Herecká průprava 2019–2020

Kurz pro vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a učitele dramatické výchovy
8.–10. listopadu | 29. listopadu – 1. prosince 2019 | 17.–19. ledna | 7.–9. února 2020, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Praktický kurz zaměřený na specifické herecké a režijní dovednosti, které vyžaduje praxe vedoucího divadelního souboru či učitele dramatické výchovy, zejména při inscenační práci s dětským či mladým souborem. Je určen zejména pedagogům ZUŠ, vedoucím dětských a mladých dramatických a divadelních souborů v DDM, SVČ a dalších volnočasových zařízeních a učitelům základních a středních škol všech typů. U účastníků kurzu předpokládáme základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy.

Při přijímání přihlášek budou proto upřednostněni absolventi celoročních kurzů dětského divadla, základních kurzů dramatické výchovy pro učitele či vysokoškolského studia v oboru dramatické výchovy.

Kurz bude zahájen 8. listopadu 2019 ( a bude probíhat vždy jednou za měsíc od pátečního večera do nedělního poledne ve čtyřech víkendech.
Lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka, hlavní protagonistka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, lektorka mnoha celostátních dílen a seminářů. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory (Studio Divadla Dagmar a střední pedagogické školy Karlovy Vary), s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací.

Místo konání: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.

Kurzovné: 2 400 Kč, studenti prezenčního studia a členové Sdružení pro tvořivou dramatiku 2 000 Kč.

Kurz je akreditován MŠMT pod č. j. MSMT- 29060/2017-1-1149. Škola tak může učitelům uhradit účastnický poplatek z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490