Tvorba-tvořivost-hra 2021

22. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
30. září – 3. října 2021, Hlinsko

Pořadatel: NIPOS–ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a MAS Hlinecko

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybo­vých a tanečních i zaměřených na filmovou a audiovizuální tvorbu – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních dru­žin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů.

Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé re­publiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Radmila Vaňková (VV Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek)
Nina Martínková (KVD DAMU, Praha)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lenka Švandová (TO ZUŠ Charbulova, Brno)
Josef Pekárek (LDO ZUŠ Jakuba Jana Ryby, Rožmitál pod Třemšínem)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Radek Malý (FSV UK, Praha, básník a spisovatel)
Klára Fidlerová (LDO ZUŠ Jana Ladislava Dusíka, Čáslav)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lukáš Holec (HO, ZUŠ Český Krumlov)
Vlasta Gregorová (lektorka DV)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Mo­ravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích). Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě, aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Hlinsku.

Kurzovné pro účastníky dílny: 1500 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1200 Kč).

Bude podána žádost o akreditaci akce v rámci DVPP na MŠMT.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdřív přihlášku, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sitto­vou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Aktualizované informace sledujte zde nebo na facebookové stránce Dramatická výchova ve škole.