Pozvání na finálový večer Proč bychom si netančili 2024

Přijměte pozvání na

PROČ BYCHOM SI NETANČILI

Finálový program soutěže pro neprofesionální tanečníky současného tance ve věku od 6-26 let v rámci projektu Smetana 200 k Roku české hudby 2024.

11. května 2024 v 16 hodin
Divadlo Archa+, Na Poříčí 1047/26, Praha 1

Pozvání od Evy Blažíčkové, odborného garanta soutěže:

Vážené a milé kolegyně tanečnice, choreografky a pedagožky, milí kole- gové, vážení hosté,

tanec je kulturním fenoménem, který v sobě nese magickou sílu k nápravě věcí obecných. Je tvůrčí uměleckou činností propojenou s lidskou existencí, která spojuje člověka v jeden neoddělitelný celek – jeho sfé- ru fyzickou, psychickou, emocionální i duchovní. Kultivuje tak celou lidskou tělesnost – vše, čím žijeme, čím se pohybujeme, čím mys- líme, čím cítíme. Jako historicky prvotní umění má nezastupitelné hodnoty i v sociální sféře, protože funguje na základě radosti z pospolitosti.

Díla, která dnes zhlédneme, jsou toho důkazem, a já vám za to z celého srdce děkuji, protože zdaleka nejde jen o výsledek soutěže. To zásadní je právě váš podíl na nápravě věcí obecných.

Vaše děti jsou krásné. Díky.

Dnešní odpoledne, věnované finalistům soutěže Proč bychom si netančili a pořádané jako součást oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, představuje 12 nejlepších choreografií, které mezinárodní porota vybrala ze 101 přihlášených prací. Díla jsou vytvořena s dětmi a mladými dospě- lými, inspirována hudbou Bedřicha Smetany, ve které se vyskytuje motiv tance polky v původní verzi nebo v úpravách a coververzích vytvořených významnými skladatelskými osobnostmi.

Na závěr dnešní slavnosti budete přítomni vyhlášení vítězů této taneční soutěže.

Pozvání od Aleše Březiny, kreativního ředitele Roku české hudby 2024

Jedním z nejvýraznějších prvků Smetanovy hudby je její rytmická ži- vost a bytostná tanečnost. Souvisí to patrně s tím, že Smetana byl nejen skvělým skladatelem, ale také vyhlášeným tanečníkem. Pro naplnění svého cíle vytvořit českou národní hudbu si jako jeden ze základních stavebních kamenů zvolil právě tanec, a sice polku, která je v celé jeho tvorbě zastoupena v naprosto mimořádné míře. Najdeme ji již v jeho raných klavírních skladbách, prostupuje ale i jeho zralá komorní a sym- fonická díla, dokonce i opery. (Určil tím do značné míry směr i pro své nejvýraznější následovníky od Antonína Dvořáka přes Leoše Janáčka až po Bohuslava Martinů). Při oslavách 200. výročí Smetanova narození a Roku české hudby 2024 jsme proto nemohli tanec opomenout.

Na počátku našeho přemýšlení s Evou Blažíčkovou stála jednoduchá otázka: Mohou Smetanovy polky inspirovat dnešní mladé choreografy a tanečníky tak, jako tento tanec kdysi inspiroval Bedřicha Smetanu? Máme velkou radost z toho, že již krajská kola dala na tuto otázku kladnou odpověď, a doufáme, že o tom výkony finalistů soutěže Proč bychom si netančili přesvědčí i vás.

Harmonogram finálového večera Proč bychom si netančili 2024

Program finálového večera PROČ BYCHOM SI NETANČILI 2024

16.15 hodin – Finále vítězů krajských kol – 1. část

Jana Trubačíková
MEZI SEBOU

Na hudbu Bedřicha Smetany – Polka Fis-dur – tančí 9 tanečnic ve věku 17 let z ARTem dance company I. Uherské Hradiště.

Co si řekneme či uděláme mezi sebou, nezůstane bez odezvy. Někdy jsme při sobě, někdy každá za sebe.

Dívky společně tančí a poznávají hloubku tanečního umění už od velmi mladého věku. Jsou kreativní a výrazově nadané. Do choreografií vklá- dají v ARTemu i svůj vlastní taneční rukopis. ARTem jim dává svobodu tvořit a tančit srdcem.

Simona Mikešová
JIŘINKY

Na hudbu Bedřicha Smetany – Jiřinková polka – tančí 11 tanečnic ve věku 12 let ze ZUŠ Sokolovská Plzeň.

Jiřinková polka byla zkomponována Bedřichem Smetanou v Plzni, a pro- to jsme si ji zvolili jako hudební předlohu. Oblíbená dětská hra na babu se stala tématem naší choreografie. Důraz byl kladen na práci s hudebními motivy, které se v polce tak často střídají, čistotu dětského tanečního projevu a radost z něj.

Dívky jsou výrazné, vnímavé a bystré osobnosti. Mají otevřenou kreativní mysl, nasazení a velkou vášeň pro tanec.

Lenka Halašová a Jaruška Kubinová
SPOLU

Na hudbu Bedřicha Smetany – Svatební scéna ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast v aranžmá a provedení Jany Vöröšové – tančí 8 tanečnic a tanečníků ve věku 16 let z Flash Dance Company (FDC) TJ Sokol Jaroměř.

Tělo a duše spolu tančí, prostě, tiše. A to stačí. Sdílejí spolu jeden dech, jeden směr, jeden osud.

FDC vznikla před 30 lety při TJ Sokol Jaroměř a Základní škole Na Ostrově v Jaroměři a od té doby spojuje tanečníky a tanečnice ve věkovém rozmězí od 6 let do věku nekonečna, dokud mají chuť tančit. Všichni členové skupiny jsou propojeni nejen vášní k tanci, ale také silným přátelstvím, které často slouží jako zdroj inspirace pro většinu našich choreografií. Choreografie Spolu vznikla jako reflexe jejich vzájemných vztahů a propojení.

Štěpána Nlasa Mfuta
VSTŘÍC PROUDEM SE ŽEŇ

Na hudbu Bedřicha Smetany – Svatební scéna ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast v aranžmá a provedení Jany Vöröšové – tančí 11 tanečnic ve věku 9 až 11 let z Tanečního studia ELPÉ Příbram.

Přepracovaná skladba nám navodila vodní proudy a život v nich. Vstříc proudem se žeň je abstraktní pojetí pohybu života pod vodou, který má svůj rytmus, čas a nekonečný prostor kolem.

Skupina mladších žákyň našeho studia je velmi zvídavá a má silnou motivaci k pohybu a hledání ztvárnění věcí skrze pohyb. Dívky spojuje primárně radost z tance a společně stráveného času při tvorbě.

Markéta Pucová
PÍP!

Na hudbu Bedřicha Smetany – Jiřinková polka v provedení pianisty Waltera Kliena – tančí 10 tanečnic ve věku 6 až 8 let z Tanečního kroužku Máta sdružení Roztoč Roztoky u Prahy.

Jiřinková polka roztancuje i ty nejmenší ptáčky. Do této skladby jsem se zamilovala na první poslech. Nemůžu si pomoct, ale od počátku v ní malé ptáčky prostě slyším a vidím jejich poskakování a nefalšovanou radost ze života.

Název taneční skupiny Máta vznikl před 2 lety jako zkratka ze slov malé tance, ale odkazuje samozřejmě i k voňavé bylince. Máta je skupina děvčat, která jsou velmi tvořivá, milují hudbu a tanec a jsou pro každou legraci.

Tereza Herynková
JSOUCNO

Na hudbu Bedřicha Smetany – Polka C dur v aranžmá a provedení Tomáše Kača – tančí 10 tanečnic a tanečníků ve věku 18 až 19 let ze ZUŠ Lounských Praha.

Choreografie znázorňuje život jednotlivce ve společnosti a snaží se nalézt, co znamená být člověkem ve vztahu k vesmíru, lidskému spo- lečenství i k sobě samému. Název je inspirován Aristotelovým pojetím jsoucna. To se skládá ze dvou složek – hmotné látky a abstraktní formy. Jsoucno propůjčuje lidem jejich smysl. Díky jsoucnu je člověk člověkem, radost radostí.

Skupina spolu tančí a tvoří 12 let. Její členové se setkávají dvakrát týdně v malém tanečním sále ZUŠ Lounských a pilně na sobě pracují. Tanec je jejich součástí.

PROČ BYCHOM SI NETANČILI 2024
17.15 hodin – Finále vítězů krajských kol – 2. část

Markéta Vančurová
PINKO, LINKO

Na hudbu Bedřicha Smetany – Lousina polka v aranžmá Indiho Stivína a texty dětské lidové poezie – tančí 12 tanečnic ve věku 8 let ze ZUŠ Znojmo.

Lehkost, hravost skladby a zvuk kontrabasu nám evokoval pohyb v příro- dě. Vítr pofukuje, listy se vlní, slunce svítí a „hele, berunka!“

Děti spolu tančí třetím rokem a milují improvizaci – nechat se unášet vlastní představou. Děvčata mají mezi sebou mimořádný vztah, který se odráží i v jejich tanečním projevu.

Alena Hofmannová Pírková
JEN JEDEN,… PRAMÍNEK VLASŮ

Na hudbu Bedřicha Smetany – 1. in F major Op. 7, 2. in E major Op. 7 – tančí 3 tanečnice ve věku 14, 15 a 16 let z Tanečního souboru Prozatím ZUŠ Choceň.

Nevím, co jsem čekala. Byla jsem tam jen já, anebo ještě někdo jiný? Cítím se, jako kdybych byla s někým v obraze. Běžíme po louce a víme, že je to to pravé.

Taneční soubor Prozatím funguje od roku 1996 při ZUŠ Choceň. V dnešní době má mnoho nových členů, mezi ně patří i dívky, které tančí choreo- grafii Jen jeden,… pramínek vlasů. Byly a jsou při tvorbě velkou inspirací, jejich citlivé a vnímavé duše jsou projeny s jejich autentickým pohybem.

Monika Golianová
ŠVITOŘENÍ

Na hudbu Bedřicha Smetany – České tance Op. 21: II Slepička B dur v interpretaci Věry Řepkové – tančí 14 tanečnic ve věku 8 až 9 let ze ZUŠ J. Pravečka Lanškroun.

Dívčí švitoření, brebentění a štěbetání propojené s rytmickými říkadly a skladbou Bedřicha Smetany.

Dívky společně předávají svou hravost, energii, radost a lásku k tanci. Tančí v ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně již třetím rokem a jsou ve 2. ročníku tanečního oboru. Letos s choreografií Švitoření vyjely poprvé na taneční přehlídky a byly moc šťastné za její úspěch – postup do výběru 12 finalis- tů soutěže Proč bychom si netančili a nominaci na CP dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře.

Tereza Burešová
KÓTA 370,5

Na hudbu Bedřicha Smetany – Svatební scéna ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast v aranžmá a provedení Jany Vöröšové a báseň Magdaleny Cibulkové (účinkující) – tančí 8 tanečnic ve věku 12 až 14 let ze ZUŠ Adolfa Voborského Praha 4 – Modřany.

Kóta 370, 5 byla volně inspirována románem Rybí krev. V místech, kde kdysi tekla dravá voda do náhonů mlýnských kol, v místech, kde se pořá- daly veselky… tam je dnes stojatá voda, která v hlubinách skrývá mnoho příběhů.

Jsme skvělá parta, jsme jako sestry. Jsme si vzájemnou oporou. Často míváme bláznivé nápady a hodiny tance si užíváme. Fungujeme jako tým a táhneme za jeden provaz: Edit, Flo, Zori, Saša, Majda, Nikol, Tara a Naty.

Adéla Ernekerová
VIA NIVIS

Na hudbu Bedřicha Smetany – Polka Fis-dur – tančí 10 tanečnic ve věku 6 až 8 let z FRI. DA studio tance a pohybu Děčín.

Via Nivis… Cesta vločky… Kde se taková sněhová vločka bere? Kam smě- řuje, kde zaniká a zase vzniká? Její dokonalost nás nepřestává udivovat. A když padá z nebe, je to čistá radost.

Skupina tanečnic je druhá nemladší v našem studiu, předchází jí pří- pravka. Některé z nás společně ve skupině tančí již několikátým rokem, jiné začaly nově až toto pololetí. Tak to máme pestré a postupně se spolu ladíme, poznáváme se, užíváme si tanec a tvoření.

Jana Trubačíková
PROTI

Na hudbu Bedřicha Smetany – 2. věta smyčcového kvartetu č. 1 ( Z mého života, allegro moderato alla polka, 2 ) – tančí 15 tanečnic ve věku 15 let z ARTem dance company II. Uherské Hradiště.

Mít názor, vyslovit nahlas to, co si myslím. Stát proti davu a neuhnout z vlastního přesvědčení, i kdyby mě to mělo stát život.

Dívky společně tančí od útlého věku. Dnes už nejsou jen tanečními kolegyněmi, ale především nejlepšími kamarádkami, které spojuje pře- devším láska k tanci.

PROČ BYCHOM SI NETANČILI 2024
18.15 hodin – Koncert autorů coververzí

Aliaksandr Yasinski

Běloruský hudebník a skladatel, který žije a pracuje v České republice. Hraje na knoflíkový akordeon (bajan) s mezinárodním úspěchem. Dnes uvede skladbu Bedřicha Smetany Svatební scéna ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast ve vlastním aranžmá a provedení.

Jana Vöröšová a Fahrzavö

Česká hudební skladatelka hrající na klavír, cimbál a akordeon. Její skladby byly uvedeny na řadě festivalů současné hudby. S hudebním uskupením Fahrzavö (kvartet ve složení: Jana Vöröšová – cimbál, per- kuse, zpěv; Kristýna Farag – flétny, perkuse, zpěv; Zdeněk Závodný – saxofony, klarinety, perkuse; Michal Hrubý – klarinety, flétny, perkuse) uvede nejprve autorskou skladbu Tichá pestřenka, následně uslyšíme skladbu Bedřicha Smetany Svatební scéna ze symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast v aranžmá Jany Vöröšové, která je také autorkou dneš- ních slavnostních fanfár.

Petr Wajsar a Skety

Petr Wajsar je český hudební skladatel pohybující se na pomezí žánrů, který působí též jako pianista, zpěvák a textař. Těžiště jeho tvorby je ve skladbách pro komorní orchestr, pěvecký sbor, ale i pro smyčcové kvar- teto či elektroniku. Vokální sextet Skety (Petr Wajsar, Veronika Vítová, Alice Bauer, Marta Kloučková, Michal Strnad, Štěpán Janoušek) uvede skladbu Bedřicha Smetany Pochod komediantů z opery Prodaná nevěs- ta v aranžmá Petra Wajsara.

Odborná porota soutěže PROČ BYCHOM SI NETANČILI 2024

(řazeno abecedně): Eva Blažíčková – odborný garant soutěže, Dagmar Chaloupková, Eva Taverna Josefová, Sára Koluchová, Lenka Lázňovská, Markéta Perroud, Martin Smolka, Jana Vöröšová, Petr Wajsar, Aliaksandr Yasinski. Podrobně na www.rokceskehudby.cz.

Průvodní slovo Marek Šulc Videozáznam Jiří Jiráček Fotodokumentace Dragan Dragin

Speciální poděkování mistru zvuku, mistru světel a všem technikům a pracovníkům organizačního týmu divadla Archa+.

Speciální poděkování všem pořadatelům krajských kol soutěže ( Jihlava, Praha, Zašová, Hronov, Ostrava, Litomyšl ), bez nichž by se finále nemohlo uskutečnit.