Letní týdenní seminář

Letní seminář 2024

14.–20. července 2024, Tábor

Týdenní seminář pro sbormistry všech typů pěveckých sborů a všech úrovní pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Asociací sbormistrů, z. s.

Jedná se o intenzivní kurz zaměřený na metodiku práce se sborem, dirigování i hlasovou výchovu, který je doplněn o zajímavé přednášky a workshopy z oboru. Týden zakončuje sobotní slavnostní koncert účastníků.

Seminář je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých (seniorských) pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.

V letošním roce je možné absolvovat také akreditovaný seminář Tvořivé sborové dílny, který předchází letnímu semináři (12.-14.7.). Více informací naleznete zde: https://www.nipos.cz/tsd/

Upozornění: Letní seminář se koná každoročně již více než 30 let. Na konci loňského roku mu skončila akreditace MŠMT a vzhledem k tomu, že celé oddělení akreditací bylo na MŠMT zrušeno, nelze ji prodloužit. Vystavíme vám certifikát o absolvování, ale můžete na to upozornit své zaměstnavatele předem. Akreditaci ještě stále mají Tvořivé sborové dílny.

 

Lektoři:

Jaroslav Brych – dirigování a nácvik skladeb

Zuzana Kadlčíková Pirnerová – metodika práce se sborem

Helena Stojaníková – metodika práce s dětským sborem

Tereza Surovíková – hlasová výchova

Miloslava Vítková – hlasová výchova

Josef Surovík – komorní zpěv

Lenka Pospíšilová – hudební a rytmické hry

Tomáš Stanček, Igor Karpilovskij, Jakub Pikla – základy taktovací techniky

Jan Pirner – repertoárová inspirace

Blanka Novotná – korepetice


Předběžný harmonogram:

neděle 14.7.

příjezd od 14 hodin

16:00 Zahajovací koncert Českého sbormistrovského sboru v Gotickém sále Husitského muzea

17:30 večeře

18:30 zahájení semináře

pondělí 15.7. – sobota 20.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru denně 8:30-19:00
sobota 20.7.– 15:30 závěrečný koncert účastníků, předání osvědčení, odjezd


Organizační informace (detailní rozpis v příhlášce níže)

Ubytování

1. varianta: Domov mládeže VOŠ a SZeŠ Tábor, Tomkova 2159, Tábor.

Třílůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě, parkování 50Kč/den. Spolkový dům, kde probíhá seminář, 600 metrů. Kapacita je omezená.
cena: 2 286 Kč
 
Dvoupokojové buňky po dvou dvoulůžkových pokojích, vlastní sociální zařízení v každé buňce, vlastní parkoviště zdarma. K dispozici vybavená kuchyňka (DM nenabízí snídaně). Spolkový dům, kde probíhá seminář, 2,5 km (5 minut autem), možnost parkování v garážích v těsné blízkosti Spolkového domu za 80 Kč/den. 
cena: 1 926 Kč
 

Stravování začíná nedělní večeří a končí sobotním obědem. Snídaně a večeře probíhají v jídelně Domova mládeže Tomkova, obědy v Jídelně Dusík, vše v dochozí vzdálenosti. Lze objednat normální a vegetariánskou stravu (bezlepkové stravy a jiné diety nezajišťujeme).

cena: 2 598 Kč (plná penze začínající nedělní večeří a končící sobotním obědem)

Účastnický poplatek 2 816 Kč (zahrnuje individuální i hromadné lekce a veškeré materiály)

Přihláška bude k dispozici k vyplnění na těchto stránkách do naplnění kapacity nebo nejpozději do 21. června 2024. Pouze uhrazená přihláška vám rezervuje místo na semináři, neuhrazené přihlášky budou stornovány.

Letní seminář 2023

9.-16. července 2023,  Tábor

Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů pořádá NIPOS, útvar ARTAMA. Je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.
Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých (seniorských) pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-1136/2021-2-111. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Lektoři:

Jaroslav Brych – dirigování a nácvik skladeb

Miriam Němcová – metodika práce se sborem

Lukáš Holec – metodika práce s dětským sborem

Kateřina Sluková – hlasová výchova

Jakub Pikla – základy taktovací techniky

Tomáš Stanček – základy taktovací techniky

Blanka Novotná – korepetice

další lektoři v jednání

Předběžný harmonogram:

neděle 9.7. – příjezd od 14 hodin, 19:00 zahájení semináře
pondělí 10.7. – sobota 15.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru denně 8:30-17:00
sobota 15.7.– 18:00 závěrečný koncert účastníků,
neděle 16.7. – 12:00 zakončení semináře, předání osvědčení, odjezd

Ubytování bude v Domově mládeže VOŠ a SZeŠ Tábor, Tomkova 2159, 390 01 Tábor ve třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením v ceně 371,-/noc (možnost objednat pouze celý týden). 

Stravování začíná nedělní večeří a končí nedělní snídaní. Snídaně probíhají v restauraci Univerzita, obědy v restauraci v centru tábora a večeře v jídelně domova mládeže. Lze objednat normální a vegetariánskou stravu (bezlepkové stravy a diety na dotaz).

Přihláška bude k dispozici k vyplnění na těchto stránkách do naplnění kapacity nebo nejpozději do 2. června 2023. Pouze uhrazená přihláška vám rezervuje místo na semináři, neuhrazené přihlášky budou stornovány.

Účastnický poplatek činí 7 200 Kč (2597,- ubytování, 2775,- strava a 1828 kurzovné)

Upozornění: Osvědčení o absolvování obdrží účastníci, kteří se zúčastnili celého semináře, v sobotu po skončení programu. Přihlášením berete na vědomí, že je třeba respektovat všechna povinná opatření v době konání semináře (respirátory, testování aj.).

Letní seminář 2022

Letní seminář 2021

foto Elvis Maslić, archiv NIPOS

Letní seminář 2020

Letní seminář 2019

Letní seminář 2018

Letní seminář 2017