O Dětské scéně / Archiv přehlídky

DĚTSKÁ SCÉNA
Celostátní přehlídka dětského divadla a Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a nejzdařilejší vystoupení dětských recitátorů vybraná lektorskými sbory krajských přehlídek, rozbory inscenací pod vedením odborníků na divadlo a dramatickou výchovu, dopolední praktické semináře zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o divadlo s dětmi a mládeží a dramatickou výchovu, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům všech typů škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Dětská scéna se po jedenácti ročnících v Trutnově koná od roku 2011 ve Svitavách. V roce 2020 se z důvodu epidemických opatření nekonala.

Z pověření a za finančního přispění MK a MŠMT ji pořádá NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU.


ARCHIV DĚTSKÉ SCÉNY

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY (přehlídkový zpravodaj)

SEMINÁŘE

2023

PROPOZICE

202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ KOLA

20232022 2021 2020 201920182017201620152014201320122011