STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 2 Dramatická výchova » Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory

Autor: Zámečníková Emilie
1. vyd., Praha: NIPOS, 2009, 143 s., brož.

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu.

Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury - tedy:

  • učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, 
  • učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, 
  • vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, 
  • vychovatelům školních družin, 
  • studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru
  • a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci. 

Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury.
Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.

Množství
Skladem

Cena: 140.00 Kč

Loading Aktualizuji košík...


 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS