Letní týdenní seminář

Letní seminář 2022

Těšíme se na příští ročník letního semináře, který proběhne v termínu 10.-17. července 2022 v Hradci Králové!

 

Letní seminář 2021

11.–18. července 2021, Hradec Králové
Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel Královéhradeckého dětského pěveckého sboru. Je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.
Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých (seniorských) pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j.: MSMT-1136/2021-2-111. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Lektoři: 
Dirigování a nácvik skladeb: Marek Vorlíček (sbormistr, dirigent, varhaník a varhanář)
Metodika práce se sborem: Josef Surovík (sbormistr a pedagog)
Metodika práce se sborem: Gabriel Rovňák (SK) (sbormistr a pedagog)
Metodika práce s dětským sborem: Lucie Gregorovič Fárová (sbormistryně a ředitelka ZUŠ Jitro)
Hlasová výchova: Tereza Surovíková (hlasová pedagožka, sbormistryně a skladatelka)
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, pedagožka)
Základy taktovací techniky: Tomáš Stanček (sbormistr, dirigent)
Dramatická výchova ve sboru: Silvie Mlynarczyková (sbormistryně, studentka DAMU)
Alikvotní zpěv v pěveckém sboru: Jan Staněk (sbormistr, lektor)
Korepetice: Blanka Novotná (klavíristka, pedagožka)


Harmonogram: neděle 11.7. – příjezd, 18:00 zahájení semináře
pondělí 12.7. – sobota 17.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru
sobota 17.7.– koncert účastníků
neděle 18.7. – zhodnocení a zakončení semináře, předání osvědčení
Účastnický poplatek5 900 Kč
Cena zahrnuje ubytování (pokoje po třech s vlastním sociálním zařízením), celodenní stravování (nedělní večeře až nedělní oběd), kurzovné a veškeré notové materiály.
Přihlášku můžete zaslat pomocí formuláře nejpozději do 13.6. 2021.
Upozornění: Osvědčení o absolvování obdrží účastníci, kteří se zúčastnili celého semináře, v neděli po skončení programu. Přihlášením berete na vědomí, že je třeba respektovat všechna povinná opatření v době konání semináře (respirátory, testování aj.).

Nabízíme také stream vybraných přednášek a workshopů z tohoto semináře, které si můžete shlédnout doma na platformě ZOOM. Při absolvování ONLINE verze semináře neobdržíte osvědčení, ale pouze potvrzení o absolvování semináře (tato část tedy není akreditována). Streamovaná verze bude připravena pouze v případě přihlášení minimálního počtu osob. O její realizaci budete informováni po uzávěrce, tedy 14.6. 2021. Cena: 1500 Kč

foto Elvis Maslić, archiv NIPOS

Letní seminář 2020

Letní seminář 2019

Letní seminář 2018

Letní seminář 2017