Zpravodaj Mladé scény 2019

tiskový zpravodaj 17. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů ve formátu pdf:

č. 1
22. 6. 2019
č. 2
23. 6. 2019
č. 3
24. 6. 2019
č. 4
25. 6. 2019
č. 5
26. 6. 2019

Šéfredaktor: David Slížek
Redakce: Daniela Walová, Irena Knetlová, Vít Zborník
Recenze: Jana Soprová
Foto a zlom: David Slížek