Blízko i daleko I v NGP online, 2021

První přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Datum: 24.–25. dubna 2021
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s programovým oddělením Národní galerie Praha
Lektoři: Oldřich Bystřický, Maria Černá Pivovarová, Jakub Červenka, Hana Dočkalová, Dominik Lang, Ida Muráňová, Šárka Matoušková, Hana Rosenkrancová, Barbora Škaloudová, Michaela Trpišovská, Jaroslav Vančát

Počet účastníků: 74

První přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže s názvem BLÍZKO I DALEKO se uskutečnil ve dnech 24.–25. dubna 2021 online na čtyřech účtech ZOOM. Zúčastnilo se ho 74 výtvarných pedagogů všech typů školních a mimoškolních zařízení ze všech koutů České republiky. Pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s programovým oddělením Národní galerie Praha. Lektoři NGP ve složení Oldřich Bystřický, Hana Dočkalová, Ida Muráňová, Šárka Matoušková, Hana Rosenkrancová, Barbora Škaloudová a Michaela Trpišovská přizvali do svého  lektorského týmu dva umělce – Dominika Langa a Jakuba Červenku a historičku umění Mariu Černou Pivovarovou

Realizaci semináře předcházela náročná programová i technická příprava. Některé vstupy byly předem zfilmovány Martinem Krupou (NIPOS) v exkluzivních prostorách dosud neotevřených výstav NGP! Vlastní online program semináře byl zahájen v sobotu 24. května přihlášením všech účastníků do společné aplikace ZOOM (NIPOS) díky Kateřině Klementové.  Úvodní část programu včetně úvahy Jaroslava Vančáta nad aktuálním tématem přehlídky „Blízko i daleko“ a Prezentace projektů a současných trendů ve výstavnictví byla streamovaná na YouTube.

Poté účastníci, rozděleni do 4 skupin, procházeli postupně všemi čtyřmi ateliéry. V každém ateliéru byli teoreticky seznámeni s tématem a poté pracovali prakticky. Vzdělávací obsah programu byl koncipován tak, aby byl jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům. Večer se opět všichni sešli na společné platformě, kde měli možnost zhodnotit seminář. Výraznou tečkou za intenzivním dnem pak byla skvělá prezentace Míši Černé Pivovarové s názvem „Viktor Pivovarov: Médium obrazu“. Pivovarov je považován za skalního představitele tzv. Moskevské konceptuální školy. V jeho malířské i ilustrátorské tvorbě se úzce propojuje slovo s obrazem a groteskno s ironií. Příspěvek vychází z Pivovarovy statě Otevřený obraz.

V neděli 25. dubna sice účastníci již nebyli připojeni, ale měli na základě inspirace z prožitých workshopů prostor pro individuální zpracování jednotlivých témat. Na webu https://www.vytvarneprehlidky.cz/ byla Karolínou Šnejdarovou ve spolupráci s Tomášem Bašusem (NIPOS) pro tento účel zřízena nová platforma.  Po přihlášení nejméně jedné práce ze čtyř nabízených témat účastníci obdrželi osvědčení MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Práce účastníků jsou k vidění ZDE.

Témata dílen:
Dílna 1: Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví, lektoři: Dominik Lang, Jakub Červenka, Hana Dočkalová, Oldřich Bystřický
Způsob prezentace a vystavování výtvarných děl v mnohém určuje míru komunikativnosti a sdělnosti. Jaké jsou platformy pro sdílení/prezentaci výtvarných projektů?

Dílna 2: Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století, lektorky: Hana Rosenkrancová, Šárka Matoušková
Workshop o technice barevného dřevořezu navazuje na výstavu, jež prezentuje nové estetické a společensko-historické aspekty grafické tvorby a pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci.

Dílna 3: V galerii se skicákem, lektorky: Barbora Škaloudová, Michaela Trpišovská
Prezentace programu pro 1. a 2. stupeň ZŠ, který probíhá v expozicích Veletržního paláce,  nabízí možné inspirace různorodými přístupy umělců. Program nastíní problematiku respektu k individualitě jednotlivých žáků (co osobně se mne dotýká, zajímá mne) a role návrhů a záznamů v procesu tvorby. 

Dílna 4: Toyen zblízka, lektorky: Monika Sybolová, Ida Muráňová
Zprostředkování vybraného vzdělávacího programu k výstavě, která si klade za cíl představit jednu z nejdůležitějších umělkyň dvacátého století v uměleckém a intelektuálním kontextu své doby. Toyen byla první malířkou, kterou uznávali pařížští surrealisté, s nimiž byla v úzkém kontaktu a jednou z mála žen zastoupených na všech mezinárodních surrealistických výstavách.

Tento online seminář se setkal s výrazně nadšeným hodnocením! Výtvarní pedagogové, ocenili, že měli ojedinělou příležitost se setkat online s perfektně připraveným programem, kurátory NGP a uměleckými osobnostmi současné výstavní architektury. Účastníci semináře získali nové podněty v přemýšlení nad tématem přehlídky „blízko i daleko“.

Osobní poděkování Jany Randákové (NIPOS-ARTAMA) za přípravu, koncepci a realizaci semináře patří paní Báře Škaloudové a panu Oldřichu Bystřickému z Programového oddělení Národní galerie Praha!

INSPIRATIVNÍ ARCHÍV PRACÍ ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE NALEZNETE ZDE.

ÚVODNÍ ČÁST SEMINÁŘE Z NÁRODNÍ GALERIE PRAHA K TÉMATU BLÍZKO I DALEKO  A K PREZENTACI PROJEKTŮ A SOUČASNÝCH TRENDŮ VE VÝSTAVNICTVÍ  BYLA STREAMOVANÁ NA YOUTUBE ZDE.