Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

Datum konání: 30. května 2024, 10–14 hod.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Karla Mader Voltnerová vystudovala Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc, obor Matematická analýza a Právnickou fakultu UP Olomouc obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo a následně obor právo a právní věda. Oboru účetnictví a daní se aktivně věnuje od roku 1995. V systému certifikace účetních dosáhla nejvyššího, tj. 3. stupně „účetní expert“. Od roku 2002 je daňovým poradcem a členem Komory daňových poradců ČR. V rámci daňového poradenství se zabývá zastupováním klientů při daňových kontrolách a teoreticko právní otázce aplikace daňových zákonů. Je specialistkou na zdaňování veřejného sektoru a neziskových organizací a problematiku účetnictví příspěvkových organizací. V tomto oboru provádí také lektorskou a publikační činnost.

kurzovné: 750,00 Kč
uzavření registrace přihlášek: 7. května 2024
kontakt: ladrova@nipos.cz

Obsah online semináře Účetnictví příspěvkových organizací v oblasti kultury – se zaměřením na financování činnosti a jeho správné zachycení v účetnictví:

 • Finanční vztah se zřizovatelem
  • Příspěvek na provoz – účelový a neúčelový, s vypořádáním a bez vypořádání
  • Odvody do rozpočtu zřizovatele
  • Hospodaření s fondy podle rozpočtových pravidel (zákon č. 250/2000 Sb. a zákon č. 218/2000 Sb.)
 • Transfery – tj. dotace příspěvky a granty od jiných subjektů
 • Dary – darovací smlouvy, sbírky
 • Vlastní zdroje – výnosy za prodané zboží a služby, vstupné
 • Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku
 • Aktuální informace k připravovanému novému zákonu o účetnictví
 • Diskuse

Výklad bude zaměřen na specifické činnosti z oblasti kultury a vzdělávání a bude obsahovat praktické příklady z praxe a jejich dopad do účetnictví, popř. daní.

V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz

Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:

Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury
30. 5. 2024 (10,00 – 14,00 hod.)
lektorka: Mgr. et Mgr. Karla Mader Voltnerová 
účastnický poplatek: 750,00 Kč
uzavření registrace:   7. 5. 2024
Vyplnit formulář

Neplaťte předem. Po uzavření registrace obdržíte emailem fakturu, po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.

Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 23. 5. 2024