O přehlídce Šrámkův Písek / Archiv přehlídky

Celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek je koncipována jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let.
Šrámkův Písek nabízí nahlédnutí do divadelní práce amatérských souborů z různých koutů republiky. Diváci mají možnost zhlédnout inscenace, které do Písku doporučují lektorské sbory z krajských postupových přehlídek. V rámci programu celostátní přehlídky probíhají rozborové semináře s divadelními odborníky. Přehlídka je zcela otevřena všem zájemcům.
Přehlídku tradičně doplňuje doprovodný program s názvem Šrámkův Písek – Písku, který je určen široké veřejnosti a ve kterém vystupují soubory a tělesa především z města Písku a jihočeského regionu.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písku, pořádají NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury města Písek, Divadlem Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s.

________________________________________________________________________________________________________________

ARCHIV ŠRÁMKOVA PÍSKU

2014 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj č. 1, č. 2, č. 3

2015 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj, blog

2016 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2017 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2018 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2019 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2020 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2021 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2022 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog

2023 propozice, program, výsledky, brožura, plakáty, zpravodaj-blog