Dramatická výchova ve škole – Jičín 2021

25. celostátní dílna dramatické výchovy
Jičín 16.–22. září 2021

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní pře­hlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:


1 – Improvizace a týmová spolupráce

Improvizace dává člověku možnost zpřítomnit se, být skutečně tady a teď a reagovat na podněty tvořivým způsobem. Ve škole jsme všichni improvizátory. Pokud ale improvizaci aktivně „netrénujeme“, může dojít k sebezacyklení ve vlastních nápadech. V našem semináři se budeme věnovat aktivitám vedoucím ke skupinovým improvizacím a zaměříme se na trénink těch nejzákladnějších dovedností pro život – na kooperaci a kreativitu. Osvojíme si způsob, jak se učit opouštět svůj nápad ve prospěch cizích nápadů, jak nápady rozvíjet a společně kreativně myslet a jednat. Krátké improvizační hry jsou velmi dobře využitelné při práci se všemi věkovými skupinami na cestě osobnostně sociálního rozvoje.

Lektorky:

Jana Machalíková, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka skupiny Improvize, No A a divadelního souboru Naskok, recitátorka, herečka, klaunka sdružení Zdravotní klaun, lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek, pedagožka PedF UK a KVD DAMU,

a Hana Patrasová, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka divadelních spolků PNUtí a Naskok, recitátorka, pedagožka dramatické výchovy na SPgŠ v Prachaticích, kurátorka a lektorka programů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích (Národní muzeum).


2 – Od listování v knížkách ke scénickému čtení

Kam se dá s žáky a studenty dojít od prostého listování knihou? Jak se společně dostávat do hlubin textu? Co je scénické čtení? Jaká jsou jeho specifika, podoby a cíle? Jak vytvořit představení scénického čtení poutavé pro děti na jevišti i před ním? Kdy „jen“ číst, kdy hrát divadlo, kdy recitovat aneb kvalitní scénář jako předpoklad úspěchu.

Ema Zámečníková se těší na společné hledání odpovědí na tyto a další otázky při společném zkoumání scénického čtení a při scénickém čtení knížek, které si mohou seminaristé přivézt nebo které naleznou v jičínské knihovně.

Lektorka: Ema Zámečníková, pedagožka KVD DAMU, lektorka, režisérka (po 30 let vedla řadu divadelních souborů dětských i dospělých), autorka scénářů a odborných publikací (kniha Cesta k přednesu), herečka, v současné době se metodicky věnuje zejména přednesu a scénickému čtení


3 – Hlas – cesta k sobě i k druhým

Seminární třída je vhodná pro všechny, kteří vnímají, že pro svůj život (profesní i soukromý) potřebují hlas. Zejména jsou k účasti zváni ti, kteří se se svým hlasem doposud neseznamovali nebo se dokonce seznamování obávali. V průběhu týdně bude příležitost k tomu, abychom objevovali možnosti svého hlasu individuálně. Aktivity a cvičení budou v souvislosti s hlasem zaměřeny především na dech, tělo, vnitřní prožívání a múzickou tvorbu prostřednictvím hlasu.

Lektorka: Pavla Sovová, ředitelka ZUŠ Chrást u Plzně, učí LDO, hudební nauky a zpěv, hlasové výchově se věnovala v dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na PedF ZČU, externě vedla hlasovou výchovu na KATaP DAMU, kde v roce 2009 obhájila disertační práci Hlas jako psychosomatická disciplína.


Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2021.

PROGRAM PŘEHLÍDKY

Linda Suková (Rakovník, příprava: Jiří Suk)
II. kategorie DS
Radek Malý: Devět tet

Kryštof Nekuda (Třebíč, příprava: Markéta Nekudová)
III. kategorie DS
Jan Vladislav: O chlapečkovi a holčičce jak se procházeli v blátě, neboli nejdelší pohádka

Tomáš Jílek (Praha, příprava: Hana Trázníková)
III. kategorie DS
Ephraim Kishon: Červená Karkulka jako horor (překlad Miloš Veselý)

Dana Sladká (Jenštejn, příprava: Lenka Štemberová)
IV. kategorie DS
Petr Borkovec: Stížnost

Magdalena Ulmanová (Praha, příprava Hana Trázníková)
IV. kategorie DS
Alexandra Berková: Bubi blues

Sofie Anna Janebová (Mladá Boleslav)
Účastnice interpretační dílny Šrámkovy Sobotky
Ivan Wernisch: Lidé z jedné vsi si jednoho dne řekli

V.E.M. 3 rohlíky, ZUŠ B. Smetany, Karviná (ved. Radka Veselá)
VIR TRIO
Autor hry: Radka Veselá a soubor

Režie: Radka Veselá

Kámoš Drámoš, kdysi ZUŠ Turnov, ale dnes už Kámoš Drámoš, z.s.
KDEKRADÉMOR
Předloha: Boccaccio – Dekameron – volně na motivy
Dramaturgie: Vojtěch Franců a soubor
Režie: soubor
Hudba: Veronika Rubášová
Úprava: Alena Tomášová a Jaroslav Stuchlík

Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Pavel Skála)
SOVÍ ZPĚV
Předloha: Iva Procházková – Soví zpěv
Dramatizace a režie: Pavel Skála


Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:

– v hotelu / v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně, kapacita je omezená),

– ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné:

– kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2300 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1800 Kč),

– kurzovné bez ubytování: 2000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1500 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Byla podána žádost o akreditaci akce v rámci DVPP na MŠMT.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdřív přihlášku na odkaze: www.nipos.cz/jicin2021, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

PŘIHLÁŠKA