Choralia magna 2024

Mezinárodní konference sborového umění, říjen 2024, Hradec Králové

International Choral Singing Conference Choralia magna 2024, October 2024, Hradec Králové, CZ

Partneři/Partners:

Akademie múzických umění v Praze

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Národné osvetové centrum, SK

Česká hudební rada

Institut umění – Divadelní ústav