O přehlídce Mezzochori

Celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže MEZZOCHORI

MEZZOCHORI je přehlídka určena pro pěvecké sbory mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky.

Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka pěveckých sborů mládeže především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové, které probíhají na různých místech republiky v březnu a dubnu. Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky vždy do konce května příslušného roku.

Součástí celostátní přehlídky je beseda s porotou, zajímavé koncerty a workshopy, společný sborový ateliér, slavnostní vyhlášení výsledků a společenský večer.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS, útvar ARTAMA, Královéhradecké slavnosti, z. s., Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

MEZZOCHORI 2023

PROPOZICE

 

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY

Ohlédnutí za Mezzochori 2022