpravy

Herecká průprava 2019–2020

Kormidlo – bulletin pro dětské estetické aktivity

Kormidlo 3/2021 a archiv starších čísel

Aktuality

Samostatné weby NIPOS