Tvorba-tvořivost-hra 2024

24. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
3.–6. října 2024, Aš

Pořadatel: NIPOS, úvar ARTAMA, ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních i zaměřených na jinou tvorbu – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních, středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů. Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru.

Svou účast zatím přislíbili:

Jana Novorytová (KATAP DAMU, Praha)
Jana Holcová (VO ZUŠ Český Krumlov),
Kateřina Žarnikov (doktorandka KVD DAMU, Praha),
Eva Suková (ZUŠ Rakovník)
Jarmila Šírlová (ZŠ Liberec, Aloisina výšina)

Další lektoři jsou v jednání.

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích, areál zámku ve Žďáru nad Sázavou včetně kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, skanzen Betlém a lidová řemesla v Hlinsku atd.). Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Aši.

Kurzovné pro účastníky dílny: 2 000 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1 600 Kč).

Účastníkům zajišťujeme ubytování ve třech variantách, a to:

1) v hotelu se snídaní: do 700 Kč na osobu ve vícelůžkovém pokoji;
2) na ubytovně turistického typu (s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou na pokojích): do 700 Kč ve vícelůžkovém pokoji;
3) ve vlastním spacím pytli: zdarma.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdřív přihlášku, nejpozději do 13. září 2024, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Při přihlašování po 30. 6. 2024 už nedokážeme garantovat zajištění ubytování. Aktualizované informace sledujte zde nebo na facebookové stránce Tvorba-tvořivost-hra.