Tvorba-tvořivost-hra 2022

23. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
29. září – 2. října 2022, Hradec Králové

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, Divadlem Drak a Mezinárodním institutem figurálního divadla o.p.s.

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních i zaměřených na filmovou a audiovizuální tvorbu – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.

Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA

Lektoři: Radmila Vaňková (VV Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek) a Bára Meda Řezáčová (Sdružení D, Olomouc)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA

Lektoři: Lenka Švandová (TO ZUŠ Charbulova, Brno) a Josef Pekárek (LDO ZUŠ Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA

Lektoři: Radek Malý (FSV UK, Praha, spisovatel) a Klára Fidlerová (LDO ZUŠ Jana Ladislava Dusíka, Čáslav)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA

Lektoři: Lukáš Holec (HO, ZUŠ Český Krumlov) a Vlasta Gregorová (ZŠ Vojnův Městec)

FILMOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA

Lektorky: Martina Voráčková (VO ZUŠ Plzeň, Animánie) a Hana Cisovská (PedF OU, Ostrava)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích, areál zámku ve Žďáru nad Sázavou včetně kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, skanzen v Hlinsku). Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě, aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Hradci Králové.

Kurzovné pro účastníky dílny: 1 800 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1500 Kč).

Akce je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT–21705/2021-2-752, zaměstnavatel tedy může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdříve přihlášku na odkaze: www.nipos.cz/tth2022, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Při přihlašování po 30. 6. 2022 už nedokážeme garantovat zajištění ubytování.

Aktualizované informace sledujte zde nebo na facebookové stránce Tvorba-tvořivost-hra.

PŘIHLÁŠKA