Dopady covidu na kulturu

Online pracovní setkání nad aktuálními výzkumy zabývajícími se dopady covidu-19 na oblast kultury

Datum konání: 1. 12.  10:00 – 12:40 (online)

Pandemie covid-19 zasáhla dramaticky celou společnost. Jednou z nejpostiženějších oblastí je přitom kultura, a to v celé své šíři. Jak velké jsou tyto dopady a jak se liší mezi jednotlivými segmenty a obory? Jaké jsou rozdíly mezi veřejnými institucemi, NNO a podnikatelským sektorem? Byly zasaženy více centra nebo regiony? Jaké změny v kultuře pandemie nastartovala? A jaká jsou budoucí očekávání? Nejen těmito otázkami se budou zabývat účastníci pracovního setkání Dopady covidu na kulturu, kteří představí průběh a dosavadní výsledky výzkumných projektů, zkoumajících dopady pandemie covid-19 na různé segmenty kultury.

Online setkání je určeno zástupcům veřejné správy / samosprávy a kulturních organizací, odborné veřejnosti a rovněž zástupcům médií, kteří chtějí přinášet ověřené poznatky o pandemické situaci.

Účast je bezplatná.

Registrace ZDE

PROGRAM

10:00 – 10:05 Úvod: Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

10:05 – 10:10 Mgr. Lenka Lázňovská

Úvodní slovo

(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS)

10:10 – 10:25 Ing. Josef Richtr

Analýza ekonomických dopadů covidu-19 na veřejné kulturní služby v ČR

(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS)

10:25 – 10:40 Mgr. Robert Bargel

Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době koronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů

(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS)

10:40 – 11:10

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Mapování dopadů covidové krize na veřejné kulturní služby

(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS)

11:10 – 11:20 PAUZA

11:20 – 11:40 Ing. Marek Prokůpek Ph.D.

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

(VŠE: Katedra Arts Managementu)

11:40 – 12:00 Mgr. Helena Bezděk Fraňková

Transformace státního fondu kinematografie

(Státní fond kinematografie)

12:00 – 12:40 Panelová diskuse s účastníky a zástupci veřejné správy

Moderuje Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.