O divadelní dílně S.M.A.D. / Archiv

Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) se každoročně koná v Šumperku od roku 1995. Od roku 2009 je vzdělávací částí celostátní přehlídky Šrámkův Písek, zasahující soubory i jednotlivce mladého a experimentálního divadla. V Šumperku se každoročně setkávají mladí lidé z celé republiky s aktivním zájmem o divadlo. Předností tohoto setkání je intenzivní celodenní práce v jednotlivých třídách na předem určených tématech. Jednotlivé třídy v počtu 4-5, vedou přední osobnosti českého a slovenského profesionálního divadla a příbuzných uměleckých oborů. Jedna třída je cíleně určena pro starší a pokročilé divadelníky. Akce končí společným vystoupením všech tříd. Setkání je doprovázeno inspirativním programem. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

Z pověření a finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk pořádají NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., ve spolupráci s Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku.

Archiv ročníků

2021 S.M.A.D. – přehled seminárních tříd, přihláška

2022 S.M.A.D. – přehled seminárních tříd, přihláška

2023 S.M.A.D. – přehled seminárních tříd

2024 S.M.A.D. – přehled seminárních tříd, přihláška