XXI. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2023 – přihláška

I. Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury České republiky.

II. Pořadatel

Janáčkova filharmonie Ostrava

NIPOS-ARTAMA Praha

III. Termín konání

20. – 22. října 2023

IV. Podmínky soutěže

 1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
  • střední třída,
  • vyšší třída,
  • nejvyšší třída.
   1. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.
   1. Povinné skladby pro rok 2023:
    • střední třída: Petr Spanilý: Amoretta (vyd. Bärenreiter Praha)
    • vyšší třída: Pavel Staněk: Česká taneční suita (vyd. Rundel)
    • nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger: Lincolnshire Posy (vyd. Hal Leonard)

    Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.

    V. Kalendář soutěže

    1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 30. června 2023.
    2. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 31. července 2023 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi orchestru (minimálně 300 pixelů). Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.
    3. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) ve třech kopiích do 31. srpna 2023.
    4. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 30. září 2023.
    5. Ceny soutěže:
     • vítěz třídy,
     • za provedení povinné skladby,
     • za dirigentský výkon,
     • absolutní vítěz soutěže,

      • zlaté pásmo s vyznamenáním,
      • zlaté pásmo,
      • stříbrné pásmo,
      • bronzové pásmo.
     • Program soutěže:
      • pátek 20. 10. 2023 – soutěž orchestrů střední třídy,
      • sobota 21. 10. 2023 – soutěž orchestrů vyšší a nejvyšší třídy, vyhlášením výsledků soutěže.