Tvořivé sborové dílny

TVOŘIVÉ SBOROVÉ DÍLNY 2024

Série akreditovaných seminářů, které pořádá NIPOS ve spolupráci s Asociací sbormistrů, z. s. a Českým sbormistrovským sborem, v rozsahu 16 hodin.

Účastníci mají možnost poznávat způsob práce našich předních sbormistrů při praktických činnostech se zaměřením na využití nejen na základních školách, ZUŠ a středních školách. V dílnách se vzdělávají v hlasové výchově, dirigování, v práci s ansámblem, komorním i velkým sborem, seznamují se s prací se zvukem a společně studují sborové skladby.

Každá dílna končí praktickým výstupem – veřejným koncertem či vystoupením na festivalu nebo soutěži, těleso bude nazváno Český sbormistrovský sbor. Přednost mají zájemci, kteří se zúčastní všech vypsaných termínů dílen pro daný rok.

⇒ K efektivní účasti na kurzu je potřeba důkladná domácí příprava!

Seminář má akreditaci MSMT- 956/2023-2-128, všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Lektor: Josef Surovík

Kontakt: Zuzana Jandová, jandova@nipos.cz

 

1. tvořivá dílna Brno

2. – 4. února 2024, Brno

První tvořivá dílna roku 2024 je zakončena praktickým výstupem, a to sborovým koncertem 4. února 2024 v 15 hodin v Červeném kostele společně s Pěveckým sborem GAUDEAMUS Brno. V rámci semináře se účastníci zaměří na téma práce s akustikou a postavením sboru, metodika nácviku pokročilejších skladeb a dirigování sboru. Budou pracovat na následujícím repertoáru:

Pavel Jurkovič: Život zbojnický (výběr)

Bohuslav Martinů: Písně o Marii

Tereza Surovíková: Nového léta vinšujem

Rihards Dubra: Stetit angelus

Zoltán Kodály: Túrót eszik a cigány

Josu Elberdin: Ave Maria

 

Účastnický
poplatek
: 1500,- (500,- kurzovné, 1000,- ubytovaní) 

Harmonogram: 

pátek 2.2. – zahájení 19:00 (Veveří 462/15)

sobota 3.2. – celý den průběh dílny s pauzami

neděle 4.2. – dopoledne pokračování dílny, 15:00 závěrečný koncert v Červeném kostele,
předání osvědčení

 
 

2. tvořivá dílna s výstupem na Voce magna Žilina

14.–16.6., Pardubice

Druhá tvořivá dílna se skládá z víkendového semináře a výstupu na mezinárodní soutěži Voce magna Žilina. Účastníci budou pod vedením lektorů pracovat na následujícím repertoáru:

  1. Hodie Christus natus est – Jan Pieterszoon Sweelinck
  2. Heilig – Felix Mendelssohn Bartholdy
  3. Stetit Angelus – Richard Dubra
  4. Smrtná neděle – Tereza Surovíková
  5. Túrót eszik a cigány – Zoltán Kodaly
  6. Northen Lights – Eriks Ešenvalds (Ave Maria -Josu Elberdin)
  7. Rytmus – Ivan Hrušovský

Výstupem semináře bude účast na mezinárodní soutěži Voce magna Žilina, kde budou mít účastníci možnost sledovat soutěžní vystoupení, analyzovat výkony sborů pod vedením erudovaných lektorů a vyzkoušet si v praxi poznatky načerpané během soustředění.

Lektoři: Josef Surovík, Tereza Surovíková

Harmonogram: 

pátek 14.6. – 19:00-22:00
sobota 15.6. – 9:00-12:30, 15:30-19:00
neděle 16.6. – 9:00-13:00 

 

Účastnický poplatek: 1 300 Kč zahrnuje ubytování a kurzovné.

3. tvořivá dílna Tábor - Hradec Králové

12.–14.7., Tábor, 17.–18.10. Hradec Králové

Třetí dílna se uskuteční v Táboře. Jejím praktickým výstupem bude zahajovací koncert Letního semináře Klubu sbormistrů v gotickém sále Husitského muzea v Táboře. Na práci v dílně bude navazovat podzimní dílna s výstupem na mezinárodní konferenci a festivalu sborového zpěvu Choralia magna 17. října 2024 v Hradci Králové. 

 

Lektoři: Jaroslav Brych, Josef Surovík

 

Účastnický poplatek: 2 000 Kč/ 2 280 Kč zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné

 

2023

Tvořivá sborová dílna Praha

Akreditovaný kurz NIPOS pořádaný ve spolupráci s Asociací sbormistrů, z.s. 
Dílny končí soutěží Musica Orbis Praha, která se uskuteční v Praze 4.11.2023. Uskupené těleso na této soutěži bude nazváno Český sbormistrovský sbor.
Akreditovaný kurz je možné hradit z šablon, má rozsah 16 hodin. 
 
Lektor: Josef Surovík
 
Účastnický poplatek: 2000,- (500,- kurzovné, 1500,- ubytovaní, pozn. ubytování je po uzávěrce zlevněno o 100,-Kč/os/noc vzhledem k podmínkám ubytovatele – dosáhli jsme na množstevní slevu)
 
Uzávěrka přihlášek: 15.9.2023
 
Musica Orbis Gloria v termínu 4.11. 2023 (Praha, sál Pražské konzervatoře)
 
Soutěžní program:
Ivan Hrušovský: Rytmus
Pavel Jurkovič: Život zbojnický (výběr z cyklu)
Tereza Surovíková: Smrtna neděle
Josu Elberdin: Ave Maria
Zoltan Kodaly: Turot eszik a cigany
 
kontakt: Barbora Hanslianová, hanslianova@nipos.cz