Sborník příspěvků z konference Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Konferenci s názvem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku zorganizoval NIPOS ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje ve dnech 29. – 30. září 2015 v jejích prostorách v Kutné Hoře. Uskutečnila se pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana a hejtmana Středočeského kraje pana Miloše Petery díky finanční podpoře Ministerstva kultury.

Cílem konference bylo prezentovat participaci dětí na kultuře a umění jak z hlediska odborného, tak metodického, přinést příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč nimi. Konference byla cíleně realizována jako interdisciplinární. Obecné odborné příspěvky byly věnovány základním principům pedagogického a psychologického přístupu k cílové skupině dětí a mládeže, interpretaci uměleckého díla a inspiraci ze zahraničí. Odborné sekce byly zaměřeny na dvě základní oblasti: kulturní dědictví se zvláštním zřetelem na muzejní pedagogiku (muzea, knihovny, památkové objekty) a umění (divadlo, hudba, výtvarný obor).

Konference byla určena nejen pro pracovníky kulturních a školských zařízení (programové referenty), muzejní pedagogy, animátory, ale také členy spolků působící v těchto oblastech. Setkala se se zájmem odborné veřejnosti a umožnila výměnu názorů, informací a stanovisek. Splnila tak své poslání.

Hlavním výstupem z konference je Sborník příspěvků z konference, který přispěje k dalšímu šíření poznatků a pozitivních příkladů v této oblasti.

Ke stažení zde: Sbornik příspěvků z konference Kutná Hora 2015