XX. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů, Ostrava 2021 – přihláška

I. Vyhlašovatel
Ministerstvo kultury České republiky.

II. Pořadatel
Janáčkova filharmonie Ostrava
NIPOS-ARTAMA Praha

III. Termín konání
22.–23. října 2021

IV. Podmínky soutěže
1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii orchestrů typu harmonie v následujících třídách:

střední třída,
vyšší třída,
nejvyšší třída.

2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu, bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.

3. Povinné skladby pro rok 2021:

střední třída: Petr Spanilý: Amoretta (vyd. Bärenreiter Praha)
vyšší třída: Pavel Staněk: Česká taneční suita (vyd. Rundel)
nejvyšší třída: Percy Aldridge Grainger: Lincolnshire Posy (vyd. Hal Leonard)

Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.

V. Kalendář soutěže
1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 30. června 2021.

2. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 31. července 2021 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi a fotografiemi orchestru (minimálně 300 pixelů). Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.

3. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do
31. srpna 2021.

4. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je věcí pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 30. září 2021.

5. Ceny soutěže:

vítěz třídy,
za provedení povinné skladby,
za dirigentský výkon,
absolutní vítěz soutěže,
zlaté pásmo s vyznamenáním,
zlaté pásmo,
stříbrné pásmo,
bronzové pásmo.

6. Program soutěže:

pátek 22. 10. 2021
soutěž orchestrů střední třídy,

sobota 23. 10. 2021
soutěž orchestrů vyšší a nejvyšší třídy, závěrečný koncert s vyhlášením výsledků soutěže.

PŘIHLÁŠKA

Korespondenční adresa pro zasílání přihlášek:
Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 124/2556
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Na obálku uveďte: MSVDO Ostrava 2021

E-mailová adresa pro zasílání přihlášek:
hanicakova@jfo.cz / office@jfo.cz
Do předmětu e-mailu uveďte: MSVDO Ostrava 2021

Kontakty:
Václav Hlaváček, tel.: 603 242 784, e-mail: hlavacek@nipos-mk.cz
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D., tel.: 724 040 133, e-mail: hanicakova@jfo.cz,
Ing. Taťána Strakošová, tel.:597 489 265, e-mail: strakosova@dkv.cz,
www.jfo.cz/dalsi_aktivity/soutez_dechovych_orchestru

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.