KNIHOVNA > Hudební fond

Hudební fond

O fondu

Unikátní hudební fond je zaměřený především na notové materiály pro sbory s důrazem na dětské a středoškolské pěvecké sbory a sólový zpěv. Obsahuje více než 6.000 hudebnin a přes 22.000 jednotlivých skladeb

Najdete zde koncertantní sborové skladby významných českých autorů 20. a 21. století (Petr Eben, Ilja Hurník, Ctirad Kohoutek, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha, Bohuslav Martinů, Věroslav Neumann, Miroslav Raichl, Jiří Teml ad.) a výběr ze skladeb zahraničních autorů. 

Fond uchovává kompletní vokální tvorbu vybraných českých skladatelů (Emil Hradecký, Pavel Jurkovič, Adam Michna z Otradovic, Luboš Sluka). Na kompletaci vokálních děl dalších autorů pracujeme.

Fond také nabízí české, moravské, slezské, slovenské i zahraniční lidové písně ve sbírkách v původním provedení či v nejrůznějších vícehlasých úpravách, zpěvníky duchovních písní či koled, učebnice hudební výchovy, písničky pro nejmenší zpěváky nebo populární písně z různých období. Nejstarší notové záznamy pocházejí z druhé poloviny 19. století.

Mezi hudebninami jsou svazky z pozůstalostí Pavla Jurkoviče, Václava Pletky, Ctibora Letošníka, Čestmíra Staška ad. Sbírková činnost notového materiálu pokračuje a je otevřena všem případným dárcům.

Vyhledávání

V online katalogu je možné zvolit soubor pro vyhledávání. Lze vyhledávat buď v hudebninách, kdy se po zadání dotazu zobrazí  jednotlivé tituly hudebnin. Dále lze vyhledávat v rozpise skladeb, kde se zobrazují jak tituly, tak i jednotlivé skladby, které odpovídají zadanému dotazu. V katalogu je možné si prohlédnout novinky.

Význam jednotlivých signatur a možnosti půjčování

O – partitury – absenční půjčování

Z – zpěvníky, učebnice, písňové sbírky – absenční půjčování

M – hudební časopisy, které obsahují notovou přílohu – absenční půjčování

K – interní notové podklady – nutno objednat předem

R – cyklostyly, rukopisy, opisy – nutno objednat předem

 

 

Samostatné weby NIPOS