Podzimní víkendový seminář

2021

Jednodenní seminář při Mezzochori, celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů

17. listopadu 2021, Hradec Králové

Akreditovaný seminář proběhne jako náhrada za původní zrušený celovíkendový seminář v Uničově.

Náplň: účast na přehlídce středoškolských sborů

účast na workshopu pro sbory

rozbor s odbornou porotou

Stravování – oběd a večeře

Ubytování – volitelný nocleh 17.11.

 

Původní seminář zrušen kvůli covidu

19.-21. listopadu 2021, Uničov

Akreditovaný podzimní seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Uničov.

Seminář má akreditaci: MŠMT- 1136/2021-2-111.

Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento seminář je zaměřen na práci dětských pěveckých sborů.

Lektor: Štefan Sedlický, Zbyněk Mokrejš, Helena Stojaníková

Seminář zahrnuje 16 hodin výuky. Účastníci semináře mají možnost zúčastnit se všech koncertů a vystoupení celostátní přehlídky a analyzovat je jakožto stínová porota ve spolupráci se členem poroty a lektorem. Dále jsou pro ně připraveny samostatné lekce metodiky práce s dětským pěveckým sborem.

Předběžný harmonogram (bude upřesněno): 

PÁTEK cca 18:30 zahájení

večeře

metodika práce s dětským sborem

SOBOTA: snídaně

účast na přehlídce dětských pěveckých sborů

diskuze a rozbor s odbornou porotou

oběd

metodika práce s dětským sborem

večeře

společenský večer

NEDĚLE: snídaně

účast na přehlídce dětských pěveckých sborů

diskuze a rozbor s odbornou porotou

odjezd

V případě, že by nepříznivá epidemiologická situace nedovolila konání dětské sborové přehlídky, uskuteční se seminář samostatně v uvedeném termínu. Záložní variantou je také online verze.

Účastnický poplatek: 1 700 Kč (1 600 Kč pro studenty) zahrnuje kurzovné, ubytování a stravování
Seminář lze hradit ze šablon-seminář zahrnuje 16 hodin výuky.

Ubytování: Penzion Pavlík, Medlov (6 km od Uničova)

Stravování: plná penze od páteční večeře do nedělní snídaně

Uzávěrka přihlášek: 4.11. 2021
Poznámka: Jen uhrazená přihláška vám rezervuje místo na semináři. Při odhlášení méně než týden před začátkem semináře může být účtován storno poplatek.

2020

Seminář byl zrušen z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření.

2019

Podzimní víkendový seminář pořádá NIPOS-ARTAMA v rámci 11. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Mezzochori 2019 ve spolupráci s pořadateli přehlídky:
Královéhradecké sborové slavnosti, z. s.
Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové

Seminář je určený pro sbormistry středoškolských pěveckých sborů. Seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 29060/2017-1-1149.
Všichni účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží osvědčení o absolvování.

 

Seminaristé mají možnost zúčastnit se všech koncertů přehlídky, soutěžní i nesoutěžní vystoupení analyzovat jakožto stínová porota a to ve spolupráci se členem poroty. Dále se mohou zúčastnit praktického workshopu a přednášek. Lektory semináře budou Mgr. Jiří Skopal, Ph.D., PhDr. Luboš Hána, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc 
Účastníci semináře se mohou těšit také na workshop se zahraničním porotcem, kterým bude Robin Tyson – bývalý člen King’s singers.

Účastnický poplatek zahrnující kurzovné, ubytování a stravování: 1200 Kč
(ubytování 2 noci: 580 Kč, strava: 320 Kč, kurzovné: 300 Kč)
Ubytování: Hotelový dům Academic, http://www.hotelovydum.cz
(dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné vždy pro 2 pokoje)
Stravování: Školní jídelna Hradecká http://www.jidelnahradecka.cz
(páteční večeře, sobotní plná penze, nedělní snídaně)

Uzávěrka přihlášek: 25. října 2019.