KAM > TAČR: Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

TAČR: Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

Období realizace: 2021-2023

Projekt byl podpořený Technologickou agenturou České republiky, programem ÉTA (TL05000642). Cílem projektu bylo analyzovat dopady covid-19 na veřejné kulturní služby a vyhodnotit reakce krajské a obecní veřejné správy. V první části projektu byla problematika zkoumána na případu 4 vybraných krajů (KV, HK, VYS, ZL), a to jednak prostřednictvím agenturního šetření sociologického typu s poskytovateli veřejných kulturních služeb, jednak formou kvalitativní – polostrukturovanými rozhovory se zástupci samosprávy v 56 vybraných obcích (56 obcí + 4 kraje). Druhá část byla zaměřena na statistickou analýzu dopadů covid-19 za celou ČR, která bude opřena zejm. o každoroční statistiky NIPOS. Hlavní, aplikované výsledky výzkumu jsou určeny Ministerstvu kultury, které bylo zároveň aplikačním garantem projektu. Výzkumný projekt navazuje na pilotní výzkum realizovaný ve 2 krajích, s názvem Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby financovaný z institucionální podpory Ministerstva kultury (IP DKVRO).

Výsledky výzkumu: