zpravodaj Mladé scény 2023

Zpravodaj celostátní přehlídky studentských divadelních souborů
Mladá na Malý 2023

Mladá na Malý 2023


redakce:

David Slížek (šéfredaktor)
Veronika Zárubová
Kateřina Hartmanová
Kvido Lotrek
Vítek Zborník
Jana Soprová
Lukáš Větévka
a další


foto, grafická úprava a sazba:

David Slížek


grafický motiv Mladé scény:

Vlastimil Daněk