O Mladé scéně / Archiv přehlídky

Mladá scéna je celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. V letech 2003–2008 se každoročně konala v Náchodě v rámci víceoborového studentského festivalu Náchodská Prima sezóna. Od roku 2009 probíhá v Ústí nad Orlicí.

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti. Paralelně při přehlídce probíhají také čtyřdenní vzdělávací semináře pro studenty i pedagogy.

Na Mladé scéně si můžete zahrát v případě, že váš studentský soubor získá doporučení z krajské postupové přehlídky a programová rada vaši inscenaci vybere a zařadí do programu. Do některého ze seminářů se může přihlásit každý, tím pádem může být na přehlídce a chodit na všechna představení – nabídka seminářů bývá vyvěšena na našich stránkách na přelomu března a dubna.

Celostátní přehlídku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se z. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.


ARCHIV MLADÉ SCÉNY (postupně doplňujeme)

PROPOZICE

2023 2022 202120202019201820172016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ KOLA

2023 2022 2021 2020 2019201820172016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011

PŘEHLÍDKOVÝ ZPRAVODAJ

2021 2020 20192018201720162015 • 2014 • 2013 • 2012 • 2011

Feedback