Model prostoru – prostor modelu 2021

22.–24. října 2021 (pá 19–21:00, so 9–21 hod, ne 9–15 hod)

Fakulta umění a architektury (Technická univerzita v Liberci), Studentská 1402/2, Liberec

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Fakultou umění a architektury (TUL)
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, 
randakova@nipos.cz

Fakulta umění a architektury v Liberci pro vás připravila jedinečný a neopakovatelný víkendový seminář. Ve dnech 22. – 24. října 2021 se budete moci stát „studenty“ jednoho z pěti ateliérů, které povedou pedagogické a umělecké osobnosti fakulty. Jedná se o tyto ateliéry: Inscenace, vede MgA. Richard Loskot, Obydlí, vede Ing. arch. Ivo Louda, Tělo, vede MgA. Ing. arch. Aleš Novák, Krystal, vede MgA. Jaroslav Prokeš a Galerie, vede doc. Jan Stolín. Ve vámi vybraném ateliéru budete odpovídajícími metodami, postupy a technologiemi práce uvažovat nad problematikou prostoru. Téma prostoru je exkluzivní, protože se mu ve výtvarné výuce nevěnuje tolik pozornosti, kolik by si zasloužilo.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL) je mladou a dynamickou školou, kde jsou studenti vedeni k cvičení prostorové inteligence. Jedním z nejdůležitějších nástrojů cvičení prostorové představivosti je model. Již odpradávna tato „řemeslná“ forma tvůrčí činnosti provází výtvarníky, sochaře a architekty, aby ztvárnili své vize různých prostorů a zažili si, jak fungují a působí.

Seminář je akreditován MŠMT č. j.: 1099/2020-2-110 v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Počet účastníků v jednom ateliéru je optimálně 10, maximálně 12 osob.

PROGRAM:

pátek 22. října 2021, 18–21 hod. (4 vyuč. hodiny)
18.00–19.00    Přivítání NIPOS-ARTAMA, představení ateliérů a pedagogů FA TUL
19.00–21.00    Ve společné úvodní etudě budou účastníci teoreticky i prakticky zasvěceni do společného tématu MODEL PROSTORU – PROSTOR MODELU.

sobota 23. října 2021, 9–12 hod, 13–18 hod, 19–21 hod. (11 vyuč. hodin)
Účastníci budou pracovat ve vybraném ateliéru, kde budou po celý víkend pod vedením lektorů FA TUL při praktických řešeních aplikovat odpovídající estetické principy a postupy. Obzvláštní důraz bude kladen na technologii materiálů a jejich zpracování a na pochopení zákonitostí výtvarné a uměleckořemeslné tvorby.

neděle 24. října 2021, 9–14 hod. (5 vyuč. hodin)
Budou pokračovat práce v ateliérech. Poté budou práce jednotlivých ateliérů prezentovány a výtvarné výstupy z jednotlivých dílen společně bilancovány, protože cílem semináře je též, aby proběhla společná reflexe využití všech podnětů a zkušeností, které účastníci získají, ve vztahu k jejich využití ve výuce.

PŘEHLED ATELIÉRŮ:

1. INSCENACE
Záměrem workshopu je pochopit problematiku tvorby prostředí. Prostředí není jen prostor, ale je plné světla, zvuků, pohybů, tepla, atmosfér a příběhů. Je to komplexní architektura. Díky velkému ateliéru s profesionální světelnou a projekční technikou budou účastníci tohoto workshopu pracovat s inscenací prostředí na téma konkrétního příběhu.
Lektor: RICHARD LOSKOT je umělec s výraznou citlivostí vůči architektonickým a sociálním vlastnostem prostředí, na něž upozorňuje neokázalými, ale esteticky precizními zásahy, využívajícími fyzikální a optické vlastnosti materiálů, jako je čas nebo odraz světla.

2. OBYDLÍ
V jádru architektury stojí člověk a jeho domov. Je to jakési rozšířené tělo pro jeho potřeby. Proces hledání formy takového „hnízda” se neobejde bez modelu. V tomto ateliéru budou účastníci pracovat s měřítky, poměry a vztahy k prostředí. Díky zkušenostem architekta a materiálnímu zajištění školy budou stavět vlastní „hnízda – domovy“.
Lektor: IVO LOUDA se ve své profesi věnuje tomu, co ho nejvíc baví – pracuje s tématem objemu a jeho odhmotněním, propojuje digitální a materiální svět. Věří v otevřený svět sdílených informací.

3. TĚLO
S nadsázkou se dá říct, že každý objekt má své tělo. Ať je to mýdlová bublina, rostlina či třeba lokomotiva. Přes naprosto rozdílné výtvarné formy a materiály jsou tyto objekty důležitou inspirací pro sochaře. Architekt je také trochu sochař. Účastníci workshopu budou vytvářet vlastní „těla – nové objekty“.
Lektor: ALEŠ NOVÁK se ve své tvorbě věnuje jednak klasickým médiím malby a sochy, v nichž se zabývá současnou reinterpretací historických žánrových témat, a jednak prostorovým site specific instalacím. Tyto dvě polohy se rovněž pokouší vzájemně propojovat. V jeho tvorbě se tak odráží zkušenosti ze studia architektury i volného umění.

4. KRYSTAL
Když si představujeme prostor, většinou se jedná o mřížku či kostku. Je to pro nás jakási geometrie, v níž existujeme. O úroveň výš v této geometrii existují zajímavá a tajemná tělesa, která nazýváme krystaly. Mají svou estetiku a funkčnost. Na workshopu budou účastníci pronikat do kouzla konstruování vlastních složitých krystalů.
Lektor: JAROSLAV PROKEŠ se ve své umělecké práci ponejvíce zabývá prostorovými site specific instalacemi využívajícími nová média. Tematizuje problém prázdného místa a prostoru.

5. GALERIE
Galerie jsou místem pro vystavení umění. Jsou prostorem, v němž skládáme celek výstavy a přemýšlíme o divákovi – kudy povede jeho cesta, jaké budou jeho myšlenky… Tak vznikají site specific instalace. Účastníci tohoto workshopu si formou modelu vyzkoušejí, jak takovou instalaci vytvořit, jak ji abstrahovat a prezentovat.
Lektor: JAN STOLÍN je proděkanem a vedoucím katedry umění na FUA TUL. Výchozím bodem jeho umělecké tvorby je prostor a minimalistické vyjadřování v rámci sochařského média. Interaktivně pracuje se zvukem, proudícím vzduchem a vizuálními světelnými efekty. V exteriéru často používá průmyslové ready-made objekty.

Cena:
1 500,- Kč bez ubytování
2 100,- Kč s ubytováním (o ubytování jednáme)

PŘIHLÁŠKY:
Info pro přihlášené z podzimu 2020
Počítáme s vašimi přihláškami! Jana Randáková vás v polovině června osloví a požádá o mailové potvrzení stávající přihlášky!

Info pro nové zájemce
Sledujte, prosím, tento web, kde budou aktualizovány informace o možnosti dodatečného přihlášení na seminář. Děkujeme za pochopení – nejdříve bychom chtěli dát přednost již přihlášeným, protože seminář byl dvakrát posunut.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.