Opus ignotum – základní informace

For English scroll down

Mezinárodní soutěž skladeb pro pěvecké sbory

Skladatelská soutěž je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských a dospělých. Propozice pro ročník 2023-2024 naleznete zde: https://www.nipos.cz/propozice-opus-ignotum

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. Soutěžní skladby hodnotí odborná porota složená z významných českých skladatelských a sbormistrovských osobností.

Skladby pro středoškolské a dospělé sbory posílejte e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nejpozději do 30. dubna 2024.

Skladby pro dětské sbory posílejte e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nejpozději do 31. května 2023.

Vítězné skladby budou vydány ve sborníku NIPOS a provedeny v rámci některého z celostátních sborových festivalů v následujícím roce. 

Autoři vítězných skladeb získají na základě uzavření licenční smlouvy s NIPOS symbolickou finanční odměnu.

International Composition Competition for Choirs

The composition competition Opus ignotum is divided into two parts. Every odd year is the deadline for the children’s choirs compositions and every even year is the deadline for the youth and adult choirs compositions. Terms and conditions for the year 2023-2024 can be found here: https://www.nipos.cz/propozice-opus-ignotum/#terms-and-conditions

The organizers aim to initiate the creation of new choral pieces, which would be compositionally distinctive, but at the same time interpretationally feasible, and could enrich the repertoire of non-professional choirs. The compositions are evaluated by an expert jury composed of important Czech composers and choirmasters.

Compositions for youth and adult choirs should be sent by e-mail (address: opusignotum@nipos.cz) till 30th April 2024.

Compositions for children’s choirs should be sent by e-mail (address: opusignotum@nipos.cz) till 31st May 2023.

The winning compositions will be published by NIPOS and performed as part of one of the national choral festivals in the following year.

The authors of the winning compositions will receive a symbolic financial reward on the basis of concluding a license agreement with NIPOS.