Dětská scéna 2022 – semináře

DĚTSKÁ SCÉNA 2022
Celostátní přehlídka dětského divadla
Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

50. ročník

10.–16. června 2022, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Doufáme, že po vynucené pauze v roce 2020 a časově i programově výrazně kráceném ročníku 2021 v letošním roce Dětská scéna opět ožije jako nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Bude zahrnovat představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určeny také učitelům, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se i se seminářem R koná od 10. do 12. června 2022.

Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty se bude konat od 11. do 16. června 2022 (příjezd účastníků 10. června večer). Semináře A–D jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.

Všechny semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY


Třída R – PŘEDNES, NEBO HERECKÝ MONOLOG?
Jak se liší výběr textu pro přednes a dramatický výstup jako dvě odlišné disciplíny? V čem jsou důležité rozdíly včetně následně využívaných výrazových prostředků? Jak si v tomto ohledu poradit s textem psaným v ich-formě, proč přednes není divadlo a proč o tom porotci s recitátory občas diskutují? Pojďme se nad tím společně zamyslet a ponořit se do tajů interpretační práce s různými předlohami.
V rámci třídenního semináře navštíví účastníci vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.
Lektorka: Martina Longinová, herečka, recitátorka a učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Kolín a Čáslav. Absolventka oboru činoherního herectví na DAMU v Praze, laureátka recitačních přehlídek a soutěží, lektorka hlasové průpravy a interpretace textu.


Třída A – POEZIE POHYBU
Praktická dílna pro režiséry a herce přizpůsobená učitelům a pedagogům dramatické výchovy a vedoucím divadelních souborů jako metodika práce použitelná pro všechny věkové kategorie. Vychází z principů sdíleného divadla a tance, začne tělesným a hlasovým vyjádřením v souvislosti s vymezením důležitého a osobního tématu účastníků a bude pokračovat zkoumáním, rozvíjením a tvorbou materiálu, který bude nakonec zformován do podoby společné kreativně sestavené scénické montáže.
Dílny srbské lektorky Sanji Krsmanovićové Tasićové vznikly jako platforma k výuce tanečních, pohybových a choreografických technik, prostor pro herce a režiséry, kteří se zajímají o principy tanečního divadla, pro tanečníky a choreografy, kteří se zajímají o současné divadelní techniky a hledání svého hlasu na jevišti, nic ale nebránilo jejich přizpůsobení práci s dětmi a mládeží a tvorbě jedinečných divadelních projektů vycházejících ze samotných účastníků.
Účastníci dílny budou zkoumat možnosti svého těla, které vůbec nemusí být trénované, aby se dokázalo vyjádřit pohybem či tancem. Každý pohyb se může stát divadelní akcí, každá akce se může stát tancem. Dílna se bude věnovat hledání „tance duše“, harmonizaci vnitřních a vnějších aspektů osobnosti a čistému a pravdivému vyjádření každého jedince. Účast vyžaduje pohodlné oblečení umožňující volný pohyb, ponožky nebo měkkou obuv pro aktivity v interiéru, velký ručník nebo šátek pro ležení na zemi. Účastníci si přivezou osobní předmět „s příběhem“.
Do češtiny bude tlumočit Pavel Bednář, pedagog anglického jazyka a dramatické výchovy.
Lektorka: Sanja Krsmanovićová Tasićová (Srbsko), herečka a performerka, divadelní a taneční pedagožka, režisérka a choreografka. Předsedkyně Centra pro dramatickou výchovu a umění CEDEUM, od r. 2020 prezidentka mezinárodní asociace dramatické výchovy IDEA (International Drama/Theatre and Education Association). Zakladatelka a umělecká ředitelka Hleb Teatar, nezávislé divadelní skupiny v Bělehradu, a sdružení Artistic Utopia – UUU. Během let se podílela na založení řady vzdělávacích center pro tanec a divadlo. Víc než 20 let působila jako herečka DAH Teatar a programová ředitelka Výzkumného centra divadla DAH. Autorka a producentka mnoha programů a projektů, včetně Umění pro sociální změnu a inovativních vzdělávacích projektů.


Třída B – REŽIE JAKO PROSTOROVÉ VIDĚNÍ PŘÍBĚHU
Seminář se pokusí dotknout principů režijního vedení herců a režijního budování scénického a dramatického prostoru. Prostřednictvím praktických cvičení, kdy se účastníci semináře budou sobě stávat střídavě režiséry, herci a diváky, se podíváme na možnosti, jak režijně vyprávět příběh v prostoru a čase, tj. jak inscenovat dramatický text. Cvičení se budou věnovat především prostorově-významovému rozvíjení dramatické situace, tj. mizanscéně, která vychází ze schopnosti číst dramatický text očima režiséra a umět si možnosti textu představit a takovou představu následně na jevišti společně s herci procesem zkoušení uskutečnit.
Lektor: Štěpán Pácl, divadelní režisér a pedagog, od r. 2019 kmenový režisér činohry Národního divadla v Brně. Po ukončení studia činoherní režie na DAMU v Praze v r. 2007 spolupracoval s mnoha divadelními scénami v ČR, v r. 2010 spoluzaložil a vedl divadelní společnost Masopust. Za dvě z pozoruhodných inscenací, které zde vytvořil, získal Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Od r. 2013 působil jako umělecký šéf Divadla Petra Bezruče v Ostravě, v letech 2015–2017 byl kmenovým režisérem Činohry Národního divadla v Praze. V r. 2014 absolvoval doktorské studium v Ústavu scénické tvorby a teorie scénické tvorby na DAMU v Praze. Působil jako pedagog na katedře činoherního divadla DAMU a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.


Třída C – DRAMATIKA SE MĚ TÝKÁ
Seminář je určen pro ty, co vedou dětskou skupinu, nebo je prostě baví dramatická výchova a chtějí se jí pár dní víc věnovat. Budeme hrát hry, improvizovat, zabývat se vykročením k herecké tvorbě a inscenaci. Zastavit se můžeme u práce s textem, u práce s dynamikou skupiny, u využití dramatické výchovy ve školní třídě.
Lektorka: Alena Palarčíková, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Žerotín Olomouc, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a pedagožka přednesu. Se svými žáky se každoročně objeví na některé celostátní přehlídce. Před 20 lety založila s kolegy v Olomouci Sdružení D, které je v současnosti nejvýznamnějším dramacentrem a centrem sociálně osobnostní výchovy v ČR – v roce 2021 realizovalo cca 500 programů pro školy s využitím metod dramatické výchovy.


Třída D – DIVADLO JAKO CESTA POZNÁNÍ
Dobrodružná cesta dětské divadelní tvorby nebývá vždy procházkou růžovou zahradou. Můžeme na ní narazit na velké či malé kameny, díry a prohlubně. Jejich odvalováním a překonáváním získáváme užitečnou zkušenost. Stejně tak různá rozcestí, kde je třeba se rozhodnout, kudy dál. Staňme se zdatnými pozorovateli a statečnými experimentátory, kteří hledají a nacházejí různé cesty a způsoby, jak s dětmi dělat ne jenom divadlo, ale také jim nabízet zajímavou cestu, jak jít přes příběhy k poznání, kultivaci a rozvoji sebe sama. Tahle cesta je školou, kde žák může být učitelem a učitel žákem – k poznání docházíme společně. Inspirujme sebe i druhé.
Lektor: Tom Mohapl Doležal, pedagog volného času SVČ Lužánky v Brně. Na pedagogickou fakultu šel s tím, že se stane učitelem matematiky, ale když se setkal s dramatickou výchovou (i vzhledem k tomu, že hrál amatérsky divadlo), svůj původní záměr posunul. Přijal dramatickou výchovu jako atraktivní způsob, jak docházet k poznání, a to jak při pravidelné činnosti divadelních kroužků různých věkových skupin, tak i ve formě jednorázových výukových programů pro školy nabízejících skrze divadlo, drama a příběh setkání s tématy týkajícími se historie, mezilidských vztahů, literatury, ale i matematiky. Už tři desítky let je vedoucím různých divadelních uskupení, organizátorem divadelních přehlídek i festivalů a autorem a lektorem mnoha dramatickovýchovných programů.


Kurzovné
Semináře A–D
(11.–16. června):
1 800 Kč, řádní členové STD 1 400 Kč a studenti denního studia 1 000 Kč, studenti středních škol 600 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Seminář R (10.–12. června):
500 Kč, řádní členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 350 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program).
Pokud seminarista bude chtít zůstat na přehlídce i po skončení semináře, doplatí si pouze ubytování.

Pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (10.–16. června):
500 Kč za celý pobyt nebo 150 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech).

Ubytování od pátku 10. 6. do čtvrtka 16. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:

• luxusnější hotel či penzion – od 1 000 Kč/noc
• hotel/penzion (pokoje s více lůžky) – od 500 Kč/noc
• internát – 330 Kč/noc (omezený počet míst)
• školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 50 Kč/noc

Máte-li zájem o některou ze seminárních tříd DS 2022, přihlaste se prosím do 27. května 2022 pomocí on-line přihlášky zde:

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

Kontakt: Jakub Hulák, NIPOS, útvar ARTAMA, e-mail: hulak@nipos.cz, tel.: 778 702 490