Model prostoru – prostor modelu 2021

ohlédnutí za seminářem

22.–24. října 2021, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Fakulta umění a architektury (TUL)

Lektoři: Richard Loskot, Ivo Louda, Aleš Novák, Jaroslav Prokeš, Jan Stolín

Počet účastníků: 60

Ve dnech 22.–24. října 2021 se v inspirativním prostředí Fakulty umění a architektury (Technická univerzita v Liberci) uskutečnil přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže MODEL PROSTORU – PROSTOR MODELU, ve kterém výtvarní pedagogové všech typů školních a mimoškolních zařízení měli jedinečnou možnost vybrat si jeden z pěti nabízených workshopů a pracovat po celý víkend ve vybraném ateliéru. V každém ateliéru pod vedením fakultních výtvarných pedagogů – aktivních umělců odpovídajícími metodami, postupy a technologiemi práce uvažovali nad problematikou prostoru a prostředí.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL) je mladou a dynamickou školou, kde jsou studenti vedeni k cvičení prostorové inteligence. Jedním z nejdůležitějších nástrojů cvičení prostorové představivosti je model. Již odpradávna tato „řemeslná“ forma tvůrčí činnosti provází výtvarníky, sochaře a architekty, aby ztvárnili své vize různých prostorů a zažili, jak fungují a působí.

Ateliér téma: GALERIE, lektor: doc. Jan Stolín
Galerie jsou místem pro vystavení umění. Jsou prostorem, v němž skládáme celek výstavy a přemýšlíme o divákovi – kudy povede jeho cesta, jaké budou jeho myšlenky… Tak vznikají site specific instalace. Účastníci tohoto workshopu si formou modelu vyzkoušeli, jak takovou instalaci vytvořit, jak ji abstrahovat a prezentovat.

Ateliér téma: INSCENACE, lektor: MgA Richard Loskot
Záměrem workshopu bylo pochopit problematiku tvorby prostředí. Prostředí není jen prostor, ale je plné světla, zvuků, pohybů, tepla, atmosfér a příběhů. Je to komplexní architektura. Díky velkému ateliéru s profesionální světelnou a projekční technikou účastníci workshopu pracovali s inscenací prostředí na téma konkrétního příběhu.

Ateliér téma: KRYSTAL, lektor: MgA. Jaroslav Prokeš PhD.
Workshop byl zahájen krátkou přednáškou o krystalu a krystalických strukturách, které jsou trvalou inspiraci ve výtvarném umění a architektuře (platonská tělesa, arabský ornament, přírodní krystaly atd.).  Následovala instruktáž k jednotlivým připraveným tělesům a vysvětlení obecného principu jejich konstrukce a lepení. Účastníci přenášeli sítě na barevné čtvrtky a realizovali sítě a tělesa vlastní.

Ateliér téma: OBYDLÍ, lektor: Ing. arch. Ivo Louda
Základním nástrojem pro vnímání prostoru při procesu navrhování je model. Pro výrobu modelu je nezbytné zvolit správné technologické postupy, měřítka, poměry a vztahy k prostředí, které se ve výsledku projeví. Cílem práce v ateliéru bylo hledání kompozičně vyváženého tvaru za pomoci prostorových sloves, zaformování do polystyrenu a odlití sádrou. Vytvořená díla si účastníci směli ponechat

Ateliér téma: TĚLO, lektor: Ing. arch. Aleš Novák
Základním úkolem workshopu bylo „pochopit“ a následně rozvíjet tvarovou a materiálovou podstatu jednotlivých materiálů. Účastníci si vybírali z několika možných materiálů (dřevo, polystyren, plastové fólie). Vznikaly tak objekty, které odpovídajícím způsobem vyjadřovaly svou materiálovou podstatu. Na závěr workshopu byla věnována velká pozornost konečné instalaci, která originálně a citlivě reagovala na prostor schodiště a architekturu poliček a soklů.

Seminář je akreditován MŠMT č. j.: 1099/2020-2-110 v rámci DVPP, účastníci obdrželi osvědčení.