Základy dětského divadla 2023/2024

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
říjen 2023 – květen 2024 Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Osmidílný víkendový kurz pro méně zkušené i zkušenější vedoucí dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitele a další pedagogické pracovníky či studenty pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2021 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou, Ivanou Sobkovou, Hanou Nemravovou, Hanou Frankovou, Kateřinou Ondráčkovou a Michaelou Homolovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorka kurzu: HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka, hlavní protagonistka Divadla Dagmar Karlovy Vary, po dlouhá léta pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, lektorka mnoha celostátních dílen a seminářů. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory (Studio Divadla Dagmar a střední pedagogické školy Karlovy Vary), s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací, v posledních dvou desetiletích např. Čerokí (2006), Kdyby bylo nebe (2007), Soví zpěv (2009), Já, Holden (2009), Sestra (2011), Hledání – Suche aneb Vyprávění páté (2012), Osm statečných (2018) nebo Vyhnání z ráje už proběhlo (2021).

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, popř. dalších oborů, mimo jiné:

Jaroslav Provazník, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, vedoucí redaktor časopisu Tvořivá dramatika;
David Košťák, dramatik, dramaturg Švandova divadla na Smíchově a Divadla LETÍ v Praze;
Kamil Bělohlávek, scénograf a režisér, výtvarník Naivního divadla Liberec;
Jan Hnilička, herec a režisér Divadla Dagmar Karlovy Vary a spolupracovník řady dalších divadelních scén, lektor hereckých a pohybových seminářů a divadelní lektor.

Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:
Metodika práce s dětským a mladým souborem
Literatura pro děti a mládež
Dramaturgie
Zvuk a hudba
Scénografie, předmět a loutka
Tělo a pohyb
Herecká průprava
Režie a tvarování divadelní inscenace

Dubnové setkání bude spojeno se společnou účastí na krajské přehlídce dětského divadla Otvírání 2024 v Praze.

Místo konání kurzu: Základní škola Pernerova, Praha 8 – Karlín

Předpokládané termíny setkání: 13.–15. října, 3.–5. listopadu, 8.–10. prosince 2023, 19.–21. ledna, 9.–11. února, 8.–10. března, 19.–21. dubna a 17.–19. května 2024, Praha

Časový rozsah jednotlivých setkání: pátek 19.00 – neděle 13.30 (úprava možná dle společné dohody).

Kurzovné: 5 000 Kč, členové Sdružení pro tvořivou dramatiku a studenti prezenčního studia 4 000 Kč.

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT pod č. j. MSMT- 731/2022-2-99. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.

Máte-li o kurz zájem, vyplňte a odešlete on-line přihlášku. S odesláním přihlášky prosím neváhejte – o Vašem zařazení může rozhodnout termín odeslání přihlášky. Definitivní uzávěrka přihlášek je stanovena na 22. září 2023.

Upozornění: Pomocným kritériem při výběru účastníků mohou být dosažené zkušenosti v oboru dramatické výchovy (upřednostněni mohou být absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).

Kontakt: Jakub Hulák, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490.