Tvořivé sborové dílny

Tvořivé sborové dílny – účastníci mají možnost poznávat způsob práce našich předních sbormistrů při praktických činnostech se zaměřením na využití nejen na základních školách, ZUŠ a středních školách. V dílnách se vzdělávají v hlasové výchově, dirigování, v práci s ansámblem, komorním sborem i velkým sborem, seznamují se s prací se zvukem a společně studují sborové skladby. Dílny končí praktickým výstupem – veřejným koncertem či vystoupením na festivalu nebo soutěži. 

2023

Akreditovaný kurz NIPOS pořádaný ve spolupráci s Asociací sbormistrů, z.s. 
Dílny končí soutěží Musica Orbis Praha, která se uskuteční v Praze 4.11.2023. Uskupené těleso na této soutěži bude nazváno Český sbormistrovský sbor.
Akreditovaný kurz je možné hradit z šablon, má rozsah 16 hodin. 
 
Lektor: Josef Surovík
 
Účastnický poplatek: 2000,- (500,- kurzovné, 1500,- ubytovaní)
 
Uzávěrka přihlášek: 15.9.2023
 
Musica Orbis Gloria v termínu 4.11. 2023 (Praha, sál Pražské konzervatoře)
 
Soutěžní program:
Ivan Hrušovský: Rytmus
Pavel Jurkovič: Život zbojnický (výběr z cyklu)
Tereza Surovíková: Smrtna neděle
Josu Elberdin: Ave Maria
Zoltan Kodaly: Turot eszik a cigany
 
kontakt: Barbora Hanslianová, hanslianova@nipos.cz
Feedback