17. CP Blízko i daleko, 2023

Banner - Přehlídka Blízko i Daleko

Ocenění výtvarní pedagogové
17. CP BLÍZKO I DALEKO, PRAHA, Veletržní palác NGP, 2023

Kolektiv kurátorů 17. celostátní přehlídky ve složení: Oldřich Bystřický, Michal Chodanič, Richard Loskot, Ida Muráňová, Markéta Pastorová, Kristýna Říhová, Simona Svatošová, Barbora Škaloudová a Martin Velíšek posuzoval 139 zaslaných projektů. Celkem udělil 52 ocenění, z toho 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 27 cen kurátorů a 22 čestných uznání.. Ocenění výtvarní pedagogové obdrželi diplomy, od NGP hodnotné knižní publikace a volné vstupenky.

CENY KURÁTORŮ ZA DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ A SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP K VÝTVARNÉMU OBORU:

Barbora Škaloudová
Kunsthalle Praha

Radmila Vaňková
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Alena Zupková
Základní umělecká škola Vladislava Vančury

CENY KURÁTORŮ:

Babinec Zdeněk
Civilizace
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Počet zúčastněných: 6; věk: 11–12

Projekt velmi zdařile reflektuje téma skrze mechanismy vytvořené člověkem, jakožto tvůrcem sociální reality, které ho ve svém důsledku vedou k izolaci od ostatních lidí a komunity, ve které dříve přirozeně žil. Uplatněné prostředky podtrhují mechaničnost a „bezejmennost“ prostředí vyznačujícího se těžko překonatelným odosobněním.
Markéta Pastorová, kurátorka
Projekt vystihuje jak princip obsahový (ztrátu individuality, anonymitu v množství), tak princip formální, vlastní sídlištím, panelovým domům a městu jako takovému (opakování modulu). Působí rytmicky, dekorativně, a přesto neztrácí, ba právě naopak, vypovídací schopnost.
Martin Velíšek, kurátor

Babinec Zdeněk
Ukryto ve zdi
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice
Počet zúčastněných: 6; věk: 11–13

V návaznosti a současně v kontrastu s projektem Civilizace je zde v centru pozornosti fantazie a touha po odhalení příběhů skrytých pod povrchem věcí – zdí. Zdí se můžeme dotýkat, máme je blízko, ale je jen na nás, zda a jaké jejich příběhy k sobě z dálek zavoláme. Podobně jako u prvního projektu zvolené prostředky podtrhují vyznění tématu.
Markéta Pastorová, kurátorka
Vidění je výrazně diskurzivně podmíněná činnost. Schopnost „vidět“ pak předchází samotné výtvarné činnosti. A prohlubování této schopnosti by mělo být nedílnou součástí výtvarné výchovy. V tomto smyslu jsou variace na Boudníkovy práce stále aktuální. Fotografická, počítačová i malířská postprodukce tento princip dále rozvíjejí.
Martin Velíšek, kurátor

Charamzová Alena
Opouštíme město…
Dům dětí a mládeže Praha 2, Vinohrady
Počet zúčastněných: 8; věk: 7–11
Pedagožka Alena Charamzová zvolila vhodný princip k tématu Blízko i daleko, který rozvíjí imaginaci dětí a nechává jim přirozenou hravost. Definovala způsob práce jako prostorovou koláž, v níž se vyskytne sám malý autor ve své vlastní představě. Tou naplnil krabici, která dílu dává hloubku a poetiku mikrosvěta. Je to milá forma, která děti očividně bavila a která je učila pracovat s prostorem a přenesením významu.
Richard Loskot, kurátor
Překvapivě osobní epická výpověď. „Události“ ve vlastní krajině mají skvěle zvolenou formu. Jednotlivé obrazové plány mají vlastní poetiku. Svoboda v jejich nahlížení i zpracování spoluvytváří dynamické působení celku.
Martin Velíšek, kurátor

Coganová Šárka

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30
Počet zúčastněných: 30; věk: 12–14

Hledání sebe sama dobře rezonuje s tématem přehlídky. Projekt „Já“ nahrazuje obligátní mimetiku osobní výpovědí skrze hru s formou. V rámci jednotlivých výstupů se autoři přibližují a vzdalují nejen sami sobě, ale současně také tradičnímu pojetí takovéhoto tématu.
Martin Velíšek, kurátor
Co více může být blízké a vzdálené než člověk sám sobě? Velmi oceňuji až spirituální rozměr tématu, který současně sleduje experimentální zacházení s vizuálními prostředky. Projekt motivuje a dodává odvahu všem učitelům na základní škole, že je možné a důležité se věnovat niterným tématům. Oceňuji rovněž věkové rozmezí tvůrců od 9 do 15 let.
Markéta Pastorová, kurátorka

Ferencová Yvona
Ti třetí − autor Aleš Horsinka
(Cena za pedagogické vedení individuálního projektu)
Základní umělecká škola, Bílovec
Počet zúčastněných: 1; věk: 16
Mezilidské vztahy představené jakousi odosobněnou technickou formou paradoxně poukazují k výrazným emocím, tedy prožitku ztráty vztahů a pocitu opuštěnosti. Počítačová simulace stejně jako absurdní videohra naplňují skvěle téma přehlídky.
Martin Velíšek, kurátor
U projektu Yvony Ferencové oceňuji především jeho kompaktnost, systematickou a komplexní práci se studentem na dané téma. Zvolená forma jednotlivých prací je vzhledem k zadání citlivě zvolená a zpracovaná na velmi profesionální úrovni. Všechny práce jsou navzájem propojené tematickou linkou: mezilidské vztahy, opuštění a izolace, radost a smutek, blízko i daleko. Výsledkem je pak přesvědčivý celek, který zaujme svým záběrem a vyzrálostí − od Escherovsky laděných architektonických kreseb, přes působivé geometrické kompozice trajektorií (podpořené navazujícím animovaným filmem) až po minimalisticky technicistní videohru Omite.
Michal Chodanič, kurátor

Gaston M. Christopher
Plant-O-Grams-photograms project
Spoluautoři: Naďa Kubinová, Sára Ohrazdová
Mateřská škola a Základní škola U vrbiček s. r. o., Praha 4
Počet zúčastněných: 19; věk: 7−10

Je skvělé, že v současné době vizuálně zahlcené „net generation“ se najde prostor pro inspiraci a práci s tak dobře známou technikou fotogramů. Plant-O-Grams-Photograms project je toho příkladem − soubor fotogramů s motivem kompozic z rostlin je velmi působivý, zároveň je zde hmatatelná radost a chuť experimentovat. Řemeslně je celek také velmi zdařilý. Pro mě osobně se zde vhodně setkalo zadání a forma − propojení staré techniky se současností (fotogram a jeho následné skenování).
Michal Chodanič, kurátor

Klimešová Daniela
Blízko i daleko, návrhy na nástěnnou malbu − murál ve foyer školy

Spoluautoři: Karolína Caithaml Klimešová, Galina Fleischmannová, Anna Vránová
Střední škola designu a řemesel, Kladno
Počet zúčastněných: 4; věk: 16−17
Skvělá ukázka, jak tvořit školní projekt v intencích reálných zakázek z praxe. Od návrhu, výběrového řízení po společnou realizaci. Oceňuji i možnost přetvořit si vlastní prostředí školy přímo studenty. Velmi zdařilá nástěnná malba reflektuje hlubší poznání architektonického řešení školy, ale i téma Blízko i daleko.
Barbora Škaloudová, kurátorka
Na projektu hodnotím jeho komplexitu, zahrnující celý proces vzniku nástěnné malby − murálu, kterým studenti mohli projít od konkurzu na návrh po výslednou realizaci v kontextu stávající architektury školy. Jejich výtvarná činnost tak přispěla k dotvoření prostředí, v němž tráví hodně času. Projekt posiluje budování vazby k veřejnému prostoru a nabízí reálnou výzvu, realizace působí dotaženým a výtvarně přesvědčivým dojmem.
Oldřich Bystřický, kurátor

Otisková Lucie
Servis

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily, Ostrava-Svinov
Počet zúčastněných: 11; věk: 10−11
Vystavené porcelánové objekty v sobě nesou odkaz na půl roku trvající proces. Proces hledání, vznikání i zániku, transformace, inspirace a zejména tvorby a učení se. Propojení projektu se současnou designérskou scénou je logické a vyvěrá ze samotné podstaty představeného vzdělávacího procesu. Projekt není „samoúčelným roubem”, který by po vlastní tvorbě žáků žádal zrcadlení konkrétního uměleckého díla. Pozoruhodné je propojení technologických postupů charakteristických pro vznik užitné keramické nádoby využitých k tvorbě objektu.
Kristýna Říhová, kurátorka
Příklad dlouhodobého projektu, který ukazuje jeden hmatatelný výstup z neméně důležitých fází procesu. Talíře se zvadlými bylinkami, které dostávají nový život, úžasně propojují a poukazují na koloběh života. Vyzdvihuji nejen ukázkový přístup k současnému porcelánu (keramice), ale i společnou práci, péči a propojení s okolním prostředím.
Barbora Škaloudová, kurátorka

Ottová Bohdana
Kde lišky dávají dobrou noc, kde vstávají a jak to bylo s Budulínkem

Spoluautor: Alena Šístková
Mateřská škola Nový Šaldorf
Počet zúčastněných: 24; věk: 4−7
Setkání s autentickým dětským výtvarným projevem, který je jedním z výstupů projektu, je radostí samo o sobě. Promyšlené pedagogické vedení propojuje tradice i pohádkové narativy s přírodními procesy a individuálním prožíváním dítěte. Cesta od prožitku k jeho zprostředkování uměleckými prostředky (výtvarnými, dramatickými) je lemována prostorem pro hru a spontaneitu. Interdisciplinarita uplatněná v projektu dokumentuje možnosti, které prostředí mateřské školy umožňuje. Radujeme se nad povedenou pedagogickou praxí, která staví na autentickém prožívání a vyjádření dítěte.
Kristýna Říhová, kurátorka
Celý konvolut prací představuje jakýsi specifický mnohovrstevný komiks, přičemž ani žádná jednotlivá práce neztrácí na osobitosti a výtvarné kvalitě. Důraz je kladen na příběh, ale současně není opomíjena ani formální stránka artefaktů, a to jak v rovině výtvarné, tak v rovině environmentální (klíčení) či národopisné (masopust).
Martin Velíšek, kurátor

Peštová Ilona
Příběhy

Základní umělecká škola Terezie Brzkové, Plzeň
Počet zúčastněných: 30; věk: 8−14
Příběhem nemusíme vždy rozumět jen popis děje, může reprezentovat také specifické vidění světa kolem nás. To je případ série krátkých filmů, představujících obyčejné věci a lidi v neobyčejných situacích. Zdánlivě banální události nahlížené s půvabnou dětskou poetikou a jistým nadhledem mají pevný výtvarný základ ve vytvořených loutkách, předmětech, scénách a také vypointovaných scénářích.
Martin Velíšek, kurátor
Odzbrojující animované příběhy, kde byl dán velký prostor hravosti, vtipu, tématům i námětům dětí. Muzeum prdů velmi neotřele glosuje vystavované exponáty v kulturních institucích. Je zde vidět skvělé technické vedení učitelky, především v rozvíjení jednotlivých charakterů, v dynamice vyprávění a scénografii.
Barbora Škaloudová, kurátorka

Pětiletá Petra
Perspektivy

OPEN GATE − gymnázium a základní škola, s. r. o., Babice
Počet zúčastněných: 19; věk: 14−15
Na projektu oceňuji konceptuální přístup k tématu a jeho podporu v činnosti žáků a studentů. Týká se nejen vzniku samotných objektů, ale i porovnávání různých interpretačních přístupů a schopnosti sebereflexe vytvořené práce. Projekt inspirativně propojuje estetické a filozofické aspekty tématu.
Oldřich Bystřický, kurátor
Cením si přístupů pedagogů k tématu, kterými dokážou jednoduše a svobodně přiblížit více pohledů na svět. Petra Pětiletá dokázala motivovat své žáky k tvorbě ve dvojicích. Díky této spolupráci došlo k odhalení, že pohled na svět může být dvojí: vnitřní a vnější a že je to otázka nahlížení. Vznikla pestrá plejáda objektů a koláží, v nichž vidíme dvojí pohled na „blízko a daleko“.
Richard Loskot, kurátor

Petrošová Lucie
Vzpomínka

Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily, Ostrava-Svinov
Počet zúčastněných: 10; věk: 12−17
Vystavené tabulky skla s názvem Vzpomínka jsou příkladem netradičního a experimentálního přístupu v tvorbě k tradičnímu tématu. Oceňuji motivaci uměleckým dílem Osobní úložiště od místního sochaře Jaroslava Koléška, který ve svých vzpomínkách odkazuje na krajinu, kde se narodil a vyrůstal. Motivy tvořené z fragmentů poutavých lesklých materiálů, nalezených přírodnin a osobních drobností v momentu zatavení do skla zamrzají v čase.
Ida Muráňová, kurátorka

Piechová Lenka
Blízko i daleko našima očima

Základní škola a mateřská škola Chelčického, Praha 3
Počet zúčastněných: 50; věk: 13−14
Téma přehlídky se stalo pro Lenku Piechovou impulzem k otevřenému zadání, které vybízelo k individuálnímu i společnému hledání, mapování a pátrání po stopách významu vztahů pojmů blízko a daleko. Samotné tvorbě žáků předcházel prostor pro promýšlení a mentální konceptualizaci tématu. Projekt ukazuje výuku na druhém stupni základní školy, kde mohou žáci pracovat individuálně a volit adekvátní výtvarné prostředky dle vlastního uvážení. Jedná se o způsob výuky, která je abnormálně náročná na koordinaci výuky, udržení srozumitelnosti zadání i pro méně motivované žáky, vytvoření atmosféry důvěry a tolerance ke sdílení a reflexi citlivých témat. Taková výuka ukazuje profesionalitu, pedagogickou odvahu a lidskou otevřenost, s níž Lenka Piechová do výuky vstupuje.
Kristýna Říhová, kurátorka

Přikrylová Hana
Tváře/v/ní

Spoluautoři: Eva Stará, Lenka Tretiagová
Základní umělecká škola Popelka, Praha 5
Počet zúčastněných: 30; věk: 7−12
Série portrétů, vyjadřujících emoce, vybočuje z tradičního pojetí portrétní kresby. Pracuje totiž s jistou emoční excitací a představuje nejrůznější grimasy. Kresbám nechybí monumentalita a živost. Širší rámec projektu představuje na jedné straně přípravná kresba a na druhé straně oživení kreseb ve spojení s tanečně-dramatickým vystoupením i mobilní aplikací.
Martin Velíšek, kurátor

Rychtářová Miroslava
Rezouni

Základní škola a Mateřská škola Kyjovice
Počet zúčastněných: 20; věk: 5−6
Komplexní pohyb v prostoru rzi vede děti od hledání rezavých odstínů v přírodě až k nejrůznějším výtvarným realizacím, založeným na práci s rezavými předměty. Dvojrozměrné i trojrozměrné práce se odkazují k výtvarným předlohám (Č. Suška, I. Mrázková), hojně využívají schopnost tvarové asociace a současně staví na řemeslném zpracování. Ideálně tak vyvažují fantazii a manuální zručnost.
Martin Velíšek, kurátor
Inspirativní a metodicky propracovaný projekt dokazuje, že i s dětmi předškolního věku se vyplácí zabývat se jedním tématem z různých stran a téma postupně rozvíjet a prohlubovat včetně inspirací ze současné umělecké tvorby. Projekt se vyznačuje hravostí, nápaditostí a humorem, experimentuje s prostředky a materiály. Velmi oceňuji tvorbu trojrozměrných objektů „soch“, se kterými se dále pracuje a hledá se pro ně vhodné umístění.
Markéta Pastorová, kurátorka

Simandlová Ivana
Kamarádi hmyzáci

Spoluautor: Nicola Zavoralová
Mateřská škola U Uranie, Praha 7
Počet zúčastněných: 23; věk: 4−5
Oceňuji námět, který přirozeně reaguje na zájem dětí, jejich nekonečné pozorování a péči o tyto kamarády. Důležitou součástí projektu bylo právě vstoupení do terénu a jeho zkoumání. Jednotliví hmyzáci jsou osobití a děti zde uplatnily své představy, velmi citlivě využily různé přírodní i dekorativní materiály. Vznikl tak velmi křehký a hravý způsob využití keramiky.
Barbora Škaloudová, kurátorka

Šindelářová Naděžda
Blízký pohled do dálky

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého, Bečov nad Teplou
Počet zúčastněných: 9; věk: 6−14
Je radostí vidět přístup pedagogů, kteří mají snahu propojovat obory, respektive hledat v nich inspiraci. Takto to dokázala Naděžda Šindelářová, když ukazovala svým žákům mechy a lišejníky a bavila se s nimi o biologii a ekologii. Tento mikrosvět zvolila záměrně vzhledem k tématu „blízko a daleko“. Přinesla do školy mikroskopy, díky nimž se dětem přiblížil vzdálený svět. Vznikla série „abstraktních“ maleb zachycujících vlastní pohled mladého badatele. Cením si propojení vědy a umění. Vždyť oboje spojuje snaha o poznání světa.
Richard Loskot, kurátor

Šindelová Jana
Ekfrasis

Spoluautor: Zdena Lebedová
Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Počet zúčastněných: 54; věk: 15−17
Jana Šindelová a Zdena Lebedová ke svým starším gymnaziálním studentům přistupují adekvátně, vážně, ale přitom tvořivě. Svým projektem dokazují, že dějiny umění, estetiky a význam výtvarného jazyka se dají vysvětlit studentům skrze vlastní tvorbu. Díky tomu si studenti mohou uvědomit, že zažité pořekadlo „obraz vydá za tisíc slov“ není jen banálním rčením, ale skutečností, na kterou je potřeba se soustředit a v umění hledat. V uměleckém díle nalezneme popis (Ekfrasis) doby, příběhu lidí a věcí. Cením si kvality zpracování a výběru prací.
Richard Loskot, kurátor

Sovová Jana
Reaguj na umělecké dílo

Gymnázium Omská, Praha 10
Počet zúčastněných: 46; věk: 16−17
V zadání, jehož výstupem je video reagující na Screen Testy Andyho Warhola, oceňuji volnost pracovat s jakýmkoli uměleckým dílem libovolným způsobem. Výsledná práce studenta Adama Bartoše mě zaujala citlivým tematickým přesahem originálu, který díky vizuální analogii ve snímání portrétů spolužáků trefně reagoval na situaci spojenou s návratem do školy po výuce online.
Ida Muráňová, kurátorka
Práce s motivem Screen Testů z Warholovy dílny se může zdát na první pohled jako prvoplánový projekt se sázkou na „efekt“. V případě studenta Adama Bartoše, pod vedením Jany Sovové to pro mě osobně neplatí. Statické snímání tváří objektivem kamery, za hudebního doprovodu Velvet Underground, je ve finále velmi intenzivním zážitkem − vidíme anonymní tváře a můžeme se tak na chvíli ponořit do mikrosvěta snímaných obličejů − v náznacích tušených osobních příběhů. Vizuálně zdařilý, existencionálně laděný videoklip, skvělé propojení zadání a formy.
Michal Chodanič, kurátor

Sumcová Martina
Fantastická zvířátka
Základní škola a Mateřská škola Na Dlouhém lánu, Praha 6

Počet zúčastněných: 12; věk: 8−11
Projekt Fantastická zvířátka je přínosný zejména výběrem tématu, jeho důkladným zkoumáním, prohlubováním emocionální inteligence, angažovaností a estetickým zpracováním výsledných děl. Děti 1. stupně ZŠ sledovaly ekologickou stopu spojenou s problematikou textilní produkce a odpadu, kterou za sebou může zanechat lehce dostupné plyšové zvířátko. Oceňuji především originalitu nápadu využít k tvořivé činnosti hračky a zároveň upozornit, jaký dopad mohou mít na životní prostředí.
Ida Muráňová, kurátorka
Na projektu hodnotím zejména výběr tématu a jeho pedagogické zpracování. Hračka je dětem blízká, ale zároveň je stejně jako ostatní rychloobrátkové zboží zdrojem nárůstu odpadu. Přínosem projektu je spojení emocionálního vztahu k hračkám s kritickým tématem, které se dotýká extrémního konzumerismu i etiky výroby (nejen) hraček, upozorňuje na problematičnost textilního průmyslu jako obřího znečišťovatele. Působivá je i konfrontace rukodělnosti dětských objektů s původní hračkou, stejně jako přesah projektu do aktuálního celospolečenského tématu. Pozitivně hodnotím i to, že toto téma bylo adresováno dětem na 1. stupni ZŠ.
Oldřich Bystřický, kurátor

Svatošová Simona
Skicáky

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
Počet zúčastněných: 15; věk: 16−17
Skicák není pro tvořivého člověka poznámkovým blokem, ale především sbírkou nápadů. Skica musí být svobodná, přirozená, vlastní a spontánní.  Doprovází autora na cestách, ať blízko (v hlavě) či daleko. Každý autor si skici váží. Někdy má i pocit, že vše, co následuje, je jen dopracování skici. Cením si projektu Simony Svatošové, že vybídla studenty k užití tohoto nástroje či principu. Vznikla autentická série prací, do které člověk se zájmem nahlédne.
Richard Loskot, kurátor
Práce mě zaujala jak svým rozsahem, tak přesvědčivou autentickou formou a skvělým propojením s tématem přehlídky. Prostor daný formátem skicáků, který byl studenty vnímán jako osobní zpověď, živelné, ničím nelimitované zápisky a kresby. Z deníků je patrné, že práce studenty velmi bavila a dokázala je ponořit do hloubky daného tématu. Velice oceňuji i způsob prezentace − šanon/krabice přeplněná velkým množstvím různě velkých skicáků − umocňuje výsledný dojem − živelnost, autentičnost.
Michal Chodanič, kurátor

Tobiášová Iveta
Totalita ― daleko i blízko. Farma zvířat George Orwella

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
Počet zúčastněných: 32; věk: 10−14
Projekt mne zaujal nejprve tématem, které je nadčasově aktuální. Vhodný je jeho výběr v reakci na téma přehlídky, společensko-kritický přesah, zhodnocení nástrojů manipulace a propagandy a jejího vizuálního jazyka, který žáky vede ke kritickému myšlení o účincích vizuálně obrazných sdělení. V projektu se uplatňuje individualita žáků a různé pojetí prací, od komiksu a nadsázky po agitační plakáty, a celkově jsou práce výtvarně zdařilé.
Oldřich Bystřický, kurátor
Výtvarné práce projektu mě upoutaly zejména kvalitním technickým zpracováním a individuálním přístupem k nelehkým narativům příběhu. V kontextu přehlídek chápu realizaci zadání jako reakci na opakující se tendence ve společnosti. Proto je důležité zabývat se fenomény manipulativní agitace či propagandy a nahlížet je kriticky s ohledem na aktuální dění.
Ida Muráňová, kurátorka

Urbanová Dana
Jsem méně, když jsem více?

(Cena za pedagogické vedení individuálního projektu)
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4
Počet zúčastněných: 1; věk: 17−18
Velmi aktuální téma tělesnosti s určitým existenciálním podtextem řeší studentka ZUŠ pod vedením Dany Urbanové. Skrze různé výtvarné techniky prozkoumává detaily těla, včetně nedokonalostí. Zamýšlí se nad tématem hodnot, řeší téma idolů, prezentovaných na sociálních sítích. Autentičnost projektu umocňuje text a dotazník o vnímání vlastního těla z okruhu jejích vrstevníků. Velmi silné téma tělesnosti a intimity lze chápat jako možnou generační výpověď.
Simona Svatošová, kurátorka
Na projektu hodnotím zejména jeho aktualitu v reakci na vztah k vlastnímu tělu, který řeší nejenom mladí lidé. Projekt reflektuje idealizovanou vizualitu v médiích a na sociálních sítích, která všudypřítomnými obrazy dokonale vypadajících lidí stupňuje tlak na normalizaci „krásy“ a dokonalého těla. Výtvarně expresivní zpracování v médiu grafiky podporuje kritické vyznění projektu. Zajímavé jsou také úvahy studentky o prezentaci své práce ve veřejném prostoru města a výzkum pomocí dotazníků, který je nedílnou součástí projektu.
Oldřich Bystřický, kurátor

Vaňková Radmila
Nejdál? Nejblíž!

Spoluautor: Kristýna Večeřová
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
Počet zúčastněných: 180; věk: 13−17
Retro je velmi oblíbeným tématem v současné kultuře. Objevuje se ve filmu, v seriálech, v módě, v grafickém designu i v designu. O konkrétní prozkoumání „šedesátek“ ze všech stran se pokusili studenti v projektu „Nejdál? Nejblíž!“ pod vedením Radmily Vaňkové a Kristýny Večeřové. S důrazem na osobní mytologii a prožitek vytvořili projekt konceptuálního charakteru se sociálním přesahem. Oceňuji šíři činností a rozsah aktivit, které studenti navzájem propojili. Důležité zde nebyly pouze konkrétní výstupy, ale samotná procesuálnost všech aktivit.
Simona Svatošová, kurátorka

Večeřová Kristýna
Kraj Jiná… krajina

Spoluautor: Radmila Vaňková
Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek
Počet zúčastněných: 180; věk: 13−17
V projektu Kristýny Večeřové a Radmily Vaňkové se podařilo v autorské knize vizualizovat blízké osobní krajiny a skrze vnější zpodobnění krajiny proniknout do její vnitřní struktury. Propojení zdánlivě odlišných pohledů a technik vyústilo v působivý soubor rozličných textur, ve kterém lze mapovat jednotlivé individuální přístupy propojené s textem. Rozmanitost výtvarných zpracování detailů podporuje vizuální atraktivitu celého souboru. Rustikální adjustace projektu autenticky odkazuje k tématu krajiny.
Simona Svatošová, kurátorka

Vondrášková Markéta
Ptáci

Spoluautoři: Pavla Štěpánková, Rebeka Hájková
Fakultní mateřská škola se speciální péčí, Praha 6, Vokovice
Počet zúčastněných: 25; Věk: 4−6  
Perspektiva pohledu jako uvědomování si toho, co je pro nás blízké a daleké. Jedná se o rozvíjení smyslové citlivosti v její komplexnosti. Velmi oceňuji šíři uplatněných prostředků a zejména vnímání vlastní tělesnosti. Projekt svým uchopením má současně širší inspirativní a metodický rozměr.
Markéta Pastorová, kurátorka
V projektu Ptáci si cením potřebu výtvarně reagovat na společensky všudypřítomné téma volby nového prezidenta. Volná inspirace knihou Ptačí sněm od Petra Síse, kdy si ptáci v čase chaosu snaží najít svého pravého ptačího krále, je příhodnou metaforou situace, kterou i děti v MŠ intenzivně řeší a převážně pouze přebírají názory dospělých, které nijak kriticky nenahlížejí. Proto oceňuji pohled seshora a doslovné nahlížení tématu z jiné perspektivy. Výtvarné práce jsou různorodé, v čemž vidím individuální přístup.
Ida Muráňová, kurátorka

Zavřelová Veronika
Mapa dálek mého blízkého okolí

Spoluautor: Magdalena Machalická
Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
Počet zúčastněných: 12; věk: 5−10
Veronika Zavřelová přistoupila k tématu a svým žákům opravdově, hravě, pochopitelně. Mapa je zajímavý nástroj, kterým čteme náš svět. Je to kresba našich zkušeností ve fyzickém světě. Mapa doposud bývá schématická a tím propojuje náš mentální a vnější svět. Věřím, že děti ve věku 5−10 let tato práce bavila a díky ní si uvědomily: prostor, místo, cesty, vzpomínky a prožitky.
Richard Loskot, kurátor
Velmi unikátní téma, které nabízí osobité úvahy o vnímání svého okolí. Zkoumají se zde různé formy záznamu míst, přes detaily, jednotlivosti, celky, pocity i představy. Vážím si toho, že učitelky samy nepřichází s jasnou koncepcí výstupu. Je zde vidět procesuální přístup, který respektuje a akcentuje individuální přístup a prožitek dětí.
Barbora Škaloudová, kurátorka

ČESTNÁ UZNÁNÍ

Bartošová Eva
Dvě Fridy
Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec

Beran Vladimír
Filmohra, start!

Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod

Černochová Barbora
Nástrahy internetu, variace na Krištofa Kinteru
Spoluautoři: Ondřej Maslák, Dominika Srostlíková, Michal Botek

Moravská střední škola s. r. o., Olomouc

Chevale Anna
Vnímání díla

Základní umělecká škola, Opava

Dočekalová Mariana
Zvíře

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická, Praha 8

Feldsteinová Lenka
My za tebou přijedeme − Národní Šedá
Spoluautoři: Vladimíra Křenková, Diana Pinkasová, Jaroslava Trojanová

Základní umělecká škola Sedlčany

Hulíková Iva
Obrazy louky

Základní umělecká škola Velešín

Jiříková Taťána
Tobě

Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413

Katovská Kateřina
Blízko i daleko − Vnitřní vesmír

Základní umělecká škola Kostka s. r. o., Vsetín

Korbelová Veronika
Tečka / čárka: umění porozumět (si)
Spoluautoři: Eva Jebavá, Kateřina Pappová

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510

Lindaurová Magdaléna
Černá & bílá
Spoluautoři: Hana Röderová, Daniela Zandálková, Barbora Havlíčková, Dalibor Šmíd, David Podhájecký

kapitola s. r. o., Praha 4

Nevřivová Zuzana
Příběhy (z) modrotisku (vyšívaný modrotisk)

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1

Pánková Kamila
Vzpomínky na rodinu Harrachů

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6

Pavlišová Kateřina
Blízký i daleký Vesmír

Mateřská škola, Komenského 1721, Staré Město, okres Uherské Hradiště

Průchová Dita
Plakátová výstava Domácí ateliéry
Spoluautoři: Jana Holcová, Stanislava Konvalinková, Marek Borsányi

Základní umělecká škola Český Krumlov

Šemberová Barbora
Sešitové záznamy

Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 11

Skokanová Isabela
Jako Leonardo

Základní škola Dědina, Praha 6

Šmíd Martin
Blízko i daleko

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA SOUBOR PROJEKTŮ

Humel Renata
Sněžení, BOUŘE

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín

Schwarzová Ivana
Staré dobré věci − blízká i daleká století
Historie očima dětí − tak blízko nám
Pohyb − tanec
Hudba − nic není daleko, když máš cíl

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové

ZPRÁVA O REALIZACI 17. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE BLÍZKO I DALEKO, PRAHA NGP 2023

Termín: 13. května – 2. června 2023
Místo konání: Korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika Národní galerie Praha, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národním pedagogickým institutem ČR a Českou sekcí INSEA.

I. SPLNĚNÍ ODBORNÉHO ÚČELU AKCE

Výstava k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Blízko i daleko byla instalována od soboty 13. května do pátku 2. června 2023 v prostoru Korza Veletržního paláce Národní galerie Praha, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7. Výtvarné projekty na přehlídku zaslalo 101 výtvarných pedagogů a galerijních edukátorů z 92 školních a mimoškolních zařízení a galerií z České republiky (ateliéry a kluby 7x, DDM 7x, galerie 3x, gymnázia 8x, MŠ 7x, MŠ a ZŠ 5x, SŠ 3x, ZŠ 6x, ZUŠ 46x). Vystaveno bylo 139 zaslaných výtvarných projektů včetně projektů audiovizuálních, které bylo možné sledovat na deseti obrazovkách.
Nedílnou součástí přehlídky je vždy rozborový seminář, který se tentokrát konal od soboty 13. května do neděle 14. května 2023. Jeho součástí je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem „Blízko i daleko“.

Rozborový seminář
V sobotu 13. května byl program rozborového semináře slavnostně zahájen vernisáží v Malé dvoraně. Oldřich Bystřický z Oddělení rozvoje publika přivítal účastníky a představil hosty a partnery přehlídky. V úvodu sobotní vernisáže promluvila ředitelka sekce Strategie a plánování NGP paní Radka Neumannová o významné spolupráci Národní galerie Praha a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Oldřich Bystřický, vedoucí Oddělení rozvoje publika NGP a Pavlína Čermáková, vedoucí ARTAMA zdůraznili, jak velkou událostí je, že se letos potkáváme na půdě NGP. Pro pořadatele přehlídky má toto místo symbolický význam, protože vyjadřuje zájem instituce, která vytváří v galerii otevřený prostor pro setkání a propojení uměleckých děl, kurátorů, umělců, výtvarných pedagogů, specialistů z různých společenských oborů a široké veřejnosti. Jana Randáková, organizátorka přehlídky, poděkovala zástupcům Ministerstva kultury za finanční podporu a všem dalším partnerům za programovou a materiální spolupráci. Přehlídku pozdravila také Petra Šobáňová, proděkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jan Svoboda, architekt výstavy, představil základní myšlenku instalace.

Důležitým bodem programu byl křest publikace „BYLO JE BUDE“, která z dostupných zdrojů mapuje historii přehlídek, sleduje současnost a zamýšlí se nad budoucností přehlídek organizovaných NIPOS.

Poté byla vernisáž věnována udílení cen pro výtvarné pedagogy. V jeho úvodu bylo zdůrazněno, že od samých počátků nemá přehlídka charakter soutěže. Prezentovány jsou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže jako celky. Na souborech vizuálních výstupů přehlídka zdůrazňuje především hloubku zkoumání tématu, a to ve všech fázích tvůrčího procesu. To znamená, že akcentuje koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení, vedoucích zájmových kroužků a klubů, pedagogů volného času, lektorů a kurátorů muzeí a galerií.

Kolektiv kurátorů 17. celostátní přehlídky ve složení: Oldřich Bystřický, Michal Chodanič, Richard Loskot, Ida Muráňová, Markéta Pastorová, Kristýna Říhová, Simona Svatošová, Barbora Škaloudová a Martin Velíšek posuzoval 139 zaslaných projektů. Celkem udělil 52 ocenění, z toho 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 27 cen kurátorů a 22 čestných uznání. U příležitosti těchto ocenění byl tradičně představen katalog, kde jsou zmíněna všechna ocenění včetně charakteristik jednotlivých kurátorů, proč ty které výtvarné projekty ocenili.

Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře je pak komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol včetně projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě, zajímavá je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků nad tématem.

Nedělním programem byly aktuální výtvarné dílny realizované lektory z Oddělení rozvoje publika NGP ve výstavních prostorách a ateliérech Veletržního paláce: Jako ryba na suchu / Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, V cizí kůži / Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov a Architektura všem / Hmota mluví.

Propagační materiály a tiskoviny
K přehlídce byly vytvořeny grafické propagační materiály podle návrhu Pavla Tichoně (pozvánky, katalogy pro kurátory, plakáty A2, katalogy oceněných projektů, diplomy City Light, popisky, grafika pro elektronickou komunikaci). Propagace přehlídky byla zajištěna pozvánkami, plakáty a tiskovými zprávami na webu NIPOS (Public Relations Tomáš Čivrný, Mgr. Andrea Zborníková), v médiích ČT ART Déčko (Zprávičky), v médiích spolupracujících institucí (NGP, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Národní pedagogický institut ČR, Česká sekce INSEA) a v odborném recenzovaném on-line periodiku Kultura, umění a výchova.

II. ORGANIZACE

K 17. celostátní přehlídce NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika NGP zrealizoval dva přípravné semináře: „Blízko i daleko I – online“(duben 2021) a „Blízko i daleko II“ (duben 2022). V obou seminářích měli výtvarní pedagogové prostřednictvím praktických dílen možnost přemýšlet nad tématem přehlídky. S tématem souvisel I seminář „Model prostoru – prostor modelu“(říjen 2021) na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Inspiraci pro práci s dětmi při přípravě na přehlídku mohli výtvarní pedagogové čerpat i z obsahů pětidenních letních škol, které NIPOS, útvar ARTAMA, každý rok realizuje ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PedF UK. Téma Blízko i daleko bylo také originálně definováno členy odborné rady pro dětské výtvarné aktivity v materiálu K tématu Blízko i daleko 2023.

Od roku 2018 je systematicky budován specializovaný webový portál vytvarneprehlidky.cz. Účastníci přehlídky své projekty přihlašovali prostřednictvím webu a nyní jsou jejich projekty uchovány pro další metodické využití. Specializované webové stránky jsou určené pro odborníky ve výtvarném oboru – výtvarné pedagogy všech stupňů a typů školních a mimoškolních zařízení, didaktiky, umělce i širokou veřejnost.

Součástí přípravy na přehlídku je společné přemýšlení o tématu, ke kterému se vztahují výše zmíněné tvůrčí dílny, jejichž cílem je obsah tématu konkrétněji uchopit a variovat jej.

Smlouva
Smlouva o spolupráci na přípravě a realizaci 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže „Blízko i daleko“ byla uzavřena dne 16. 3. 2023 podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi: Národní galerie v Praze, sídlo: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, sídlo: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2.

Časový plán:

01. – 15. 3. 2023               Elektronická evidence výtvarných projektů
16. – 29. 3. 2023               Přijímání, evidence a uskladnění zasílaných výtvarných projektů v NGP
30. – 31. 3. 2023               Rozbalování a kontrola evidence projektů v NGP
15. 4. 2023                        Zasedání kurátorů v NGP, příprava katalogů a propagačních materiálů
04. – 12. 5. 2023               Instalace výstavy v NGP
13. – 14. 5. 2023               Vernisáž + rozborový seminář
13. 5. – 02. 6. 2023          Přehlídka – výstava pro veřejnost
3. – 4. 6. 2023                   Deinstalace, likvidace výstavy

Ubytování
V každém termínu přípravy a realizace přehlídky bylo pro lektory a účastníky řádně zajištěno ubytování v prověřeném ubytovacím zařízení: Křesťanský domov mládeže. Vzhledem k rekonstrukci jsme použili Domov sv. Anežky Praha 2 Vinohrady, Lublaňská 44 a Vilu Alemanka, Patočkova 139/26, 169 00 Praha 6-Břevnov.

Instalace
Výstava byla ve dnech 04. – 12. 5. 2023 instalována v prostorech Korza Veletržního paláce podle návrhu Jana Svobody, architekta přehlídek. Jan Svoboda pro instalaci vytvořil důmyslný systém modulů z voštinových desek, které citlivě reagovaly na funkcionalistický prostor paláce a umožnily prezentaci širokého formálního a obsahového spektra zaslaných projektů.

III. ZÁVĚR

Sedmnáctá celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, která jedinečným způsobem propaguje výtvarný obor, se setkala s mimořádným zájmem vystavujících pedagogů (přihlášeno 101 pedagogů z 92 školních a mimoškolních zařízení a galerií, vystaveno 139 projektů). Přehlídka prostupuje napříč všemi typy a stupni škol; propojuje formální a neformální vzdělávání; propojuje instituce. Letos se přehlídky zúčastnili mimo výtvarných edukátorů ze tří galerií (NGP, Kunsthalle, Galerie Rudolfinum) také v hojném počtu výtvarní pedagogové z mateřských, základních a středních škol. Stoupá počet výtvarných pedagogů z DDM a zájmových klubů. Přehlídka opět prokázala, jak zastoupení osobností z různých sfér pedagogiky, teorie a umělecké oblasti napomáhá hledat obecnější platnost metod, postupů a způsobů uvažování v pedagogické praxi a pojmenovávat je.

Výstavu zhlédl obrovský počet návštěvníků (školní skupiny dětí z různých typů školních i mimoškolních zařízení studenti pedagogických modulů VŠ, rodiny s dětmi, široká veřejnost) Dle kustodů každý den navštívilo výstavu v průměru cca 200 návštěvníků.

Na přehlídce byly vystaveny všechny přihlášené výtvarné projekty bez výběru, aby tak byla dána možnost srovnání výsledků práce jednotlivých pedagogů, aniž by byl kdokoliv vyřazován. Jediným nedostatkem u některých projektů je nedodržení zadaných rozměrů (2 m² a 1 m³), což značně komplikuje možnosti instalace.

Letošní ročník celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže opět dokazuje, že má nezaměnitelné místo na poli kreativního vzdělávání. Pro nás přehlídka představuje především výsledky dialogu mezi dětmi a pedagogy. Při současné orientaci na virtuální svět a sociální sítě je tento „přirozený rozhovor“ naprosto nezbytný pro kreativní myšlení dětí i pedagogů, pojmenování i řešení témat a vedení tvůrčího procesu. Samotný záznam tohoto dialogu/procesu, jeho forma a vzájemná interakce vystavených prací jsou pak tím nejcennějším, co přehlídka přináší, bez ohledu na to, jaký je konečný výsledek prezentace jednotlivých škol. Vyvrcholením celého dialogu je závěrečná sdílená reflexe formou rozborového semináře pro pedagogy. Aktuální ročník také otevřel diskusi o dalších způsobech prezentace výtvarných prací dětí a mládeže do budoucna. Je zcela jisté, že forma „fyzické“ prezentace hraje důležitou roli a budeme v ní pokračovat, nicméně se ukazuje, že bude vhodné dát větší prostor také současným médiím – jako je třeba virtuální prohlídka přehlídky.