KNIHOVNA >Divadelní fond

Divadelní fond

Dlouhodobě budovaný fond divadelních her nabízí přes 2500 scénářů pro dospělé i dětské divadelní soubory, pro činoherní i loutková představení, hry pro malé i velké diváky. Záznamy jsou propojeny s Databází českého amatérského divadla, ve které je možné dohledat informace o inscenacích vybrané hry ochotnickými soubory či na divadelních přehlídkách amatérského divadla (např. Divadelní piknik Volyně, Jiráskův Hronov, Popelka Rakovník). Záznamy uvádějí také obsazení a stručnou anotaci dané hry,

Divadelní hry doplňuje rozsáhlý fond divadelní literatury a literatury pro dramatickou výchovu. Knihovna nabízí odborné, metodické publikace pro učitele dramatické výchovy či vedoucí kroužků i řadu scénářůr pro dětské divadelní soubory.

V knihovně je řada publikací s divadelní tematikou, které NIPOS vydává. V loňském roce vyšel druhý díl výpravné publikace Malované opony divadel českých zemí, na které pracovali odborníci spjatí s amatérským divadlem (např. Vítězslava Šrámková, Milan Strotzer nebo Jiří Němec). Kolektiv autorů představil 230 nově objevených malovaných divadelních opon. Nejstarší přírůstek je datován rokem 1783, nejmladší pak rokem 2015. Většina opon byla objevena v docela malých obcích, nezřídka na půdách někdejších hostinců. Nemalý prostor mají v knize opony dramatických odborů Sokola a Orla. Významně jsou zastoupeny návrhy opon od renomovaných výtvarníků a scénografů pro inscenace konkrétních divadelních her na předních divadelních scénách.

BLÁHA, Jiří a kol. Malované opony divadel českých zemí II.
Vydání první. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017. 333 stran. ISBN 978-80-7068-313-2

Samostatné weby NIPOS