Oľga Bystrianska

Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD.

Narodila se v Lučenci, kde získala základní hudební vzdělání. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři J. L. Bellu v Banské Bystrici v oboru církevní hudba. První magisterský titul získala na Janáčkově akademii v Brně, ve varhanní třídě profesorky Kamily Klugarové. Během tohoto studia absolvovala zahraniční stáž v nizozemském Groningenu (ve třídě profesora Thea Jellemu). V roce 2007 pokračovala v dalším vysokoškolském studiu na Akademii umění v Banské Bystrici ve třídě Štefana Sedlického v oboru dirigování sboru, které završila v roce 2018 disertační zkouškou.

V letech 2014-2015 spolupracovala s Dívčím pěveckým sborem Konzervatoře J.L.Bellu a v letech 2015-2018 s akademickým sborem Canzona Neosolium. V roce 2000 stála u zrodu chrámového sboru Campana v Brezničce, v roce 2006 byla spoluzakladatelkou Dětského pěveckého sboru Campanella a v roce 2010 se přičinila o vznik Ženského pěveckého sboru Belius v Očové, který vede dodnes. Sbor pod jejím vedením získal mnoho ocenění doma i v zahraničí (zlaté pásmo na Festa choralis v Bratislavě, 2013, vítězství kategorie na mezinárodní soutěži Praga Cantat, 2017 či zlaté pásmo na Voce Magna v Žilině, 2021). Aktivně spolupracuje se současnými slovenskými skladateli a uvádí jejich novou tvorbu. Popularizuje sborový zpěv přes audiovizuální projekty, výsledkem jsou dva CD nosiče s videoklipem – Kukuřička střapatá a T.A.N.G.O. V současnosti působí i jako lektorka a dirigentka v mezinárodním vzdělávacím projektu Superar, který vznikl pod záštitou Vídeňského chlapeckého sboru. Pedagogicky působí v ZUŠ Stožok a na Konzervatoři J. L. Bellu v Banské Bystrici.

Olga Bystrianska je pravidelnou školitelkou na regionálních a krajských kurzech určených pro dirigenty amatérských sborů, porotkyní na sborových festivalech a soutěžích. Je členkou poradního sboru Národního osvětového centra pro sborový zpěv na Slovensku. Jako odborná garantka úspěšně zastřešuje festival Cantate v Nitře a festival Sborová píseň v srdci Slovenska v Banské Bystrici.