Propozice

MEZZOCHORI 2021

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

17. listopadu 2021, Hradec Králové; 8. prosince 2021 v online prostoru

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. V roce 2021 proběhne kombinovanou online a prezenční formou nesoutěžní celostátní přehlídky určené pro všechny typy středoškolských sborů. Ve všech směrech je celostátní přehlídka Mezzochori především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Na přehlídku se mohou přihlásit všechny sbory a vokální tělesa středoškolské mládeže, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Počet zpěváků by se měl pohybovat v rozmezí 8–45 studentů, překročení této hranice je třeba konzultovat s pořadatelem a bude posouzeno individuálně dle kapacity přehlídky. Přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi nebo mladší žáci, kteří jsou členy sboru.

Přehlídky se zúčastní sbory:

A) prezenčně – přehlídka, dne 17.11.2021 v sále Filharmonie Hradec Králové

Vystoupení sboru nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, spodní časový limit není stanoven. Povinnou součástí programu je jedna lidová píseň a cappella (jednohlasá či vícehlasá) dle vlastního výběru (doporučujeme vybrat píseň z regionu, ve kterém sbor působí).

B) online – sbory zašlou video, klip, záznam online koncertu či vystoupení atp., které vzniklo od 1.1.2020 či ho pro tuto příležitost vytvoří a zašlou do 10.10.2021. Žánr a durata bez omezení (video si upraví/zkrátí dle potřeb pořadatel).

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Sbory se hlásí na celostátní přehlídku pomocí předběžné elektronické přihlášky od 1. září do 10. října 2021, dále vybrané kontaktované sbory zašlou závaznou přihláškou nejpozději do 17. října 2021. Přednostní právo na účast na letošní přehlídce mají sbory, které byly přihlášeny k 30. září 2020 k účasti na zrušené celostátní přehlídce Mezzochori 2020. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů. Z obou částí přehlídky vytvoří pořadatel společný záznam a bude ho slavnostně prezentovat 8. prosince 2021 v online prostoru.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Hodnocení prezenční části celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Přehlídka je v letošním roce nesoutěžní, sbory však mohou získat zvláštní ocenění za to, čím v rámci svého programu nejvíce zaujaly. Součástí přehlídky je motivační beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží nebo nepříznivé epidemické situace může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Propozice zpracovala Barbora Hanslianová
NIPOS-ARTAMA,
listopad 2020, poslední aktualizace srpen 2021


MEZZOCHORI 2020

12. celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů

6.–8. listopadu 2020, Hradec Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké sborové slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Ve všech směrech je Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Na přehlídku se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory

II. kategorie – nesoutěžní pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do obou kategorií současně, avšak s rozdílným programem.

Absolutní vítěz loňského ročníku (tj. Mezzochori 2019) se může zúčastnit v následujícím roce pouze nesoutěžní kategorie. Doporučujeme zúčastněným sborům, aby zařadily do svého repertoárového výběru autory, kteří slaví v roce 2020 významné životní jubileum (Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Jan Hanuš, Klement Slavický, Zdeněk Šesták, Josef Suk, Miroslav Raichl, Jiří Teml, Zdeněk Pololáník).

I. kategorie:

Do soutěžní kategorie s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16–45 studentů. 90 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce sboru na jevišti, v němž je třeba provést povinnou skladbu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinné skladby pro jednotlivá obsazení:

Smíšené sbory: Jan Nowak – Hej, hej, hej!

Dívčí sbory: Markéta Dvořáková – Prší, prší

Mužské sbory: Jan Vičar – Bacche, bene venies

II. kategorie:

Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 8–45 studentů, 85 % členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 15 % mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Celostátní přehlídky se mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se sborem pracovali v minulém školním roce ještě jako studenti střední školy. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času hudební produkce na jevišti, v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.

Povinná část programu:

a)  Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.

b) Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházely každý rok přehlídky postupové. V letošním roce byly z důvodu koronavirové epidemie všechny postupové přehlídky zrušeny bez náhrady.

Zájemci o účast se mohou hlásit přímo na celostátní přehlídku Mezzochori pomocí elektronické přihlášky dostupné na stránce https://www.nipos.cz/prihlaska/ nejpozději do 19. června 2020. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů. Definitivní výběr sborů provede programová rada jmenovaná NIPOS nejpozději do 30. září 2020.

Povinností sborů, které se zúčastní přehlídky, bude účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. Notové materiály budou sborům zaslány s dostatečným předstihem.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Hodnocení obou kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídky. Sbory v soutěžní kategorii jsou hodnoceny v pásmech a porota určí absolutního vítěze této kategorie. Sbory v soutěžní i nesoutěžní kategorii mohou získat zvláštní ocenění.

Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

Propozice zpracovala Zuzana Jandová
NIPOS-ARTAMA, říjen 2019,
aktualizace květen 2020


Propozice MEZZOCHORI 2019

11. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2018

10. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2017

9. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2016

8. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2015

7. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2014

6. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Propozice OPAVA CANTAT 2013

5. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů