Opus ignotum – základní informace

Mezinárodní soutěž skladeb pro dětské a středoškolské pěvecké sbory

for English scroll down

Skladatelská soutěž se nyní otevírá také dětským sborům a je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských. Propozice skladatelské soutěže pro středoškolské sbory budou oficiálně zveřejněny v lednu 2019.

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. Soutěžní skladby hodnotí odborná porota složená z významných českých skladatelských a sbormistrovských osobností. 

Skladby pro dětské sbory posílejte e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nejpozději do 31. května 2019.

Vítězné skladby, které získají potřebný počet bodů, budou provedeny v rámci zahajovacího koncertu 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2020 v Novém Jičíně a budou vydány NIPOS.

Autoři vítězných skladeb získají na základě uzavření licenční smlouvy s NIPOS symbolickou finanční odměnu. 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.