Dětská scéna 2021 – postupové přehlídky

Krajské přehlídky dětského divadla a dětské recitace 2021

Pokud se v některém kraji přehlídka dětského divadla nekoná, soubory se mohou přihlásit do jiného kraje nebo přímo do výběru na celostátní přehlídku prostřednictvím videozáznamu: www.nipos.cz/inscenace.

Pokud se v kraji nekoná postupová přehlídka dětských recitátorů, je možnost přihlásit se prostřednictvím zaslaných videozáznamů: www.nipos.cz/recitace_distancne.

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÉHO DIVADLA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Otvírání 2021
15.–16. května

přehlídka byla zrušena
Karlínské Spektrum
Kontakt: Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Fügnerovo nám. 5, 120 00, Praha 2,
tel.: 221 507 969, e-mail: jakub@drama.cz, www.drama.cz/otvirani

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Nové Strašecí
přehlídka se v roce 2021 nekoná
kontakt: Iva Vachková, Žižkovo náměstí 974, 271 01 Nové Strašecí,
tel.: 737 149 291, e-mail: vachkova@nostradivadlo.cz, http://nostradivadlo.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Bechyně – Bechyňské jaro
13.–15. května – Kulturní středisko města Bechyně

přehlídka byla zrušena
Kontakt: Štěpán Ondřich, Kulturní středisko města Bechyně, U nádraží 602, 391 65 Bechyně,
tel.: 381 213 338, 606 911 007, e-mail: reditel@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

PLZEŇSKÝ
Dobřany – Tartas 2021
28.–30. května – Káčko
Kontakt: Eva Gažáková, Johan z. ú., Koperníkova 56, 301 00 Plzeň,
tel.: 773 453 010, e-mail: eva.gazakova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
4.–5. května – Dům kultury
kontakt: Zuzana Janecká, Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, tel.: 774 820 676, e-mail: janecka@dk-ostrov.cz, www.dk-ostrov.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
14. května
Kontakt: Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
tel. 736 645 912, e-mail: kucerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Jablonec nad Nisou
Eurocentrum

termín a podoba přehlídky v jednání
Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí Jáma 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
tel.: 602 963 574, e-mail: taps.magdalena@gmail.com

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – DIVadelní SEtkání (spojeno s přehlídkou Audimafor)
22.–23. května
Kontakt: Kateřina Prouzová, Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 605 251 596, divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Svitavský dýchánek (spojeno s přehlídkou Svitavský Fanda)
14. května – Fabrika Svitavy
Kontakt: Martin Mohr, Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 739 172 312, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
přehlídka se v roce 2021 nekoná
Kontakt: Jarmila Pavlíčková, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 821 366, 739 568 007, e-mail: pavlickova@ddmtrebic.cz, www.ddmtrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
15. května – SVČ Lužánky
přehlídka byla zrušena

Kontakt: Petr David, Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel. 776 033 473, e-mail: detskascena@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc – PODĚS 2021
17.–18. dubna – ZUŠ Žerotín

přehlídka byla zrušena
Kontakt: Magdaléna Strejčková, Sdružení D, tř. 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc,
tel.: 724 738 031, skype: dramacentrum, e-mail: strejckova@sdruzenid.cz, www.sdruzenid.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
15.– 16. května
, přehlídka proběhne online formou
Kontakt: Hana Volkmerová, THeatr ludem, Přemyslovců 76/43, 702 00 Ostrava ­– Mariánské Hory,
tel.: 732 305 966, e-mail: hag25@seznam.cz, theatrludem@seznam.cz, www.theatrludem.cz, www.dlo-ostrava.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
přehlídka se v roce 2021 nekoná
Kontakt: Martina Dörrová, DDM, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště,
tel.: 572 551 347, 605 203 064, e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Malé rozhovory
22.–23. května – DDM Praha 8 – Spirála

výběr recitátorů do krajského kola proběhl distanční formou
Kontakt: Lenka Hartmanová, DDM Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8,
tel.: 725 737 262, e-mail: hartmanova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kolín
přehlídka probíhá distanční formou: https://www.nipos.cz/recitace_distancne
Kontakt: DDM Kolín, Renata Drahovzalová, Pražská 161, 280 02 Kolín 1,
tel.: 723 163 186, e-mail: drahovzalova.renata@ddmkolin.cz, www.ddmkolin.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
náhradní místo konání a pořadatel:
České Budějovice
14. května – Jihočeské divadlo

Kontakt: Vendula Kecová, Ateliér 3D, Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19, 370 01 České Budějovice,
tel.: 728 027 371, e-mail: vendula.kecova@jihoceskedivadlo.cz

(tradiční pořadatel:
DDM Český Krumlov, Marie Smeykalová, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov,
tel.: 380 711 601, 605 970 170, e-mail: estetika@ddmck.cz, www.ddm.ckrumlov.cz)

PLZEŇSKÝ KRAJ
Staňkov
18. května – Stará radnice
Kontakt: Jitka Pluháčková, ZUŠ Staňkov, Komenského 196, 345 61 Staňkov,
tel: 608 276 010, e-mail: jitkapluhackova@seznam.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

přehlídka probíhá distanční formou
, uzávěrka pro zaslání videozáznamů: 7. května
Kontakt: Anna Pokorná, ZUŠ Roberta Schumanna, Šaldova 2200/7, 352 01 Aš,
tel.: 731 454 408, e-mail: zusas@centrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
15.–16. května – Městská knihovna
Kontakt: Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
tel. 736 645 912, e-mail: kucerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
22. května – Experimentální studio Lidových sadů
forma realizace přehlídky bude upřesněna
Kontakt: Miloslava Čechlovská, DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec,
tel.: 485 102 433, 602 469 162, e-mail: miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
přehlídka probíhá distanční formou: https://www.nipos.cz/recitace_distancne
Kontakt: Školské zařízení pro DVPP KHK, odborný a organizační garant: Jana Portyková,
tel.: 607 742 091, e-mail: jana.portykova@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
25. a 26. května 2021

přehlídka bude probíhat distanční formou
Kontakt: Zuzana Nobilisová, Krajská knihovna v Pardubicích, odd. regionálních a kulturních služeb, Pernštýnské náměstí 77, 530 94  Pardubice,
tel. 466 531 240, 602 153 454, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
přehlídka probíhá distanční formou
: https://www.nipos.cz/recitace_distancne
Kontakt: Jarmila Pavlíčková, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,
tel.: 568 821 366, 739 568 007, e-mail: pavlickova@ddmtrebic.cz, www.ddmtrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
20.–21. května

přehlídka probíhá distnční formou
Kontakt: Petr David, Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel. 776 033 473, e-mail: detskascena@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc
přehlídka probíhá distanční formou, uzávěrka přihlášek 12. května
Kontakt: Leoš Březina, DDM Olomouc, Janského 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 739 452 451, e-mail: icm@ddmolomouc.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
14. května, SVČ Korunka
(vyhodnocení přehlídky)
přehlídka probíhá distanční formou
Kontakt: Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
tel.: 731 617 814, 725 552 954, e-mail: helena.skalova@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
přehlídka probíhá distanční formou: https://www.nipos.cz/recitace_distancne
Kontakt: Martina Dörrová, DDM, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště,
tel.: 572 551 347, 605 203 064, e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz