STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Bibliografie českého amatérského divadla

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 1 Divadlo » Bibliografie českého amatérského divadla

Sestavil: Jiří Valenta a kol.
1.vyd., Praha: IPOS, 1999, 214 s., váz. 

Zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Navazuje na Cesty českého amatérského divadla. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami všech divadelních druhů. Vedle divadla činoherního věnuje rozsáhlou pozornost divadlu loutkovému, hudebnímu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu. Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík...


 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS