XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021 – přihláška

PRIHLASKA stáhnout

I. Vyhlašovatel
Ministerstvo kultury České republiky.

II. Pořadatel
Janáčkova filharmonie Ostrava
NIPOS-ARTAMA Praha

III. Termín konání
22.–23. října 2021


Korespondenční adresa
pro zasílání přihlášek:
Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 124/2556
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Na obálku uveďte: MSVDO Ostrava 2021

E-mailová adresa pro zasílání přihlášek:
hanicakova@jfo.cz / office@jfo.cz
Do předmětu e-mailu uveďte: MSVDO Ostrava 2021

Kontakty:
Václav Hlaváček, tel.: 603 242 784, e-mail: hlavacek@nipos-mk.cz
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D., tel.: 724 040 133, e-mail: hanicakova@jfo.cz,
Ing. Taťána Strakošová, tel.:597 489 265, e-mail: strakosova@dkv.cz,
www.jfo.cz/dalsi_aktivity/soutez_dechovych_orchestru