Distanční přehlídky dětských recitátorů

V jarních měsících obvykle ve všech krajích ČR probíhají postupová kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Vzhledem k současné epidemii jsou bohužel možnosti konání přehlídek výrazně omezeny. Školní kola recitační přehlídky nemohla proběhnout, postupně se ruší i většina okresních (oblastních) kol. V některých krajích se pořadatelé pokoušejí zorganizovat aspoň krajské kolo přehlídky a řeší systém přihlašování. Tam, kde je pořadatelem přehlídky školské zařízení (např. Dům dětí a mládeže), většinou přehlídku nelze uskutečnit. Těmto institucím v letošním roce chybí potřebné pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Týká se to aktuálně Středočeského, Královéhradeckého a Zlínského kraje a Kraje Vysočina.

Protože by nám bylo líto, kdyby recitátoři z těchto čtyř krajů už druhý rok po sobě ztratili možnost sdílet svou práci s ostatními a získávat inspiraci a podněty k další tvorbě, nabízíme všem zájemcům z výše uvedených krajů účast na přehlídce distanční formou.

Každý zájemce ve věku odpovídajícím 1.–9. ročníku základní školy nám může poslat videozáznam svého recitačního vystoupení (podle poslední úpravy propozic si recitátoři všech věkových kategorií připravují pouze jeden text – poezii nebo prózu). Tyto záznamy nebudou přístupné širší veřejnosti – odkaz poskytneme pouze účastníkům a lektorům, kteří si (pokud se to podaří technicky zvládnout) s recitátory o jejich vystoupeních (opět na dálku) budou povídat.

V tomto školním roce může recitátor výjimečně na přehlídce vystupovat i s textem, s nímž se na přehlídku hlásil v předchozím roce, případně s ním i vystoupil v některém z postupových kol. Pro délku vystoupení platí stejná pravidla jako v minulých letech: max. 5 minut u 1. a 2. kategorie a max. 7 minut u 3. a 4. kat. Kompletní propozice s aktuálními úpravami najdete zde: www.nipos.cz/detska-scena-2021-propozice.

Přihlášky a videozáznamy budeme přijímat do středy 5. května 2021 do pondělí 17. května 2021. Všichni zájemci dostanou na základě svých přihlášek další potřebné informace.

Přehlídka bude samozřejmě sloužit také jako předvýběr Celostátní přehlídky dětských recitátorů (v rámci Dětské scény 2021) – zatím stále doufáme, že se ji podaří ve dnech 11.–13. června ve Svitavách uskutečnit.

Pokud Vás nabídka účasti na přehlídce zaujala, budeme moc rádi, když sebe či své žáky nebo děti přihlásíte, případně budete nabídku šířit dál. Tady jsou pokyny pro recitátory:

VYTVOŘENÍ NAHRÁVKY

1. Natočte své recitační vystoupení pomocí mobilního telefonu, kamery, vestavěné kamery počítače apod. Zvolte raději formát obrazu na šířku. Nastavte záběr tak, aby zahrnoval aspoň horní polovinu vašeho těla a aby tak bylo vidět vaše oči, tvář a celé ruce (pokud to není v rozporu s vaším interpretačním záměrem).

2. Než uvedete autora a název textu, pro jistotu se představte celým jménem. Pokud to ale dokážete, můžete místo toho do prvních 5–10 sekund záznamu vložit své jméno formou titulku.

3. Recitujte svůj text zpaměti, jak je na recitačních přehlídkách zvykem.

4. Samozřejmě můžete udělat několik pokusů a pak vybrat nejlepší nahrávku. Ale nepřehánějte to! Podobně jako na klasické recitační přehlídce se na vás nikdo nebude zlobit, když se občas přeřeknete nebo zadrhnete. Každopádně to ale musíte zvládnout „na jeden zátah“. Nahrávka nesmí obsahovat žádný střih!

ULOŽENÍ

5. Až budete mít nahrávku hotovou, vložte ji na server YouTube. Abyste to mohli udělat, musíte mít na YouTube svůj kanál. Pokud ho nemáte, můžete o vložení požádat někoho, kdo ho má, nebo si ho můžete zřídit:

Abyste si mohli vytvořit kanál na YouTube, musíte mít svůj Google účet. Ten si snadno vytvoříte na stránce www.gmail.com, popř. na www.google.com. Odkaz na přihlášení či zřízení účtu najdete také přímo na stránce www.youtube.com (tlačítko v pravém horním rohu). Zřízení účtu je bezplatné, musíte ovšem uvést své celé jméno, datum narození a telefonní číslo (k potvrzení registrace).

Samotné vložení provedete takto:

a. Prostřednictvím Google účtu se přihlásíte na YouTube. V pravém horním rohu nakliknete ikonku kamery a zvolíte možnost Nahrát video. Pokud vkládáte poprvé, budete vyzváni k vytvoření vlastního YouTube kanálu. Pak už provedete vložení v postupných krocích podle pokynů serveru.

b. Jakmile do systému nahrajete svůj videozáznam, musíte zadat název videa. Složte ho prosím z čísla své věkové kategorie a Vašeho jména a příjmení, vše oddělte podtržítky a pište raději bez háčků a čárek, tedy např. 2_Antonin_Bejval. K dispozici budete mít i okno určené pro „nepovinný“ popis vloženého videa – sem doporučujeme uvést jméno autora a název textu. Server se Vás následně zeptá, jestli je videozáznam určen pro děti – můžete uvést, že ano.

c. Po kontrole, kterou systém automaticky provede, následuje další, velmi důležitý krok. Je třeba, abyste své video označili jako Neveřejné. Potom klikněte na tlačítko Uložit a zkopírujete si adresu odkazu (to ovšem můžete udělat i kdykoliv potom).

ODEVZDÁNÍ
6. Jakmile máte videozáznam vložený na server YouTube, tak už jen vyplníte přihlášku na adrese www.nipos.cz/recitace a odkaz na videozáznam do ní vložíte.

7. Pokud pro Vás bude technicky obtížné vložit záznam na server YouTube, pošlete nám svůj videozáznam jiným způsobem (přes internetovou úschovnu, prostřednictvím cloudové služby apod.). V takovém případě prosíme o uložení záznamu v některém z běžně používaných formátů, tj. MP4 (ideálně v kódování H.264), popř. AVI nebo MPEG-2.

Těšíme se na Vaši účast!

V případě potřeby nás prosím kontaktujte.

Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, Praha
Dětské a mladé divadlo, dětský přednes, dramatická výchova
e-mail: hulak@nipos.cz, tel.: 778 702 490
www.nipos-mk.cz