Dětská scéna 2023 – semináře

Dětská scéna 2023
Celostátní přehlídka dětského divadla
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
51. ročník

9.–15. června 2023, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzdařilejších a nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná ze sedmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program. Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určeny také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

První část Dětské scény, Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů, se spolu s první částí semináře R koná od 9. do 11. června 2023.

Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s dalšími praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty se bude konat od 10. do 15. června 2023 (příjezd účastníků 9. června večer). Semináře A–D jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.

Druhá část semináře R je čtyřdenní a koná se od 12. do 15. června.

Všechny semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT pod č. MSMT- 8422/2021-2-311 a MSMT- 956/2023-2-128. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY


Třída R – PŘEDNES A JEHO VÝSTAVBA, TVAR A POINTY

Proč je přednes, i zajímavých textů, někdy monotónní?

Jak vyhledávat a sdělovat pointy? Jak si pointu „připravit“?

Proč je výstavba přednesového vystoupení důležitá? Jak k ní přistupovat?

Obsahem semináře bude společné hledání odpovědí na tyto pro recitaci podstatné otázky.

Seminář proběhne ve dvou částech:

A: Během recitačního víkendového setkání Dětské scény navštívíme vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů a zaměříme se na posouzení jednotlivých dětských přednesů z hlediska výstavby a práce s pointou.

B: Tvůrčí přednesová dílna Hledání tvaru kolektivního recitačního vystoupení či divadla poezie. Na základě seminaristy přivezených nebo ve svitavské knihovně nalezených literárních východisek se společně pokusíme vytvořit alespoň základ inscenace divadla poezie.

Účastníci části A mohou, ale nemusí pokračovat částí B.

Seminaristé části B se naopak nemusí účastnit části A.

Seminář je tak ideální variantou pro ty zájemce, kteří se nemohou uvolnit na celou dobu trvání Dětské scény.

Lektorka: Ema Zámečníková, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ a konzervatoře, jedna z našich předních pedagogických osobností oboru dětského přednesu, divadla hraného dětmi a divadla poezie.


Třída A – TELLING STORIES DIFFERENTLY / VYPRÁVĚT PŘÍBĚHY JINAK

Keith Homer a Michael Woodwood – britští lektoři spjatí zejména s proslulým Redbridge Drama Centre v Londýně. Každý z nich už na Dětské scéně v minulých letech vedl svůj workshop, tentokrát ale budeme mít vzácnou možnost zažít je pracovat v tandemu. Jejich spolupráce trvá už téměř třicet let. Společně pracují se studenty, amatérskými soubory a mladými profesionály, vedou dílny a režírují inscenace. Jsou zakladateli oceňované společnosti Scrambled Egg Theatre Company, která se zabývá tvorbou pro mezinárodní publikum. Pro jejich tvůrčí vedení jsou charakteristická výrazně fyzická vystoupení a využití každodenních rekvizit k proměně dramatického prostředí a vyprávění příběhu. Keith a Michael pracují s choreografií pohybu s využitím technik fyzického divadla a dovedností čerpaných ze školy Jacquese Lecoqa, s časovanými zvukovými efekty či hudebním doprovodem. Se svými inscenacemi se zúčastnili řady mezinárodních festivalů po celém světě, naposledy na Floridě v USA. V letošním praktickém semináři se seznámíte s jejich stylem divadelní tvorby, který klade důraz spíš na fyzické vyprávění než na mluvené slovo. Dílnu bude do češtiny tlumočit Pavel Bednář, lektor anglického jazyka a dramatické výchovy.

Lektoři: Keith Homer, v letech 2004–2017 ředitel Redbridge Drama Centre v Londýně, které v 80. letech inspirovalo vznik prvního českého střediska dramatické výchovy v Československu – v Brně v Lužánkách. Vystudoval drama a divadlo na Bretton Hall College of Education v západním Yorkshiru, pracoval jako učitel dramatické výchovy na základní a střední škole, později i jako ředitel střední školy. Od r. 1979 vedl v Redbridge Drama Centre skupiny Redbridge Youth Theatre Workshop a Redbridge Adult Theatre Workshop, vedle toho pracoval i s profesionálními herci.

Michael Woodwood, herec a divadelní režisér, umělecký šéf Vital Stages, profesionálního divadelního souboru, který působí v rámci Redbridge Drama Centre v Londýně. Vystudoval herectví na Hudební a divadelní akademii v Londýně, jako herec a režisér spolupracoval s mnoha divadelními scénami, působil jako lektor Anglické shakespearovské společnosti a jako režisér komunitních projektů realizoval přes tři sta představení divadla fóra po celém Spojeném království.


Třída B – KOLIK SCÉNÁŘŮ JE SKRYTO V PŘÍBĚHU? (ANEB CESTY OD EPICKÉ PŘEDLOHY K DRAMATICKÉMU TVARU)

Společně se podíváme na několik prozaických textů (pro menší, ale i větší děti) a pokusíme se hledat odpovědi na otázky, jako například:

Jak poznat, jestli se daný text hodí pro dramatizaci, tedy zda má potenciální divadelní a dramatické kvality?

Je víc možností, jak k předloze přistupovat?

Pro kterou z nich se rozhodnout?

Co všechno může ovlivnit naši volbu?

Jak vystavět dramatický děj, dramatické situace a stvořit dramatický dialog?

Jak do procesu vzniku scénáře zapojit děti? …

Seminář bude prakticky zaměřen. Budeme číst, přemýšlet a vymýšlet, psát, ale také naše nápady prozkoumávat a tvarovat prostřednictvím dramatických her a etud.

Lektorka: Irina Ulrychová , pedagog dramatické výchovy a divadla. Po absolvování oboru dramaturgie na DAMU učila na základních uměleckých školách a gymnáziu, po dlouhá léta působila na katedře výchovné dramatiky DAMU, v současnosti je učitelkou LDO ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.


Třída C – UMÍME ČÍST PŘÍBĚHY?

Motto: Děti si zaslouží chápavé, tvořivé a přemýšlející učitele, kterým nechybí nadhled nad životem, ochota ke spolupráci a smysl pro humor.

Praktická dílna zaměřená na využití tvůrčího potenciálu účastníků semináře při společném objevování možností, jak lze prohloubit a ukotvit zážitek z literárních textů u dětí (nejen) prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy.

Lektorka: Vlasta Gregorová, po dlouhá léta učitelka a ředitelka mateřských škol v Praze a v Horoměřicích, kde využívala dramatickou výchovu jako hlavní metodu práce. V současnosti působí jako vychovatelka školní družiny ve Vojnově Městci a vede zde literárně-dramatické kroužky. Externě vyučuje na katedře primární pedagogiky PedFUK obor dětské divadlo a působí jako lektorka dramatické výchovy.


Kurzovné (ceny jsou dotovány z rozpočtu přehlídky)

Semináře A–C a R (10.–15. června): 1 800 Kč, řádní členové STD 1 500 Kč a studenti denního studia 1 200 Kč, studenti středních škol 800 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Seminář R1 (9.–11. června): 500 Kč, řádní členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 400 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program).

Seminář R2 (12.–15. června): 1 200 Kč, řádní členové STD 1 000 Kč a studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 600 Kč (zahrnuje poplatek za čtyřdenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (9.–15. června): 600 Kč za celý pobyt nebo 200 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech).

Ubytování od pátku 9. 6. do čtvrtka 15. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí a podle dostupné kapacity:

• hotel – od 650 Kč/noc

• penzion (pokoje s více lůžky) – od 400 Kč/noc

• školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 50 Kč/noc


Máte-li zájem o některou ze seminárních tříd DS 2023, přihlaste se prosím zde:

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz, tel.: 778 702 490.