XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021 – přihláška

XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2021


I. Vyhlašovatel
Ministerstvo kultury České republiky


II. Pořadatel
NIPOS-ARTAMA Praha
Janáčkova filharmonie Ostrava


III. Termín konání
23. dubna – 24. dubna 2021


IV. Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
střední třída,
vyšší třída,
nejvyšší třída.

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

Povinné skladby pro rok 2021:

střední třída: Petr Spanilý: Amoretta (vyd. Bärenreiter Praha)
vyšší třída: Pavel Staněk: Česká taneční suita (vyd. Rundel)
nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger: Lincolnshire Posy (vyd. Hal Leonard)

Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.


V. Kalendář soutěže
Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 17. ledna 2021.

Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 14. února 2021 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi orchestru (minimálně 300 pixelů). Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do 14. února 2021.

Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 31. března 2021.

Ceny soutěže:

vítěz třídy,
za provedení povinné skladby,
za dirigentský výkon,
absolutní vítěz soutěže,

zlaté pásmo s vyznamenáním,
zlaté pásmo,
stříbrné pásmo,
bronzové pásmo.

6. Program soutěže:
pátek 23. 4. 2021
soutěž orchestrů střední třídy,

sobota 24. 4. 2021
soutěž orchestrů vyšší a nejvyšší třídy,
závěrečný koncert s vyhlášením výsledků soutěže.

PŘIHLÁŠKA

Adresa:
Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 124/2556
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontakty:
Václav Hlaváček, tel.: 603 242 784, e-mail: hlavacek@nipos.cz
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D., tel.: 724 040 133, e-mail: hanicakova@jfo.cz,
Ing. Taťána Strakošová, tel.:597 489 265, e-mail: strakosova@dkv.cz,
www.jfo.cz/dalsi_aktivity/soutez_dechovych_orchestru

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.