zpravodaj Mladé scény 2024

Mladá na Malý, tiskový zpravodaj 21. celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Zpravodaj Mladá na Malý

šéfredaktor: Jan Mrázek
redakce: Kateřina Hartmanová, Jakub Kubíček, Vít Zborník
recenze: Jana Soprová
foto: Jakub Hulák, Jasanka Kajmanová a redakce
sazba: David Slížek

č. 1č. 2č. 3č. 4č. 5

Mladá scéna má i svůj Facebook.