S.M.A.D. 2021

Setkání mladých amatérských divadelníků, Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2021 se bude konat ve dnech 13.–22. srpna 2021

Na druhou polovinu srpna připravujeme 27. ročník atraktivní dílny pro všechny mladé divadelníky věkem i duchem pod názvem S.M.A.D. Dílna je určena lidem s aktivním zájmem o divadlo od 17 let, výjimky směrem pod tento limit jsou možné pouze na základě dohody. Účastníci mají možnost pracovat ve skupině vedené profesionálním lektorem na předem určeném tématu.
Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Vzhledem k letošní mimořádné situaci se pokusíme, pokud to situace dovolí, realizovat 3 třídy.

CO SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ – S.M.A.D. 2021 nabízí:

• osm dní intenzivní práce pod vedením lektora z řad divadelních profesionálů,
• zaměření na praktické využití zkušeností v další práci ve vlastních souborech,
• možnost osobního rozvoje,
• otevření okrajovým divadelním oborům,
• směřování k závěrečné prezentaci,
• rodinnou atmosféru,
• specifické prostředí města Šumperka.


PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD

Třída A – Postdramatické divadlo
Silný proud divadelní tvorby začátku 21. století. Texty postdramatického divadla jsou texty bez jasně vystavěných charakterů, bez situací, často i bez určeného počtu postav – soustředí se především na předání emoce prostřednictvím slova a jazyka. Otevírají tak tvůrcům brány fantazie a obrazotvornosti. Staví režiséry, herce i scénografy před ojedinělý úkol tvorby jevištních obrazů. A právě pro ně je seminář určený.
Na základě výběru jedné z her (nebo její/jejich části) si projdeme všechny fáze práce na konkrétním textu, přiblížíme si jejich specifika a pokusíme se rozkrýt, co vlastně s sebou nese pojem postdramatické divadlo. Zkusíme si, jak se takové texty režírují, jak se takové texty hrají a jakými způsoby je možné scénografické vizuální ztvárnění těchto jevištních metafor.
Texty k nastudování, hry, ze kterých budeme vybírat a které by bylo dobré znát už před samotným začátkem (zájemcům je na požádání zašleme): Martin Crimp: Mimořádné události a Pokusy o její život; Sarah Kane: Puzení a Psychóza ve 4.48.
Lektor: ADAM DOLEŽAL – divadelní režisér
Absolvoval činoherní režii na Divadelní fakultě JAMU – v magisterském i doktorském stupni. Působí jako režisér na volné noze v divadlech napříč Českou republikou (BuranTeatr
v Brně, Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo Šumperk, Městské divadlo Kladno, Divadlo A. Dvořáka Příbram, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Mladá Boleslav a jiné). Občas pro radost překládá divadelní hry z anglického jazyka.


Třída H – PANTOMIMA
Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, grotesky
a neverbálního divadla. Vyzkoušejí si i jiné formy jevištního pohybu, improvizace, prvky divadelních soubojů, ale i techniku jevištních pádů. Čeká je náročný fyzický trénink, ale
i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy plné humoru a nadsázky, které pak převedou do divadelní – neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům.
Dílna je otevřena kromě účastníků projektu Nonverbálno i pro další zájemce. Vzniklý projekt, společně s loňským představením, které v rámci letošní dílny společně oprášíme a případně přeobsadíme, se nazkouší pro účast na festivalu pantomimy Otevřeno, který se bude konat v říjnu 2021 v Kolíně.
Lektor: MICHAL HECHT – mim, režisér a pedagog na volné noze
Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólovými programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí
v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny
a pracuje pro Artamu. Od poloviny 90. let pravidelně vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.


Třída VK (Veterán Klub) – ON O NÍ, ONA O NĚM
Třída pro starší a pokročilé divadelníky, kteří už nad svou existencí získali mírný nadhled
a dokážou si udělat legraci sami ze sebe a také bez psychické újmy na jevišti snášejí dlouhé minuty trapna ve vlastním podání. Třída bude zkoumat dva naprosto odlišné druhy jakými jsou chlapec/muž a dívka/žena v tom, jak se vidí navzájem.
Půjde o drobně nekorektní scénické pásmo, ve kterém o světě žen vyprávějí muži
a o světě mužů zase ženy. Tématem budou proměny partnerského vztahu v průběhu jednoho lidského života. Vlastní hudební nástroje vítány!
Lektor: VÁCLAV KLEMENS – režisér a pedagog
Začínal v amatérském divadle. Absolvent činoherní režie na DAMU. Působí především v divadlech severomoravského regionu. V současnosti režisér a umělecký šéf Divadla loutek Ostrava. Na Janáčkově konzervatoři vyučuje herectví a je vedoucím hudebně dramatického oddělení. Na Lidové konzervatoři vede kurz pro amatérské režiséry. Hned po Ostravě miluje nejvíc Šumperk.


KURZOVNÉ:
2 800 Kč
(kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osoby na pokoji) – doprava a strava za vlastní.
1 200 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

Online přihláška: www.nipos.cz/smad2021. Přihlášku vyplňte nejpozději do 20. července 2021. Doufáme, že do té doby se již vyjasní situace natolik, aby se mohli SMADu zúčastnit i slovenští účastníci.
INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, e-mail: crhova@nipos.cz, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, e-mail: tomas@nipos.cz.
Dílnu pořádají NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., ve spolupráci s Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperk.