Základy dětského divadla 2021/2022

Základy dětského divadla 2018/2019

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
15.–17. října, 26.–28. listopadu, 10.–12. prosince 2021
21.– 23. ledna, 18.–20. února, 4.–6. března, 29. dubna – 1. května, 13.–15. května 2022
Praha

(kurz je přeložen ze školního roku 2020/2021)

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Osmidílný víkendový kurz pro méně zkušené i zkušenější vedoucí dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitele a další pedagogické pracovníky či studenty pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2019 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou, Ivanou Sobkovou, Hanou Nemravovou, Hanou Frankovou a Kateřinou Ondráčkovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorkou nového cyklu bude herečka, režisérka a pedagožka MICHAELA HOMOLOVÁ. Její domovskou scénou je Naivní divadlo Liberec, spolupracuje ale i s dalšími divadly i nezávislými skupinami. Za své inscenace získala celou řadu ocenění. Vedle herecké a režijní práce působí jako pedagog na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze.
Téměř deset let působila také jako učitelka LDO ZUŠ v Liberci. Se svými žáky zde vytvořila několik mimořádných divadelních inscenací, které sklízely úspěch na celostátních přehlídkách dětského a mladého divadla, především Smolíček Pacholíček (2012), Něco z Adriana (2013), Jednou v Chelmu (2014 – spolu s Libuší Vrtiškovou Hájkovou) nebo Když se 8 povalí, vypadá to takhle ∞ (2016 – spolu s Filipem Homolou). Některé z inscenací byly vybrány i na mezidruhový festival Jiráskův Hronov a reprezentovaly Českou republiku na zahraničních festivalech.

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy.

Osm víkendových setkání zahrnuje tyto okruhy:
• Metodika práce s dětským a mladým souborem (Michaela Homolová)
• Literatura pro děti a mládež (Jaroslav Provazník, pedagog, KVD DAMU, Praha)
• Dramaturgie (Tomáš Jarkovský, dramaturg, Divadlo DRAK Hradec Králové)
• Předmět a loutka (Michaela Homolová)
• Zvuk a hudba (Jiří Vyšohlíd, herec, muzikant a skladatel, Divadlo DRAK Hradec Králové)
• Scénografie (Robert Smolík, scénograf a pedagog, KALD DAMU, Praha)
• Tělo a pohyb (Veronika Vaculíková, tanečnice a lektorka)
• Herecká průprava (Michaela Homolová)
• Režie a tvarování divadelní inscenace (Michaela Homolová).

Dubnové setkání bude z větší části spojeno se společnou účastí na krajské přehlídce dětského divadla Otvírání 2021 v Praze.

Místo konání kurzu: Základní škola Lyčkovo náměstí, Praha 8 – Karlín.

Časový rozsah jednotlivých setkání: pátek 19.00 – neděle 13.00 (úprava možná dle společné dohody).

Kurzovné: 5 000 Kč, členové Sdružení pro tvořivou dramatiku a studenti prezenčního studia 4 000 Kč.

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO, KURZ PROBÍHÁ

V případě vyššího počtu přihlášek nerozhoduje o zařazení jen termín odeslání přihlášky, ale mohou být upřednostněni ti, kteří mají základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy (tj. absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

Kontakt: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490.