VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE V DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    

Letní týdenní seminář

Letní seminář 2022

10.-16. července 2022,  Hradec Králové

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel Královéhradeckého dětského pěveckého sboru. Je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.
Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých (seniorských) pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-1136/2021-2-111. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Lektoři:

Miriam Němcová – dirigování a nácvik skladeb

Josef Surovík – metodika práce se sborem, dramaturgie a příprava soutěžního vystoupení

Tereza Surovíková– hlasová výchova a komorní zpěv

Oľga Bystrianska – metodika práce s dětským sborem

Miloslava Vítková – základy taktovací techniky

Tomáš Stanček – základy taktovací techniky

Jiří Skopal ml. – sborová intonace

Andrea Moličová – základy pohybové a divadelní improvizace 

Olha Kolodiy – workshop ukrajinských písní

Blanka Novotná – korepetice

Předběžný harmonogram:

neděle 10.7. – příjezd od 14 hodin, 16:00 zahájení semináře
pondělí 11.7. – sobota 16.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru denně 8:30-21:00
sobota 16.7.– 15:00 závěrečný koncert účastníků, zakončení semináře, předání osvědčení, odjezd

Stravování začíná nedělní večeří a končí sobotním obědem. Snídaně probíhají ve společenské místnosti Domova mládeže, obědy v jídelně Sodexu v budově Magistrátu HK a večeře v Restauraci Slávka. Na středeční večeři navazuje společenské posezení v restauraci.

Přihláška bude k dispozici k vyplnění na těchto stránkách do naplnění kapacity nebo nejpozději do 16. června 2022. Pouze uhrazená přihláška vám rezervuje místo na semináři, neuhrazené přihlášky budou stornovány.

Upozornění: Osvědčení o absolvování obdrží účastníci, kteří se zúčastnili celého semináře, v sobotu po skončení programu. Přihlášením berete na vědomí, že je třeba respektovat všechna povinná opatření v době konání semináře (respirátory, testování aj.).

Letní seminář 2021

foto Elvis Maslić, archiv NIPOS

Letní seminář 2020

Letní seminář 2019

Letní seminář 2018

Letní seminář 2017