Blízko i daleko 2021

23.25. dubna 2021, Veletržní palác Národní galerie Praha, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s programovým oddělením Národní galerie Praha.

Ve spolupráci NIPOS-ARTAMA a Národní galerie Praha jsme pro vás připravili výjimečný víkendový seminář, jehož součástí budou praktické tvůrčí dílny pořádané přímo ve výstavních a edukačních prostorách NGP. Účastníci tak budou mít možnost promýšlet a reflektovat téma 17. celostátní přehlídky Blízko i daleko.

První den (pátek 23. dubna) si budete moci prohlédnout sbírky ve Veletržním paláci. Individuální vstup bude umožněn již od 15 hod. Od 18 hod. pak proběhne performativní úvod k tématu přehlídky. V sobotu a v neděli (24. a 25. dubna) se účastníci rozdělí do čtyř skupin a projdou čtyřmi dílnami. Vzdělávací obsah programu je koncipován tak, aby byl jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům.

Workshopy:

1. Prezentace projektů a současné trendy ve výstavnictví
Způsob prezentace a vystavování výtvarných děl v mnohém určuje míru komunikativnosti a sdělnosti. Jaké jsou platformy pro sdílení/prezentaci výtvarných projektů? Jak instalovat 2D a 3D objekty v omezeném prostoru 2m²?
Lektoři: Dominik Lang / Jakub Červenka / Hana Dočkalová / Oldřich Bystřický

2. Vliv japonského dřevořezu v českém výtvarném umění na přelomu století
Workshop o technice barevného dřevořezu navazuje na výstavu, jež prezentuje nové estetické a společenskohistorické aspekty grafické tvorby a pluralitu inspirací a uměleckých možností mezi centry i jednotlivými umělci.
Lektoři: Hana Rosenkrancová / Šárka Matoušková

3. V galerii se skicákem
Prezentace programu pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Procházka expozicemi 1918 – 1938: První republika a 1796 – 1938: Umění dlouhého století nabídne chvilku soukromí spojenou s inspirací různorodými přístupy umělců. Program nastíní problematiku respektu k individualitě jednotlivých žáků (co osobně se mě dotýká, co mě zajímá…) a téma „od skici k uměleckému dílu“, role návrhů a záznamů v procesu tvorby.
Lektoři: Barbora Škaloudová / Michaela Trpišovská

4. Toyen
Zprostředkování vybraného programu k výstavě, která si klade za cíl představit jednu z nejdůležitějších umělkyň dvacátého století v uměleckém a intelektuálním kontextu své doby. Toyen byla první malířkou, kterou uznávali pařížští surrealisté, s nimiž byla v úzkém kontaktu, a jednou z mála žen zastoupených na všech mezinárodních surrealistických výstavách.
Lektoři: Monika Sybolová / Ida Muráňová

V sobotní podvečer bude možné navštívit výstavu díla Viktora Pivovarova v dialogu s lektorem. Pivovarov je považován za skalního představitele tzv. Moskevské konceptuální školy. V jeho malířské i ilustrátorské tvorbě se úzce propojuje slovo s obrazem a groteskno s ironií.
Lektoři: Hana Dočkalová / Máša Černá Pivovarova

V neděli 25. dubna od 12 hod. můžete navštívit umělecké sbírky ve Veletržním paláci s lektory NGP a nebo budete moci opět využit možnosti zdarma individuálně navštívit sbírkové expozice a aktuální výstavy.

Předpokládaná cena: 1 200 Kč bez ubytování, 2 000 Kč s ubytováním (o místě ubytování jednáme).
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

PŘIHLÁŠKA

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.