S.M.A.D. 2022

Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2022
12.–21. srpna 2022

Na druhou polovinu srpna připravujeme 28. ročník atraktivní dílny pro všechny mladé divadelníky věkem i duchem pod názvem S.M.A.D. Dílna je určena lidem od 17 let s aktivním zájmem o divadlo. Výjimky směrem pod tento limit jsou možné pouze na základě dohody.

CO SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ – S.M.A.D. 2022 nabízí:

•             osm dní intenzivní práce pod vedením lektora z řad divadelních profesionálů,
•             zaměření na praktické využití zkušeností v další práci ve vlastních souborech,
•             možnost osobního rozvoje,
•             otevření okrajovým divadelním oborům,
•             směřování k závěrečné prezentaci,
•             rodinnou atmosféru,
•             specifické prostředí města Šumperka.


PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD

TŘÍDA A – HERECTVÍ V AUTORSKÉM DIVADLE – TÉMA: DOBRODRUŽSTVÍ
Základním kamenem autorského divadla je kolektivní tvorba. Seminář tedy projde vícero fázemi. Od naladění a poznání v rámci kolektivu, společného ohledávání tématu přes improvizace a existenci v divadelním prostoru až po veřejný výstup. Důraz bude kladen více na společný proces než na samotný výsledek. Účastník není tedy jen hercem/performerem či interpretem, ale sáhne si na různé divadelní profese, tedy dramaturgii, scénografii, hudební či pohybovou spolupráci. Lektoři a účastníci budou rovnocennými partnery v průběhu tvůrčího procesu. Cílem je odnést si zkušenost v podobě komplexní představy o vzniku a vývoji autorského přístupu k práci.

Lektoři: ANDREA BERECKOVÁ, absolventka Ostravské konzervatoře a herectví na KALD DAMU, spolupracovala s mnoha režiséry protínajícími různé žánry a přístupy k divadelní tvorbě – od divadla alternativního fyzického přes divadlo autorské, divadlo imerzivní až po divadlo činoherní. V roce 2019 byla za výkon v inscenaci Maryša mlčí nominována na Thalii za alternativní divadlo. PETR UHLÍK, absolvent Pražské konzervatoře, oboru herectví, spoluzakladatel divadelního spolku Kult Hanby, režisér inscenací Den Člověka, Slibuju kecám, Hlupáci proberte se, laureát ceny Next wave v kategorii objev roku za počiny spojené s divadelním spolkem Kult Hanby. 16 let hraje na housle. Oba jsou členy hereckého souboru Činoherního studia Ústí nad Labem.

TŘÍDA C – STAGE FIGHT A SCÉNICKÉ NÁSILÍ
Téma je velmi široké, ale mělo by umožnit účastníkům i účastnicím ochutnat letmý průřez divadelním šermem (sekera, meč, šavle, kord…) i šarmem, naučit se základy boje beze zbraně (box, zápas, pády, fackování…), projít procesem stavby scénické bojové choreografie i zapojením mluveného slova do bojových scén. Zbude-li čas, zastřílíme si z luku, budeme házet nožem, sekerou i očkem. Vše pochopitelně při aplikaci všech zásad bezpečnosti.

Lektor: PETR SACHER NŮSEK spolu se svými žáky/němi. P. N. je profesionální choreograf, učitel a poradce dobových šermů a boje na scéně jak v divadle, tak i ve filmu, specialista na zbraně i zbroj, aktivní šermíř. Je jedním z (pouze služebně) nejstarších lektorů dílny v Šumperku, proto také pracuje na přípravě řady mladších (nikoli méně náročných) lektorů.

TŘÍDA P – POHYBOVÉ DIVADLO
Seminář zaměřený na vytvoření krátkého a intenzivního pohybového představení s použitím klaunerie, pantomimy a cirkusových disciplín. Těžiště kurzu bude v práci s tělem, zdokonalování v technice pantomimy, v nonverbálním herectví, žonglování, pozemní a párové akrobacii. Další důležitou součástí bude improvizace, fyzická připravenost a obrazotvornost herce. Na základě individuální, ale i skupinové práce pak vznikne originální a akční autorské představení. Účastníci si tedy vyzkoušejí tvorbu vlastního pohybového představení od A do Z včetně výběru tématu, dramaturgie scén, výběru kostýmů, rekvizit až po samotné inscenování na jevišti pod vedením zkušeného divadelníka.

Lektor: LUKÁŠ ŠIMON, mim, herec, performer, pedagog, choreograf, absolvent katedry pantomimy pražské HAMU, spoluzakladatel seskupení Mime Studio, člen souborů Sacra Circus, Teatro Comico, AirGym Art Company, Teatr Novogo Fronta, mim v divadle Image a pravidelný host v operách Národního divadla nebo Rockopery Praha. Zaměřuje se zejména na pohybové divadlo, pantomimu, klaunerii, nový cirkus, hru s maskou nebo kommedii dell´arte. Vyučoval pantomimu a tělesný mimus na HAMU, od roku 2015 vyučuje cirkusové disciplíny (žonglování, akrobacii, balanční techniky) v centru pro nový cirkus Cirqueon. Momentálně se zaměřuje na pohybové spolupráce v činoherních inscenacích v divadlech v Praze, Chebu, Mostě nebo Šumperku. Také ztvárňuje pohybové role v akčních filmech a seriálech produkcí jako Netflix, HBO nebo Amazon Prime.

Třída V (veterán klub) – RICHARD III.
Při práci se budeme zabývat Shakespearovým textem v překladu Martina Hilského. Bude nás zajímat zlo, ale my se s ním vypořádáme s humorem, protože Richard III. je sice tragédie, ale vzhledem k tragice doby nás právě ve výsledku bude zajímat spíš groteskní tvar. Bude dobré připravit si dopředu nějaké kusy textu, které vás nejvíc baví, zpaměti. (Můžeme se domlouvat předem písemně, abychom neměli všichni tentýž úryvek.)

Lektorka: VIKTORIE ČERMÁKOVÁ, herečka a režisérka, studovala režii na pražské DAMU a od roku 2002 režírovala kolem 50 inscenací v mnoha českých divadlech. V roce 2006 se stala spoluzakladatelkou Divadelního studia Továrna. Na festivalu Příští vlna byla v roce 2007 oceněna za přínos českému divadlu a nominována na Cenu Alfréda Radoka. Často pracuje s vlastním autorským textem. Dlouhodobě se také věnuje lektorské práci a výuce herectví na základních školách, v kroužcích i na VOŠ a v letech 2019 až 2022 byla asistentkou vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Vede stálé workshopy v divadle  ABC při MDP Praha a jako porotkyně či lektorka se zúčastňuje nejrůznějších divadelních přehlídek.

KURZOVNÉ:
3000 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osoby na pokoji) – doprava a strava za vlastní.
1500 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, e-mail: crhova@nipos.cz, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, e-mail: tomas@nipos.cz. Máte-li zájem, vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději do 15. července 2022. Elektronická přihláška: www.nipos.cz/smad2022.

Dílnu pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., ve spolupráci s Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperk.