O Národní soutěži / Archiv soutěže

Co je to Národní soutěž amatérské fotografie?

Soutěž, jejíž kvalita a obliba dovolila, aby se stala soutěží, která bez přerušení existuje už 50 let. Národní soutěž od svého vzniku v roce 1970 prodělala samozřejmě nejrůznější změny.  První ročníky se střídaly se slovenskou soutěží AMFO a konaly se jednou za dva roky. V posledních letech je samozřejmostí každoroční konání.  Co se však nezměnilo, je velký zájem fotografů o tuto soutěž. Skutečnost, že soutěž vychovala mnoho špičkových amatérských fotografů (M. Borovička, F. Dostál, J. Anděl, L. Dušková, J. Platenka a řadu dalších), stejně jako to, že se v jejích začátcích soutěží účastnili pozdější profesionálové jako D. Kyndrová, L. Kamarád, P. Moško či V. Birgus, svědčí o její důležitosti. Přínos soutěže tedy není jen ve vzájemném setkávání a seznámení s tvorbou, ale především ve výchovném působení a zvyšování povědomí o kultuře fotografie.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají soutěž NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

Více zde: www.fotonarodni.cz

ARCHIV NSAF

PROPOZICE

2023202220212020

HODNOCENÍ A ARCHIVY FOTOGRAFIÍ

2021 2020