Kormidlo 2/2024 a archiv starších čísel


Bulletin KORMIDLO je jedním z mála zdrojů informací o kvalitních akcích, přehlídkách a seminářích ve všech oborech estetických aktivit dětí a mládeže po celé republice. Jsou v něm zastoupeny: divadlo, přednes a dramatická výchova / dětský a středoškolský sborový zpěv / scénický tanec / taneční folklor / výtvarné aktivity / filmová výchova. Kormidlo informuje také o publikacích, které vydává NIPOS-ARTAMA.


Vychází 3× ročně a je rozesíláno zdarma.


Kormidlo si můžete objednat na e-mailové adrese kormidlo@nipos.cz nebo poštou na adrese Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.


Kormidlo vychází v papírové i elektronické podobě. Protože je ale počet výtisků Kormidla z finančních důvodů omezený, prosíme všechny čtenáře, aby dali pokud možno přednost elektronické podobě bulletinu (ve formátu PDF). Objednáte si ji tak, že na adresu kormidlo@nipos.cz pošlete zprávu s názvem chci Kormidlo, která bude obsahovat vaše celé jméno a adresu bydliště.

Objednáním bulletinu dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Ty zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju


Aktuální číslo (duben 2024) ve formátu PDF je ke stažení zde: KORMIDLO 2/2024

Další číslo Kormidla (3/2024) je plánováno na září 2024.

Předchozí čísla jsou ke stažení zde:

KORMIDLO 1/2024
KORMIDLO 1/2023, KORMIDLO 2/2023, KORMIDLO 3/2023
KORMIDLO 1/2022,
KORMIDLO 2/2022, KORMIDLO 3/2022
KORMIDLO 1/2021, KORMIDLO 2/2021, KORMIDLO 3/2021
KORMIDLO 1/2020, KORMIDLO 2/2020, KORMIDLO 3/2020
KORMIDLO 1/2019,
KORMIDLO 2/2019, KORMIDLO 3/2019
KORMIDLO 1/2018, KORMIDLO 2/2018, KORMIDLO 3/2018
KORMIDLO 1/2017, KORMIDLO 2/2017, KORMIDLO 3/2017
KORMIDLO 1/2016, KORMIDLO 2/2016, KORMIDLO 3/2016
KORMIDLO 1/2015, KORMIDLO 2/2015, KORMIDLO 3/2015
KORMIDLO 1/2014, KORMIDLO 2/2014, KORMIDLO 3/2014
KORMIDLO 1/2013, KORMIDLO 2/2013, KORMIDLO 3/2013
KORMIDLO 1/2012, KORMIDLO 2/2012, KORMIDLO 3/2012
KORMIDLO 1/2011, KORMIDLO 2/2011, KORMIDLO 3/2011
KORMIDLO 1/2010, KORMIDLO 2/2010, KORMIDLO 3/2010
KORMIDLO 1/2009, KORMIDLO 2/2009, KORMIDLO 3/2009
KORMIDLO 1/2008, KORMIDLO 2/2008, KORMIDLO 3/2008
KORMIDLO 1/2007, KORMIDLO 2/2007, KORMIDLO 3/2007
KORMIDLO 1/2006, KORMIDLO 2/2006, KORMIDLO 3/2006
KORMIDLO 1/2005, KORMIDLO 2/2005
KORMIDLO 1/2004, KORMIDLO 2/2004, KORMIDLO 3/2004
KORMIDLO 1/2003, KORMIDLO 2/2003, KORMIDLO 3/2003