zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2018

tiskový zpravodaj 16. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů ve formátu pdf:

č. 1
21. 6. 2018
č. 2
22. 6. 2018
č. 3
23. 6. 2018
č. 4
24. 6. 2018
č. 5
25. 6. 2019

Šefredaktor: David Slížek
Redakce: Jitka Hejlová, Eliška Reiterová, Vít Zborník
Recenze: Jana Soprová
Foto: Oskar Helcel
Zlom: David Slížek