Metodick√© doporuńćen√≠ Ministerstva kultury pro dobrovolnictv√≠ v kultuŇôe a umńõn√≠ (II. aktualizovan√© vyd√°n√≠)

Meto¬≠dick√© dopo¬≠ru¬≠ńćen√≠ MK ńĆR pro dob¬≠ro¬≠vol¬≠nic¬≠tv√≠ v kul¬≠tuŇôe a umńõn√≠ (ke staŇĺen√≠ v PDF)

V¬†r√°mci Evropsk√©ho roku dobrovolnictv√≠ 2011 byl pracovn√≠ skupinou Dobrovolnictv√≠ v¬†kultuŇôe vypracov√°n materi√°l¬†Metodick√© doporuńćen√≠ Ministerstva kultury pro dobrovolnictv√≠ v¬†kultuŇôe a¬†umńõn√≠.¬†NIPOS se jako zakl√°daj√≠c√≠ ńćlen t√©to skupiny zab√Ĺv√° problematikou dobrovolnictv√≠ dodnes, a proto jsme se rozhodli tento materi√°l aktualizovat i¬†vzhledem ke zmńõn√°m souvisej√≠c√≠m s¬†nov√Ĺm obńćansk√Ĺm z√°kon√≠kem ńći s¬†chystan√Ĺm nov√Ĺm z√°konem o¬†dobrovolnictv√≠.

Dokument m√° formu metodick√©ho doporuńćen√≠ koncipovan√©ho do dvou ńć√°st√≠. ńĆ√°st obecn√° se zab√Ĺv√° vymezen√≠m, pr√°vn√≠m postaven√≠m a¬†posl√°n√≠m dobrovolnictv√≠ v¬†oblasti kultury. Specializovan√° ńć√°st, vytvoŇôen√° odborn√≠ky na¬†jednotliv√© oblasti umńõn√≠ a¬†kultury, obsahuje pŇô√≠klady, rady a¬†n√°vody, jak postupovat pŇôi spolupr√°ci s¬†dobrovoln√≠ky, organizaci dobrovolnick√Ĺch programŇĮ a¬†jak minimalizovat pŇô√≠padn√° rizika.

VńõŇô√≠me, Ňĺe po obsahov√© i¬†form√°ln√≠ str√°nce aktualizovan√° Metodika se stane uŇĺiteńćnou pomŇĮckou organizac√≠m v¬†kultuŇôe, kter√© s¬†dobrovolnictv√≠m zańć√≠naj√≠, anebo se k¬†t√©to ńćinnosti teprve chystaj√≠. Dokument vych√°z√≠ elektronicky a d√≠ky podpoŇôe Ministerstva kultury i v¬†tiŇ°tńõn√© podobńõ.

Dokument ve form√°tu PDF ke staŇĺen√≠ zde:¬†Metodick√© doporuńćen√≠ Ministerstva kultury pro dobrovolnictv√≠ v kultuŇôe a umńõn√≠

Pomozte n√°m zlepŇ°it n√°Ň° web povolen√≠m cookies.