Blízko i daleko II v NGP, 2022

Blízko i daleko II v NGP, 2022

Druhý přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Datum: 22.–24. dubna 2022
Místo: Šternberský a Veletržní palác Národní galerie Praha
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s oddělením Rozvoj publika NGP
Lektoři: Oldřich Bystřický, Markéta Čejková, Klára Hušková Smyczková, Markéta Ježková,  Alena Kingham, Rudi Koval, Šárka Matoušková, Ida Muráňová, Markéta Pastorová, Michal Pěchouček, Jan Pfeiffer, Hana Rosenkrancová, Jan Svoboda a Michaela Trpišovská

Počet účastníků: 64

Ve druhém přípravném semináři pro pedagogy všech typů školních a mimoškolních zařízení, který vznikl ve spolupráci NIPOS, útvar ARTAMA a Národní galerie Praha, bylo reálně reflektováno téma 17. celostátní přehlídky „Blízko i daleko“. Součástí programu byly praktické workshopy realizované ve výstavních a edukačních prostorách NGP. V pátek účastníci navštívili sbírky NGP a absolvovali komentované prohlídky výstavy „Falza? Falza!“ ve Šternberském paláci. Součástí pátečního programu byla též rekapitulace přehlídek a motivační a organizační informace k přehlídce, která se uskuteční ve spolupráci s NGP v roce 2023. Účastníky pozdravil pan Oldřich Bystřický, vedoucí oddělení Rozvoj publika NGP, paní Alena Kunčíková, ministerský rada pro dětské estetické aktivity MK a projekt AMASS představila paní Magdalena Novotná, vedoucí KVV PedF UK.
V sobotu a v neděli program pokračoval v prostorách Veletržního paláce, kde účastníci postupně prošli čtyřmi dílnami. V sobotu večer byl program doplněn videoprojekcí poetických a fantaskních animovaných filmů Jiřího Barty. V neděli byl seminář zakončen individuální prohlídkou sbírek NGP ve Veletržním paláci. Vzdělávací akce vznikla na základě Memoranda o vzájemné spolupráci NIPOS a Národní galerie Praha.

Workshopy

Originál 100× jinak
Co je a co není originál? Jak se změnil pohled na originál v průběhu staletí? Jaký smysl má umění, které originální ze své podstaty není a jaký smysl umění, které originál parafrázuje? Kdy má smysl umění kopírovat? Účastníci se seznámili s možnostmi, jak s tématem originálu pracovat v pedagogické praxi. Na výstavu „Falza? Falza!“ plynule navázal workshop vycházející ze sbírkových expozic 1796-1918: Umění dlouhého století a 1918-1938: První republika ve Veletržním paláci.
Lektoři: Hana Rosenkrancová NGP, Šárka Matoušková a Michaela Trpišovská

Světlo proniká tmou
Prezentace programu NGP pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Workshop se zabýval vstupem do světa černobílé, avantgardní fotografie a filmu. Byla zde provedena praktická práce s vlastním papírovým modelem a hrou se světly a stíny. Kompozice a plastičnost fotografie byla ovlivňována světelnými proměnami. Účastníci si vyzkoušeli, jak vizuálně účinné mohou být jednoduché tvůrčí prostředky a jakou nepostradatelnou roli může sehrát ve fotografii světlo. Program nastínil i problematiku reprodukovatelnosti obrazu.
Lektoři: Ida Muráňová NGP a Klára Hušková Smyczková

Blízko I daleko s Janem Pfeifferem
Dílna byla vedena jako tvůrčí dialog rozvíjející téma „blízko i daleko“. Nejprve byli účastníci pomocí řízené meditace vedení k prožitku a prohlídce svého oblíbeného místa. Následovala kresba poslepu prožitého místa, která byla následně barevně zvýrazněna a poté převedena v abstrahovaný grafický přepis, znak. Performativní část zahrnovala procházku po zastávkách od vstupní kresby, přes sušák vzpomínek, věšák díla, stůl transformace až k modelu galerie – návrhu a instalaci. Navržené instalace vyústily v jeden návrh pro společnou site-specific instalací ve 3 patře Národní galerie.
Lektor: Jan Pfeiffer

Vzdálená slova v blízkých obrazech s „unconductive trash“
Tvůrčí dílna vedená jednotkou „unconductive trash“ byla zaměřena na společné a intuitivní hledání forem a idejí. Dílna se věnovala vztahu mezi textem a obrazem, který je pro současné umění zásadní. Skrze společný dialog se účastníci zabývali tématem komunikace i nedorozumění a především možností psaným obrazem vymezit nebo znovu vytvořit nový prostor. Dílna experimentálním způsobem přiblížila kreativní využití, obrazotvornou sílu a významovou prostupnost jazyka.
Lektoři: Michal Pěchouček a Rudi Koval


Markéta Pastorová, vedoucí oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů NPI ČR:
„Ve dnech 22. – 24. dubna 2022 proběhl druhý přípravný seminář k 17. ročníku celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže, který vznikl ve spolupráci Národní galerie Praha a NIPOS, útvar ARTAMA. Přestože Národní pedagogický institut ČR se přímo nepodílel na organizaci tohoto semináře, tak je dlouholetým partnerem přehlídek a prostřednictvím svého zástupce v Odborné radě NIPOS, útvar ARTAMA pro dětské výtvarné aktivity se podílí na jejich obsahovém koncipování. Jednotlivé ročníky celostátních přehlídek i jejich přípravné semináře provází meziresortní a meziinstitucionální spolupráce. Je proto velmi potěšující, že nejen dva přípravné semináře (v roce 2021 a již zmíněný seminář v letošním roce), ale i vlastní přehlídka našla tak skvělého partnera pro spolupráci, jakým je Národní galerie Praha. Pro podporu výtvarného oboru jako takového a péče o kvalitu jeho výuky je tato spolupráce velmi zásadní a navazuje tak na spolupráci s oddělením Rozvoj publika NGP započatou již v roce 2002.

Všechny tvůrčí dílny byly ze strany NGP skvěle a na vysoké profesionální úrovni obsahově i organizačně připraveny. Pro účastníky bylo zásadní, že se mohli nejen inspirovat přímo v autentických prostorách galerie, ale že jim byly pro navazující tvůrčí dílny odborně zprostředkovány důležité kontexty týkající se vzniku samotných uměleckých děl i témat společenských a osobně autorských. Tvůrčí dílny nabízely jasně strukturované obsahy s možností jejich modifikací a také velkorysý výběr vizuálních prostředků. Toto vše, včetně samotných prostor a volného pohybu v galerii, je pro učitele vzpruha a podpora pro jejich vlastní práci a také chuti hledat a nalézat další a nové přístupy, metody, postupy. Výtvarný obor se bez výtvarného umění neobejde a je skvělé, že instituce školy a muzea (v tomto případě NGP) se mohou navzájem ve svém snažení podporovat.“

Fotografie ze semináře